Stig Pedersen-Bjergaard

Bilde av Stig Pedersen-Bjergaard
English version of this page
Telefon +47 22856576
Rom 206
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Vår forskning er innenfor fagområdet farmasøytisk analytisk kjemi, og har fokus på utvikling av nye konsept for mikroekstraksjon. Vi arbeider med teknikkene elektromembran ekstraksjon (EME) og væske-fase mikroekstraksjon (LPME). EME og LPME kan benyttes til å isolere og oppkonsentrere legemidler, legemiddelmetabolitter, endogene metabolitter og peptider fra humane blod, urin og spyttprøver.

Vår forskning er konseptuell, delvis grunnleggende og delvis anvendt, og omfatter følgende:

 • Verifiseringsforsøk
 • Utvikling av teori for massetransport 
 • Utvikling av utstyr (blant annet 96-brønn og mikrochip teknologi)
 • Utvikling av illustrative farmasøytiske og biomedisinske anvendelser
 • Kommersialisering

Vår forskning er motivert av forventningene om at neste generasjon analytisk kjemi i stor grad vil være basert på mikroekstraksjonsteknikker.


Undervisning

Undervisningen er innenfor farmasøytisk analytisk kjemi og er fokusert på følgende tema

 • Kjemisk analyse av farmasøytiske råvarer
 • Kjemisk analyse av farmasøytiske preparat
 • Bestemmelse av legemidler i biologiske prøver
 • Generell analytisk kjemi

Forfatter av to internasjonale lærebøker (Wiley) innen farmasøytisk analytisk kjemi og bioanalyse.


Bakgrunn

 • Professor (20 % stilling), Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Danmark (2008-)
 • Professor, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (2000-)
 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (1996-2000)
 • Dr.scient., Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995
 • Sivilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, 1990

Verv

 • Contributing Editor Trends in Analytical Chemistry (Elsevier)
 • Editor Advances in Sample Preparation (Elsevier)
 • Associate Editor Journal of Pharmaceutical Analysis (Elsevier)

 

