Likestillingsnettverket ved MN

Likestillingsnettverket består av en representant fra hvert institutt og ledes av prodekan Solveig Kristensen. Nettverket skal støtte dekanatets arbeid, og være en pådriver for likestillingsarbeidet ved MN-fakultetet. Medlemmene foreslås av instituttleder og oppnevnes av dekanatet. Oppnevningstiden er to år.

Fysisk institutt

Portrettbilde

Institutt for teoretisk astrofysikk

Portrettbilde

Institutt for biovitenskap

Portrettbilde

Farmasøytisk institutt

Institutt for geofag

Portrettbilde

Institutt for informatikk

Portrettbilde

Kjemisk institutt

Portrettbilde

Matematisk institutt

Portrettbilde

Institutt for teknologisystemer

Portrettbilde

Naturfagsenteret

portrettbilde