Stig Pedersen-Bjergaard

Bilde av Stig Pedersen-Bjergaard
English version of this page
Telefon +47 22856576
Rom 206
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Vår forskning er innenfor fagområdet farmasøytisk analytisk kjemi, og har fokus på utvikling av nye konsept for mikroekstraksjon. Vi arbeider med teknikkene elektromembran ekstraksjon (EME) og væske-fase mikroekstraksjon (LPME). EME og LPME kan benyttes til å isolere og oppkonsentrere legemidler, legemiddelmetabolitter, endogene metabolitter og peptider fra humane blod, urin og spyttprøver.

Vår forskning er konseptuell, delvis grunnleggende og delvis anvendt, og omfatter følgende:

 • Verifiseringsforsøk
 • Utvikling av teori for massetransport 
 • Utvikling av utstyr (blant annet 96-brønn og mikrochip teknologi)
 • Utvikling av illustrative farmasøytiske og biomedisinske anvendelser
 • Kommersialisering

Vår forskning er motivert av forventningene om at neste generasjon analytisk kjemi i stor grad vil være basert på mikroekstraksjonsteknikker for prøveopparbeidelse.


Undervisning

Undervisningen er innenfor farmasøytisk analytisk kjemi og er fokusert på følgende tema

 • Kjemisk analyse av farmasøytiske råvarer
 • Kjemisk analyse av farmasøytiske preparat
 • Bestemmelse av legemidler i biologiske prøver
 • Generell analytisk kjemi

Er forfatter av to internasjonale lærebøker (Wiley) innen farmasøytisk analytisk kjemi og bioanalyse.


Bakgrunn

 • Professor (20 % stilling), Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Danmark, fra 2008
 • Professor, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (2000-)
 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (1996-2000)
 • Dr.scient., Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995
 • Sivilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, 1990

Verv

 • Contributing Editor Trends in Analytical Chemistry
 • Associate Editor Journal of Pharmaceutical Analysis
 • Editor International Journal of Analytical Chemistry

 