Emneord: Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon

Publikasjoner

 • Hansen, Frederik Andre & Pedersen-Bjergaard, Stig (2022). Electromembrane extraction – looking closer into the liquid membrane. Advances in Sample Preparation. ISSN 2772-5820. 2. doi: 10.1016/j.sampre.2022.100020.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Aizenshtadt, Aleksandra; Hansen, Frederik Andre; Amirola Martinez, Mikel; Andersen, Jannike Mørch & Bogen, Inger Lise [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Direct electromembrane extraction-based mass spectrometry: a tool for studying drug metabolism properties of liver organoids. Analysis & Sensing. ISSN 2629-2742. 2. doi: 10.1002/anse.202100051.
 • Santigosa, Elia; Pedersen-Bjergaard, Stig; Giménez-Gómez, Pablo; Muñoz, María & Ramos-Payán, María (2022). A rapid and versatile microfluidic method for the simultaneous extraction of polar and non-polar basic pharmaceuticals from human urine. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1208. doi: 10.1016/j.aca.2022.339829.
 • López-Lorente, Ángela I.; Pena-Pereira, Francisco; Pedersen-Bjergaard, Stig; Zuin, Vânia G.; Ozkan, Sibel A. & Psillakis, Elefteria (2022). The ten principles of green sample preparation. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 148. doi: 10.1016/j.trac.2022.116530.
 • Bavlovič Piskáčková, Hana; Nemeškalová, Alžběta; Kučera, Radim; Pedersen-Bjergaard, Stig; Najmanová, Věra & Štěrbová-Kovaříková, Petra [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Advanced microextraction techniques for the analysis of amphetamines in human breast milk and their comparison with conventional methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 210. doi: 10.1016/j.jpba.2021.114549.
 • Hong, Changbao; Dong, Ying; Zhu, Ruiqin; Yan, Yibo; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Effect of sample matrices on supported liquid membrane: Efficient electromembrane extraction of cathinones from biological samples. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 240. doi: 10.1016/j.talanta.2021.123175.
 • Hansen, Frederik Andre; Petersen, Nickolaj Jacob; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2022). Electromembrane extraction in microfluidic formats. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 45(1), s. 246–257. doi: 10.1002/jssc.202100603.
 • Eie, Linda Vårdal; Pedersen-Bjergaard, Stig & Hansen, Frederik Andre (2022). Electromembrane extraction of polar substances – Status and perspectives. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 207. doi: 10.1016/j.jpba.2021.114407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schüller, Maria; Tran, Kim Tu Thi; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Membrane-based liquid-phase microextraction of basic pharmaceuticals – A study on the optimal extraction window. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1664(462769). doi: 10.1016/j.chroma.2021.462769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Aizenshtadt, Aleksandra; Hansen, Frederik Andre; Martinez, Mikel Amirola; Andersen, Jannike Mørch & Bogen, Inger Lise [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Direct Electromembrane Extraction based Mass Spectrometry: A Tool for Studying Drug Metabolism Properties of Liver Organoids. Analysis & Sensing. ISSN 2629-2742. 2(1), s. 1–5. doi: 10.1002/anse.202100051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mestad, Ingrid Oksavik; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Øiestad, Elisabeth Leere (2021). Green and sustainable drug analysis – Combining microsampling and microextraction of drugs of abuse. Sustainable Chemistry and Pharmacy. ISSN 2352-5541. 24. doi: 10.1016/j.scp.2021.100517. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lin, Bin; Liu, Huajing; Huang, Chuixiu; Xiao, Xianjin; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2021). Versatile Integration of Liquid-Phase Microextraction and Fluorescent Aptamer Beacons: A Synergistic Effect for Bioanalysis. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 93(42), s. 14323–14333. doi: 10.1021/acs.analchem.1c03600.
 • Dowlatshah, Samira; Saraji, Mohammad; Pedersen-Bjergaard, Stig & Ramos Payán, Maria (2021). Microfluidic liquid-phase microextraction based on natural deep eutectic solvents immobilized in agarose membranes. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1657. doi: 10.1016/j.chroma.2021.462580.
 • Skaalvik, Tonje Gottenberg; Øiestad, Elisabeth Leere; Trones, Roger; Pedersen-Bjergaard, Stig & Hegstad, Solfrid (2021). Determination of psychoactive drugs in serum using conductive vial electromembrane extraction combined with UHPLC-MS/MS. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 1183. doi: 10.1016/j.jchromb.2021.122926. Fulltekst i vitenarkiv
 • Santigosa-Murillo, Elia; Pedersen-Bjergaard, Stig; Munoz, Maria & Ramos-Payan, Maria (2021). Green microfluidic liquid-phase microextraction of polar and non-polar acids from urine. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 413, s. 3717–3723. doi: 10.1007/s00216-021-03320-9.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Quality papers on sample preparation and extraction. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 3. doi: 10.1016/j.talo.2021.100043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Cong; Huang, Daixin; Yang, Liuqian; Wu, Shifan; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Removal of Polymerase Chain Reaction Inhibitors by Electromembrane Extraction. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 93(33), s. 11488–11496. doi: 10.1021/acs.analchem.1c01689.
