Likestillings- og mangfoldsutvalget ved MN

Utvalget består av fakultetes instituttledere og ledes av dekan, Solveig Kristensen.  

Formålet med utvalget er å støtte dekanatets likestillings- og mangfoldsarbeid, og være pådriver for å fremme økt likestilling, kjønnsbalanse og mangfold ved eget institutt og MN-fakultetet som helhet.

 

Fysisk institutt

Portrettbilde

Institutt for teoretisk astrofysikk

Portrettbilde

Institutt for biovitenskap

Portrettbilde

Farmasøytisk institutt

Institutt for geofag

Portrettbilde

Institutt for informatikk

Portrettbilde

Kjemisk institutt

Portrettbilde

Matematisk institutt

Portrettbilde

Institutt for teknologisystemer

Portrettbilde

Naturfagsenteret

portrettbilde

MN Studentutvalg

Forskerforbundet