Emneord: Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon

Publikasjoner

 • Eie, Linda Vårdal; Rye, Torstein Kige; Hansen, Frederik; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides and amino acids – status and perspectives. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  13, s 277- 289 . doi: 10.4155/bio-2020-0285
 • Hansen, Frederik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of streptomycin from biological fluids. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1639 . doi: 10.1016/j.chroma.2021.461915
 • Mei, Hang; Liu, Huajing; Shang, Qianqian; Dong, Ying; Pedersen-Bjergaard, Stig; Huang, Chuixiu & Shen, Xiantao (2021). Organic-solvent-free electromembrane extraction based on semi-interpenetrating polymer networks. Green Chemistry.  ISSN 1463-9262.  23, s 1782- 1793 . doi: 10.1039/d1gc00148e
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Hansen, Frederik; Harrison, Sean; Boger, Ida Caroline Sneis; Mrša, Ago; Restan, Magnus Saed; Stein, Matthias; Lundanes, Elsa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Aizenshtadt, Aleksandra; Krauss, Stefan; Sullivan, Gareth; Bogen, Inger Lise & Wilson, Steven Ray Haakon (2021). Electromembrane extraction and mass spectrometry for liver organoid drug metabolism studies. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700. . doi: 10.1021/acs.analchem.0c05082
 • Abdel-Rehim, Mohamed; Pedersen-Bjergaard, Stig; Abdel-Rehim, Abbi; Lucena, Rafael; Moein, Mohammad Mahdi; Cardenas, Soledad & Miro, Manuel (2020). Microextraction approaches for bioanalytical applications: An overview. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1616 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.460790
 • Bavlovic Piskackova, Hana; Øiestad, Elisabeth Leere; Vanova, Nela; Lengvarska, Julia; Štěrbová-Kovaříková, Petra & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Comparison with conventional extraction techniques. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  223 . doi: 10.1016/j.talanta.2020.121748
 • Dong, Ying; Li, Jing; Pedersen-Bjergaard, Stig & Huang, Chuixiu (2020). Unidirectional solute transfer using a Janus membrane. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  596, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.memsci.2019.117723
 • Drobnjak, Milena; Hansen, Frederik; Øiestad, Elisabeth Leere; Løvli, Trond; Trones, Roger; Martinsen, Ørjan Grøttem & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction with vials of conducting polymer. LC GC North America.  ISSN 1527-5949.  38, s 435- 439
 • Fashi, Armin; Cheraghi, Mahdi; Ebadipur, Hossein; Ebadipur, Hasan; Zamani, Abbasali; Badiee, Hamid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Exploiting agarose gel modified with glucose-fructose syrup as a green sorbent in rotating-disk sorptive extraction technique for the determination of trace malondialdehyde in biological and food samples. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  217 . doi: 10.1016/j.talanta.2020.121001
 • Hansen, Frederik; Jaghl, Mohamad Fadi; Øiestad, Elisabeth Leere; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Huang, Chuixiu (2020). Impact of ion balance in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1124, s 129- 136 . doi: 10.1016/j.aca.2020.05.039
 • Hansen, Frederik; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction using sacrificial electrodes. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  92(7), s 5595- 5603 . doi: 10.1021/acs.analchem.0c00626
 • Hansen, Frederik; Kuban, Pavel; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of highly polar bases from biological samples – Deeper insight into bis(2-ethylhexyl) phosphate as ionic carrier. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1115, s 23- 32 . doi: 10.1016/j.aca.2020.04.027
 • Hansen, Frederik; Santigosa-Murillo, Elia; Payan, Maria Ramos; Munoz, Maria; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction using deep eutectic solvents as the liquid membrane. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1143, s 109- 116 . doi: 10.1016/j.aca.2020.11.044
 • Hansen, Frederik; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Bioanalysis of pharmaceuticals using liquid-phase microextraction combined with liquid chromatography–mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  189, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.jpba.2020.113446
 • Khan, Wajid Ali; Arain, Muhammad Balal; Yamini, Yadollah; Shah, Nasrullah; Kazi, Tasneem Gul; Pedersen-Bjergaard, Stig & Tajik, Mohammad (2020). Hollow fiber-based liquid phase microextraction followed by analytical instrumental techniques for quantitative analysis of heavy metal ions and pharmaceuticals. Journal of Pharmaceutical Analysis.  ISSN 2095-1779.  10(2), s 109- 122 . doi: 10.1016/j.jpha.2019.12.003
 • Restan, Magnus Saed; Ramsrud, Sindre Bergstrøm; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Influence of acid‐base dissociation equilibria during electromembrane extraction. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  43, s 3120- 3128 . doi: 10.1002/jssc.202000391
 • Restan, Magnus Saed; Skjærvø, Øystein; Martinsen, Ørjan Grøttem & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Towards exhaustive electromembrane extraction under stagnant conditions. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1104, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.aca.2020.01.058 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Restan, Magnus Saed; Skottvoll, Frøydis Sved; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of sodium dodecyl sulfate from highly concentrated solutions. The Analyst.  ISSN 0003-2654.  145, s 4957- 4963 . doi: 10.1039/d0an00622j
 • Ask, Kristine Skoglund; Lid, Marthe; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2019). Liquid-phase microextraction in 96-well plates - calibration and accurate quantification of pharmaceuticals in human plasma samples. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1602, s 117- 123 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.06.013
 • Hansen, Frederik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Emerging extraction strategies in analytical chemistry. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  92(1), s 2- 15 . doi: 10.1021/acs.analchem.9b04677
 • Lin, Ann; Skottvoll, Frøydis Sved; Rayner, Simon; Pedersen-Bjergaard, Stig; Sullivan, Gareth; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray Haakon & Harrison, Sean (2019). 3D cell culture models and organ-on-a-chip: Meet separation science and mass spectrometry. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835.  41, s 56- 64 . doi: 10.1002/elps.201900170 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Analytical microextraction – Present status and future directions. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  118, s 770- 770 . doi: 10.1016/j.trac.2019.07.004
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction – looking into the future. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  411(9), s 1687- 1693 . doi: 10.1007/s00216-018-1512-x