 • Rye, Torstein Kige; Martinovic, Gordana; Eie, Linda Vårdal; Hansen, Frederik Andre; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides using deep eutectic solvents as liquid membrane. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1175. doi: 10.1016/j.aca.2021.338717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bavlovic Piskackova, Hana; Kollárová-Brázdová, Petra; Kučera, Radim; Macháček, Miloslav; Pedersen-Bjergaard, Stig & Štěrbová-Kovaříková, Petra (2021). The electromembrane extraction of pharmaceutical compounds from animal tissues. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1177. doi: 10.1016/j.aca.2021.338742.
 • Hansen, Frederik Andre; Tirandaz, Shima & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Selectivity and efficiency of electromembrane extraction of polar bases with different liquid membranes—Link to analyte properties. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 44(13), s. 2631–2641. doi: 10.1002/jssc.202100167.
 • Shang, Qianqian; Mei, Hang; Feng, Xinrui; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2021). Ultrasound-assisted electromembrane extraction with supported semi-liquid membrane. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1184. doi: 10.1016/j.aca.2021.339038.
 • Mei, Hang; Liu, Huajing; Shang, Qianqian; Dong, Ying; Pedersen-Bjergaard, Stig & Huang, Chuixiu [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Organic-solvent-free electromembrane extraction based on semi-interpenetrating polymer networks. Green Chemistry. ISSN 1463-9262. 23(4), s. 1782–1793. doi: 10.1039/d1gc00148e.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Hansen, Frederik; Harrison, Sean; Boger, Ida Caroline Sneis; Mrsa, Ago & Restan, Magnus Saed [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Electromembrane extraction and mass spectrometry for liver organoid drug metabolism studies. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 93, s. 3576–3585. doi: 10.1021/acs.analchem.0c05082. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eie, Linda Vårdal; Rye, Torstein Kige; Hansen, Frederik; Halvorsen, Trine Grønhaug & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of peptides and amino acids – status and perspectives. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 13(4), s. 277–289. doi: 10.4155/bio-2020-0285.
 • Hansen, Frederik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2021). Electromembrane extraction of streptomycin from biological fluids. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1639. doi: 10.1016/j.chroma.2021.461915. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Frederik; Santigosa-Murillo, Elia; Payan, Maria Ramos; Munoz, Maria; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction using deep eutectic solvents as the liquid membrane. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1143, s. 109–116. doi: 10.1016/j.aca.2020.11.044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bavlovic Piskackova, Hana; Øiestad, Elisabeth Leere; Vanova, Nela; Lengvarska, Julia; Štěrbová-Kovaříková, Petra & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of anthracyclines from plasma: Comparison with conventional extraction techniques. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 223. doi: 10.1016/j.talanta.2020.121748.
 • Drobnjak, Milena; Hansen, Frederik; Øiestad, Elisabeth Leere; Løvli, Trond; Trones, Roger & Martinsen, Ørjan Grøttem [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Electromembrane extraction with vials of conducting polymer. LC GC North America. ISSN 1527-5949. 38(8), s. 435–439.
 • Restan, Magnus Saed; Skottvoll, Frøydis Sved; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of sodium dodecyl sulfate from highly concentrated solutions. The Analyst. ISSN 0003-2654. 145, s. 4957–4963. doi: 10.1039/d0an00622j.
 • Restan, Magnus Saed; Ramsrud, Sindre Bergstrøm; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Influence of acid‐base dissociation equilibria during electromembrane extraction. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 43, s. 3120–3128. doi: 10.1002/jssc.202000391.
 • Hansen, Frederik; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Bioanalysis of pharmaceuticals using liquid-phase microextraction combined with liquid chromatography–mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 189, s. 1–12. doi: 10.1016/j.jpba.2020.113446.
 • Hansen, Frederik; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction using sacrificial electrodes. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 92(7), s. 5595–5603. doi: 10.1021/acs.analchem.0c00626.
 • Fashi, Armin; Cheraghi, Mahdi; Ebadipur, Hossein; Ebadipur, Hasan; Zamani, Abbasali & Badiee, Hamid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Exploiting agarose gel modified with glucose-fructose syrup as a green sorbent in rotating-disk sorptive extraction technique for the determination of trace malondialdehyde in biological and food samples. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry. ISSN 0039-9140. 217. doi: 10.1016/j.talanta.2020.121001.
 • Hansen, Frederik; Jaghl, Mohamad Fadi; Øiestad, Elisabeth Leere; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Huang, Chuixiu (2020). Impact of ion balance in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1124, s. 129–136. doi: 10.1016/j.aca.2020.05.039.
 • Hansen, Frederik; Kuban, Pavel; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Electromembrane extraction of highly polar bases from biological samples – Deeper insight into bis(2-ethylhexyl) phosphate as ionic carrier. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1115, s. 23–32. doi: 10.1016/j.aca.2020.04.027.
 • Abdel-Rehim, Mohamed; Pedersen-Bjergaard, Stig; Abdel-Rehim, Abbi; Lucena, Rafael; Moein, Mohammad Mahdi & Cardenas, Soledad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Microextraction approaches for bioanalytical applications: An overview. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1616. doi: 10.1016/j.chroma.2019.460790.
 • Restan, Magnus Saed; Skjærvø, Øystein; Martinsen, Ørjan Grøttem & Pedersen-Bjergaard, Stig (2020). Towards exhaustive electromembrane extraction under stagnant conditions. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1104, s. 1–9. doi: 10.1016/j.aca.2020.01.058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dong, Ying; Li, Jing; Pedersen-Bjergaard, Stig & Huang, Chuixiu (2020). Unidirectional solute transfer using a Janus membrane. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 596, s. 1–7. doi: 10.1016/j.memsci.2019.117723.
 • Khan, Wajid Ali; Arain, Muhammad Balal; Yamini, Yadollah; Shah, Nasrullah; Kazi, Tasneem Gul & Pedersen-Bjergaard, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Hollow fiber-based liquid phase microextraction followed by analytical instrumental techniques for quantitative analysis of heavy metal ions and pharmaceuticals. Journal of Pharmaceutical Analysis. ISSN 2095-1779. 10(2), s. 109–122. doi: 10.1016/j.jpha.2019.12.003.
 • Hansen, Frederik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Emerging extraction strategies in analytical chemistry. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 92(1), s. 2–15. doi: 10.1021/acs.analchem.9b04677.
 • Lin, Ann; Skottvoll, Frøydis Sved; Rayner, Simon; Pedersen-Bjergaard, Stig; Sullivan, Gareth & Krauss, Stefan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). 3D cell culture models and organ-on-a-chip: Meet separation science and mass spectrometry. Electrophoresis. ISSN 0173-0835. 41, s. 56–64. doi: 10.1002/elps.201900170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wan, Libin; Lin, Bin; Zhu, Ruiqin; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2019). Liquid-Phase Microextraction or Electromembrane Extraction? Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 91, s. 8267–8273. doi: 10.1021/acs.analchem.9b00946.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Analytical microextraction – Present status and future directions. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 118, s. 770–770. doi: 10.1016/j.trac.2019.07.004.
 • Rezazadeh, Maryam; Seidi, Shahram; Lid, Marthe; Pedersen-Bjergaard, Stig & Yamini, Yadollah (2019). The modern role of smartphones in analytical chemistry. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 118, s. 548–555. doi: 10.1016/j.trac.2019.06.019.
 • Ask, Kristine Skoglund; Lid, Marthe; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2019). Liquid-phase microextraction in 96-well plates - calibration and accurate quantification of pharmaceuticals in human plasma samples. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1602, s. 117–123. doi: 10.1016/j.chroma.2019.06.013.
 • Roman-Hidalgo, Cristina; Santigosa-Murillo, Elia; Ramos-Payan, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). On-chip electromembrane extraction of acidic drugs. Electrophoresis. ISSN 0173-0835. 40(18-19), s. 2514–2521. doi: 10.1002/elps.201900024.
 • Restan, Magnus Saed; Pedersen, Morten E.; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane Extraction of Unconjugated Fluorescein Isothiocyanate from Solutions of Labeled Proteins Prior to Flow Induced Dispersion Analysis. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 91(10), s. 6702–6708. doi: 10.1021/acs.analchem.9b00730.
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction with solvent modification of the acceptor solution: improved mass transfer of drugs of abuse from human plasma. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 11(8), s. 755–771. doi: 10.4155/bio-2018-0308.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction – looking into the future. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 411(9), s. 1687–1693. doi: 10.1007/s00216-018-1512-x.
 • Drouin, Nicolas; Kuban, Pavel; Rudaz, Serge; Pedersen-Bjergaard, Stig & Schappler, Julie (2018). Electromembrane extraction: Overview of the last decade. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 113, s. 357–363. doi: 10.1016/j.trac.2018.10.024.
 • Hansen, Frederik A; Sticker, Drago; Kutter, Jorg P; Petersen, Nickolaj Jacob & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Nanoliter-Scale Electromembrane Extraction and Enrichment in a Microfluidic Chip. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 90(15), s. 9322–9329. doi: 10.1021/acs.analchem.8b01936.
 • Lin, Bin; Wan, Libin; Sun, Xiaojie; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2018). Electromembrane extraction of high level substances: A novel approach for selective recovery of templates in molecular imprinting. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 568, s. 30–39. doi: 10.1016/j.memsci.2018.09.056.