 • Restan, Magnus Saed; Pedersen, Morten E.; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane Extraction of Unconjugated Fluorescein Isothiocyanate from Solutions of Labeled Proteins Prior to Flow Induced Dispersion Analysis. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  91(10), s 6702- 6708 . doi: 10.1021/acs.analchem.9b00730
 • Rezazadeh, Maryam; Seidi, Shahram; Lid, Marthe; Pedersen-Bjergaard, Stig & Yamini, Yadollah (2019). The modern role of smartphones in analytical chemistry. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  118, s 548- 555 . doi: 10.1016/j.trac.2019.06.019
 • Roman-Hidalgo, Cristina; Santigosa-Murillo, Elia; Ramos-Payan, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). On-chip electromembrane extraction of acidic drugs. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835.  40(18-19), s 2514- 2521 . doi: 10.1002/elps.201900024
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction with solvent modification of the acceptor solution: improved mass transfer of drugs of abuse from human plasma. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  11(8), s 755- 771 . doi: 10.4155/bio-2018-0308
 • Wan, Libin; Lin, Bin; Zhu, Ruiqin; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2019). Liquid-Phase Microextraction or Electromembrane Extraction?. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  91, s 8267- 8273 . doi: 10.1021/acs.analchem.9b00946
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Dried blood spots and parallel artificial liquid membrane extraction – A simple combination of microsampling and microextraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1009, s 56- 64 . doi: 10.1016/j.aca.2018.01.024
 • Drouin, Nicolas; Kuban, Pavel; Rudaz, Serge; Pedersen-Bjergaard, Stig & Schappler, Julie (2018). Electromembrane extraction: Overview of the last decade. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  113, s 357- 363 . doi: 10.1016/j.trac.2018.10.024
 • Dvorak, Milos; Seip, Knut Fredrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Kuban, Pavel (2018). Semi-automated set-up for exhaustive micro-electromembrane extractions of basic drugs from biological fluids. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1005, s 34- 42 . doi: 10.1016/j.aca.2017.11.081
 • Fuchs, David; Hidalgo, Cristina Román; Ramos Payán, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Continuous electromembrane extraction coupled with mass spectrometry – Perspectives and challenges. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  999, s 27- 36 . doi: 10.1016/j.aca.2017.09.027
 • Hansen, Frederik A; Sticker, Drago; Kutter, Jorg P; Petersen, Nickolaj Jacob & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Nanoliter-Scale Electromembrane Extraction and Enrichment in a Microfluidic Chip. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  90(15), s 9322- 9329 . doi: 10.1021/acs.analchem.8b01936
 • Huang, Chuixiu; Shen, Xiantao; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Investigation of alternative supported liquid membranes in electromembrane extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  548, s 176- 183 . doi: 10.1016/j.memsci.2017.11.001
 • Lin, Bin; Wan, Libin; Sun, Xiaojie; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2018). Electromembrane extraction of high level substances: A novel approach for selective recovery of templates in molecular imprinting. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  568, s 30- 39 . doi: 10.1016/j.memsci.2018.09.056
 • Olsen, Katharina Norgren; Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Parallel artificial liquid membrane extraction of psychoactive analytes: a novel approach in therapeutic drug monitoring. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(6), s 385- 395 . doi: 10.4155/bio-2017-0250
 • Vårdal, Linda; Wong, Gladys; Øiestad, Åse Marit Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Øiestad, Elisabeth Leere (2018). Rapid determination of designer benzodiazepines, benzodiazepines, and Z-hypnotics in whole blood using parallel artificial liquid membrane extraction and UHPLC-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  410(20), s 4967- 4978 . doi: 10.1007/s00216-018-1147-y
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Electromembrane extraction of substances with weakly basic properties: A fundamental study with benzodiazepines. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(10), s 769- 781 . doi: 10.4155/bio-2018-0030
 • Fernández, Elena; Vårdal, Linda; Vidal, Lorena; Canals, Antonio; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Complexation-mediated electromembrane extraction of highly polar basic drugs – a fundamental study with catecholamines in urine as model system. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409, s 4215- 4223 . doi: 10.1007/s00216-017-0370-2
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC North America.  ISSN 1527-5949.  35(3), s 192- 196
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC Europe.  ISSN 1471-6577.  30(1), s 10- 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Chuixiu; Chen, Zhiliang; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2017). Electromembrane extraction. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  95, s 47- 56 . doi: 10.1016/j.trac.2017.07.027
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Electromembrane extraction with alkylated phosphites and phosphates as supported liquid membranes. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  526, s 18- 24 . doi: 10.1016/j.memsci.2016.11.049
 • Khajeh, Mostafa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Bohlooli, Mousa; Barkhordar, Afsaneh & Ghaffari-Moghaddam, Mansour (2017). Maghemite nanoparticle-decorated hollow fiber electromembrane extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of thymol from Carum copticum. Journal of the Science of Food and Agriculture.  ISSN 0022-5142.  97(5), s 1517- 1523 . doi: 10.1002/jsfa.7894
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Huang, Chuixiu & Gjelstad, Astrid (2017). Electromembrane extraction – Recent trends and where to go. Journal of Pharmaceutical Analysis.  ISSN 2095-1779.  7(3), s 141- 147 . doi: 10.1016/j.jpha.2017.04.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pilarova, Veronika; Sutani, Mumtaz; Ask, Kristine Skoglund; Novakova, Lucie; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). One-step extraction of polar drugs from plasma by parallel artificial liquid membrane extraction. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1043, s 25- 32 . doi: 10.1016/j.jchromb.2016.09.019
 • Restan, Magnus Saed; Jensen, Henrik; Shen, Xiantao; Huang, Chuixiu; Martinsen, Ørjan Grøttem; Kubáň, Pavel; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Comprehensive study of buffer systems and local pH effects in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  984, s 116- 123 . doi: 10.1016/j.aca.2017.06.049
 • Rye, Torstein Kige; Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig & Petersen, Nickolaj Jacob (2017). Direct coupling of electromembrane extraction to mass spectrometry – Advancing the probe functionality toward measurements of zwitterionic drug metabolites. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  983, s 121- 129 . doi: 10.1016/j.aca.2017.05.038