 • Vårdal, Linda; Wong, Gladys; Øiestad, Åse Marit Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Øiestad, Elisabeth Leere (2018). Rapid determination of designer benzodiazepines, benzodiazepines, and Z-hypnotics in whole blood using parallel artificial liquid membrane extraction and UHPLC-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 410(20), s. 4967–4978. doi: 10.1007/s00216-018-1147-y.
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Electromembrane extraction of substances with weakly basic properties: A fundamental study with benzodiazepines. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 10(10), s. 769–781. doi: 10.4155/bio-2018-0030.
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Dried blood spots and parallel artificial liquid membrane extraction – A simple combination of microsampling and microextraction. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1009, s. 56–64. doi: 10.1016/j.aca.2018.01.024.
 • Olsen, Katharina Norgren; Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Parallel artificial liquid membrane extraction of psychoactive analytes: a novel approach in therapeutic drug monitoring. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 10(6), s. 385–395. doi: 10.4155/bio-2017-0250.
 • Dvorak, Milos; Seip, Knut Fredrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Kuban, Pavel (2018). Semi-automated set-up for exhaustive micro-electromembrane extractions of basic drugs from biological fluids. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 1005 , s. 34–42. doi: 10.1016/j.aca.2017.11.081.
 • Fuchs, David; Hidalgo, Cristina Román; Ramos Payán, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik & Kutter, Jörg P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Continuous electromembrane extraction coupled with mass spectrometry – Perspectives and challenges. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 999, s. 27–36. doi: 10.1016/j.aca.2017.09.027.
 • Huang, Chuixiu; Shen, Xiantao; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Investigation of alternative supported liquid membranes in electromembrane extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 548, s. 176–183. doi: 10.1016/j.memsci.2017.11.001.
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Electromembrane extraction with alkylated phosphites and phosphates as supported liquid membranes. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 526, s. 18–24. doi: 10.1016/j.memsci.2016.11.049.
 • Restan, Magnus Saed; Jensen, Henrik; Shen, Xiantao; Huang, Chuixiu; Martinsen, Ørjan Grøttem & Kubáň, Pavel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Comprehensive study of buffer systems and local pH effects in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 984, s. 116–123. doi: 10.1016/j.aca.2017.06.049.
 • Huang, Chuixiu; Chen, Zhiliang; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2017). Electromembrane extraction. TrAC. Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 95, s. 47–56. doi: 10.1016/j.trac.2017.07.027.
 • Rye, Torstein Kige; Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig & Petersen, Nickolaj Jacob (2017). Direct coupling of electromembrane extraction to mass spectrometry – Advancing the probe functionality toward measurements of zwitterionic drug metabolites . Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 983, s. 121–129. doi: 10.1016/j.aca.2017.05.038.
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC North America. ISSN 1527-5949. 35(3), s. 192–196.
 • Fernández, Elena; Vårdal, Linda; Vidal, Lorena; Canals, Antonio; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Complexation-mediated electromembrane extraction of highly polar basic drugs – a fundamental study with catecholamines in urine as model system . Analytical and Bioanalytical Chemistry. ISSN 1618-2642. 409, s. 4215–4223. doi: 10.1007/s00216-017-0370-2.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Huang, Chuixiu & Gjelstad, Astrid (2017). Electromembrane extraction – Recent trends and where to go. Journal of Pharmaceutical Analysis. ISSN 2095-1779. 7(3), s. 141–147. doi: 10.1016/j.jpha.2017.04.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vårdal, Linda; Gjelstad, Astrid; Huang, Chuixiu; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Efficient discrimination and removal of phospholipids during electromembrane extraction from human plasma samples. Bioanalysis. ISSN 1757-6180. 9(8), s. 631–641. doi: 10.4155/bio-2017-0027.
 • Khajeh, Mostafa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Bohlooli, Mousa; Barkhordar, Afsaneh & Ghaffari-Moghaddam, Mansour (2017). Maghemite nanoparticle-decorated hollow fiber electromembrane extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of thymol from Carum copticum. Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142. 97(5), s. 1517–1523. doi: 10.1002/jsfa.7894.
 • Vårdal, Linda; Askildsen, Hilde- Merete; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Parallel artificial liquid membrane extraction of new psychoactive substances in plasma and whole blood. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 1048, s. 77–84. doi: 10.1016/j.jchromb.2017.02.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pilarova, Veronika; Sutani, Mumtaz; Ask, Kristine Skoglund; Novakova, Lucie; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). One-step extraction of polar drugs from plasma by parallel artificial liquid membrane extraction. Journal of chromatography. B. ISSN 1570-0232. 1043, s. 25–32. doi: 10.1016/j.jchromb.2016.09.019.
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC Europe. ISSN 1471-6577. 30(1), s. 10–17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Organic solvents in electromembrane extraction: recent insights. Analitical chemistry (Tel Aviv, 1993). ISSN 0793-0135. 35(4), s. 169–183. doi: 10.1515/revac-2016-0008.
 • Kuban, Pavel; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Micro-electromembrane extraction using multiple free liquid membranes and acceptor solutions – Towards selective extractions of analytes based on their acid-base strength. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 943, s. 64–73. doi: 10.1016/j.aca.2016.09.022.
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Extraction for analytical scale sample preparation (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. ISSN 0033-4545. 88(7), s. 649–687. doi: 10.1515/pac-2015-0705.
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Electromembrane extraction of polar basic drugs from plasma with pure bis(2-ethylhexyl) phosphite as supported liquid membrane. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 934, s. 80–87. doi: 10.1016/j.aca.2016.06.002.
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 129, s. 229–236. doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011.
 • Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2016). Fully automated electro membrane extraction autosampler for LC-MS systems allowing soft extractions for high-throughput applications. Analytical Chemistry. ISSN 0003-2700. 88(13), s. 6797–6804. doi: 10.1021/acs.analchem.6b01243.
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Glossary of terms used in extraction (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry. ISSN 0033-4545. 88(5), s. 517–558. doi: 10.1515/pac-2015-0903.
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Dried blood spots on carboxymethyl cellulose sheets: Rapid sample preparation based on dissolution and precipitation. Chromatographia. ISSN 0009-5893. 79, s. 509–514. doi: 10.1007/s10337-016-3039-7.
 • Fuchs, David; Gabel-Jensen, Charlotte; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Pedersen-Bjergaard, Stig & Honoré Hansen, Steen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Direct coupling of a flow-flow electromembrane extraction probe to LC-MS. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 905, s. 93–99. doi: 10.1016/j.aca.2015.12.014.
 • Huang, Chuixiu; Jensen, Henrik; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Mass transfer in electromembrane extraction - The link between theory and experiments. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 39(1), s. 188–197. doi: 10.1002/jssc.201500905.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gammelgaard, Bente & Halvorsen, Trine Grønhaug (2019). Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, 2nd Edition. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119362722.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vik, Anders; Halvorsen, Trine Grønhaug; Primdahl, Karoline Gangestad; Hansen, Trond Vidar; Wangensteen, Helle & Reubsaet, Leon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Grunnkurs i farmasøytisk kjemi på UiO moderniseres kontinuerlig. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 33–34.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Harrison, Sean; Hansen, Frederik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Sullivan, Gareth & Bogen, Inger Lise [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Liver mini-organ analyses using liquid chromatography mass spectrometry.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). In-vitro drug metabolism monitoring by micro-chip electromembrane extraction coupled with mass spectrometry.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Microextraction based on electrical fields – combining partition and electrophoresis .
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Liquid-phase microextraction – recent trends and perspectives .
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug & Gjelstad, Astrid [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 1118, s. 40–45.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Recent trends in drug analysis using liquid-phase microextraction.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Liquid-phase microextraction (LPME) – From conceptual development and into routine laboratories.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Microextraction through supported liquid membranes – Tuning the extraction chemistry for biomedical and pharmaceutical applications.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Rasmussen, Knut Einar (2017). Arrested development – Given ongoing challenges in sample preparation and lack of novel alternatives, is it time to give liquid-phase microextraction (LPME) a second chance? The Analytical Scientist. ISSN 2051-4077. 49, s. 46–49.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Drug analysis using liquid-phase microextraction – recent trends and where to go.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction as a Selective, Single-step Sample Preparation Method of Human Plasma Prior to LC-MS.
 • Kuban, Pavel; Boceka, Petr; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Multiple phase micro-electromembrane extraction for selective pretreatment of raw biological samples.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - En ny metode for fjerning av fosfolipider.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 15. juli 2022 09:27

Forskergrupper