 • Vårdal, Linda; Askildsen, Hilde- Merete; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Parallel artificial liquid membrane extraction of new psychoactive substances in plasma and whole blood. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1048, s 77- 84 . doi: 10.1016/j.jchromb.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vårdal, Linda; Gjelstad, Astrid; Huang, Chuixiu; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Efficient discrimination and removal of phospholipids during electromembrane extraction from human plasma samples. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  9(8), s 631- 641 . doi: 10.4155/bio-2017-0027
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Dried blood spots on carboxymethyl cellulose sheets: Rapid sample preparation based on dissolution and precipitation. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  79, s 509- 514 . doi: 10.1007/s10337-016-3039-7
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  129, s 229- 236 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011
 • Fuchs, David; Gabel-Jensen, Charlotte; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Pedersen-Bjergaard, Stig; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2016). Direct coupling of a flow-flow electromembrane extraction probe to LC-MS. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  905, s 93- 99 . doi: 10.1016/j.aca.2015.12.014
 • Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2016). Fully automated electro membrane extraction autosampler for LC-MS systems allowing soft extractions for high-throughput applications. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  88(13), s 6797- 6804 . doi: 10.1021/acs.analchem.6b01243
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Organic solvents in electromembrane extraction: recent insights. Analitical chemistry (Tel Aviv, 1993).  ISSN 0793-0135.  35(4), s 169- 183 . doi: 10.1515/revac-2016-0008
 • Huang, Chuixiu; Jensen, Henrik; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Mass transfer in electromembrane extraction - The link between theory and experiments. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  39(1), s 188- 197 . doi: 10.1002/jssc.201500905
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Electromembrane extraction of polar basic drugs from plasma with pure bis(2-ethylhexyl) phosphite as supported liquid membrane. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  934, s 80- 87 . doi: 10.1016/j.aca.2016.06.002
 • Kuban, Pavel; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Micro-electromembrane extraction using multiple free liquid membranes and acceptor solutions – Towards selective extractions of analytes based on their acid-base strength. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  943, s 64- 73 . doi: 10.1016/j.aca.2016.09.022
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Extraction for analytical scale sample preparation (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  88(7), s 649- 687 . doi: 10.1515/pac-2015-0705
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Glossary of terms used in extraction (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  88(5), s 517- 558 . doi: 10.1515/pac-2015-0903
 • Fuchs, David; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gabel-Jensen, Charlotte; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2015). Real time extraction kinetics of electro membrane extraction verified by comparing drug metabolism profiles obtained from a flow-flow electro membrane extraction-mass spectrometry system with LC-MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87, s 5775- 5781 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b00981
 • Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Seip, Knut Fredrik (2015). Electromembrane extraction as a rapid and selective miniaturized sample preparation technique for biological fluids. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(17), s 2203- 2209 . doi: 10.4155/bio.15.150
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive extraction of peptides by electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  853(1), s 328- 334 . doi: 10.1016/j.aca.2014.10.017
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Selective electromembrane extraction based on isoelectric point: Fundamental studies with angiotensin II antipeptide as model analyte. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  481, s 115- 123 . doi: 10.1016/j.memsci.2015.02.006
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid; Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive and stable electromembrane extraction of acidic drugs from human plasma. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1425, s 81- 87 . doi: 10.1016/j.chroma.2015.11.052
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Electromembrane extraction for pharmaceutical and biomedical analysis - Quo vadis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  113, s 97- 107 . doi: 10.1016/j.jpba.2015.01.038
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of Electromembrane Extraction and Liquid-Phase Microextraction in a Single Step: Simultaneous Group Separation of Acidic and Basic Drugs. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(13), s 6951- 6957 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b01610
 • Khajeh, Mostafa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Barkhordar, Afsaneh & Bohlooli, Mousa (2015). Application of hollow cylindrical wheat stem for electromembrane extraction of thorium in water samples. Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy.  ISSN 1386-1425.  137, s 328- 332 . doi: 10.1016/j.saa.2014.08.103
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Analysis of small-molecule drugs in biological fluids, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 207 - 259
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Sample preparation, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 73 - 121
 • Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). On-chip electromembrane extraction for monitoring drug metabolism in real time by electrospray ionization mass spectrometry. Methods in molecular biology.  ISSN 1064-3745.  1274, s 171- 182 . doi: 10.1007/978-1-4939-2353-3_15
 • Roldán-Pijuán, Mercedes; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Parallel artificial liquid membrane extraction of acidic drugs from human plasma. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  407(10), s 2811- 2819 . doi: 10.1007/s00216-015-8505-9
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). The potential of electromembrane extraction for bioanalytical applications. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(4), s 463- 480 . doi: 10.4155/bio.14.303
 • Dugstad, Helene bonkerud; Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik; Gabel-Jensen, Charlotte; Honoré Hansen, Steen & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Development and characterization of a small electromembrane extraction probe coupled with mass spectrometry for real-time and online monitoring of in vitro drug metabolism. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 421- 429 . doi: 10.1007/s00216-013-7378-z

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gammelgaard, Bente & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, 2nd Edition. Wiley-Blackwell.  ISBN 9781119362722.
 • Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (ed.) (2015). Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skottvoll, Frøydis Sved; Harrison, Sean; Hansen, Frederik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Sullivan, Gareth; Bogen, Inger Lise; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2020). Liver mini-organ analyses using liquid chromatography mass spectrometry. Vis sammendrag
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). In-vitro drug metabolism monitoring by micro-chip electromembrane extraction coupled with mass spectrometry.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Liquid-phase microextraction – recent trends and perspectives.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Microextraction based on electrical fields – combining partition and electrophoresis.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Liquid-phase microextraction (LPME) – From conceptual development and into routine laboratories.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Microextraction through supported liquid membranes – Tuning the extraction chemistry for biomedical and pharmaceutical applications.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Recent trends in drug analysis using liquid-phase microextraction.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Rasmussen, Knut Einar (2017). Arrested development – Given ongoing challenges in sample preparation and lack of novel alternatives, is it time to give liquid-phase microextraction (LPME) a second chance?. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  49, s 46- 49
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - En ny metode for fjerning av fosfolipider.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction as a Selective, Single-step Sample Preparation Method of Human Plasma Prior to LC-MS.
 • Kuban, Pavel; Boceka, Petr; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Multiple phase micro-electromembrane extraction for selective pretreatment of raw biological samples.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Drug analysis using liquid-phase microextraction – recent trends and where to go.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma.
 • Ask, Kristine Skoglund; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Phospholipid removal from human plasma samples by Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction.
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of electromembrane extraction and liquid-phase microextraction in a single step: simultaneous extraction of acidic drugs and basic drugs.
 • Lund, Hilde Marie Erøy; Øiestad, Elisabeth Leere; Christophersen, Asbjørg S.; Gjerde, Hallvard & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Using biological samples to study the use of alcohol and drugs in cohorts. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1594.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Introduction, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  Introduction.  s 1 - 7
 • Seip, Knut Fredrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Microextraction across artificial liquid membranes in 96-well format – A new approach to sample preparation for liquid chromatography.
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Development of Stable, Selective, and Efficient Artificial Liquid Membranes for Electromembrane Extraction (EME).
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Dried Blood Spots på vannløselige polymere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 11. apr. 2019 08:24