Stig Pedersen-Bjergaard

Bilde av Stig Pedersen-Bjergaard
English version of this page
Telefon +47-22856576
Rom 206
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Vår forskning er innenfor fagområdet farmasøytisk analytisk kjemi, og har fokus på utvikling av nye konsept for mikroekstraksjon. Vi arbeider med teknikkene elektromembran ekstraksjon (EME) og væske-fase mikroekstraksjon (LPME). EME og LPME kan benyttes til å isolere og oppkonsentrere legemidler, legemiddelmetabolitter, endogene metabolitter og peptider fra humane blod, urin og spyttprøver.

Vår forskning er konseptuell, delvis grunnleggende og delvis anvendt, og omfatter følgende:

 • Verifiseringsforsøk
 • Utvikling av teori for massetransport 
 • Utvikling av utstyr (blant annet 96-brønn og mikrochip teknologi)
 • Utvikling av illustrative farmasøytiske og biomedisinske anvendelser
 • Kommersialisering

Vår forskning er motivert av forventningene om at neste generasjon analytisk kjemi i stor grad vil være basert på mikroekstraksjonsteknikker for prøveopparbeidelse.


Undervisning

Undervisningen er innenfor farmasøytisk analytisk kjemi og er fokusert på følgende tema

 • Kjemisk analyse av farmasøytiske råvarer
 • Kjemisk analyse av farmasøytiske preparat
 • Bestemmelse av legemidler i biologiske prøver
 • Generell analytisk kjemi

Er forfatter av to internasjonale lærebøker (Wiley) innen farmasøytisk analytisk kjemi og bioanalyse.


Bakgrunn

 • Professor (20 % stilling), Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Danmark, fra 2008
 • Professor, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (2000-)
 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo (1996-2000)
 • Dr.scient., Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995
 • Sivilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, 1990

Verv

 • Contributing Editor Trends in Analytical Chemistry
 • Associate Editor Journal of Pharmaceutical Analysis
 • Editor International Journal of Analytical Chemistry

 

Emneord: Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon

Publikasjoner

 • Ask, Kristine Skoglund; Lid, Marthe; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2019). Liquid-phase microextraction in 96-well plates – calibration and accurate quantification of pharmaceuticals in human plasma samples. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1602, s 117- 123 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.06.013
 • Ask, Kristine Skoglund; Lid, Marthe; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2019). Liquid-phase microextraction in 96-well plates - calibration and accurate quantification of pharmaceuticals in human plasma samples. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  s 1- 7 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.06.013
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Analytical microextraction – Present status and future directions. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  118, s 770- 770 . doi: 10.1016/j.trac.2019.07.004
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction – looking into the future. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  411(9), s 1687- 1693 . doi: 10.1007/s00216-018-1512-x
 • Restan, Magnus Saed; Pedersen, Morten E.; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction of unconjugated fluorescein isothiocyanate from solutions of labelled proteins prior to flow induced dispersion analysis. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  91(10), s 6702- 6708 . doi: 10.1021/acs.analchem.9b00730
 • Rezazadeh, Maryam; Seidi, Shahram; Lid, Marthe; Pedersen-Bjergaard, Stig & Yamini, Yadollah (2019). The modern role of smartphones in analytical chemistry. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  118, s 548- 555 . doi: 10.1016/j.trac.2019.06.019
 • Roman-Hidalgo, Cristina; Santigosa-Murillo, Elia; Ramos-Payan, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). On-chip electromembrane extraction of acidic drugs. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835. . doi: 10.1002/elps.201900024
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction with solvent modification of the acceptor solution: improved mass transfer of drugs of abuse from human plasma. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  11(8), s 755- 771 . doi: 10.4155/bio-2018-0308
 • Wan, Libin; Lin, Bin; Zhu, Ruiqin; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2019). Liquid-Phase Microextraction or Electromembrane Extraction?. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700. . doi: 10.1021/acs.analchem.9b00946
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Dried blood spots and parallel artificial liquid membrane extraction – A simple combination of microsampling and microextraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1009, s 56- 64 . doi: 10.1016/j.aca.2018.01.024
 • Drouin, Nicolas; Kuban, Pavel; Rudaz, Serge; Pedersen-Bjergaard, Stig & Schappler, Julie (2018). Electromembrane extraction: Overview of the last decade. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  113, s 357- 363 . doi: 10.1016/j.trac.2018.10.024
 • Dvorak, Milos; Seip, Knut Fredrik; Pedersen-Bjergaard, Stig & Kuban, Pavel (2018). Semi-automated set-up for exhaustive micro-electromembrane extractions of basic drugs from biological fluids. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1005, s 34- 42 . doi: 10.1016/j.aca.2017.11.081
 • Fuchs, David; Hidalgo, Cristina Román; Ramos Payán, Maria; Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik; Kutter, Jörg P. & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Continuous electromembrane extraction coupled with mass spectrometry – Perspectives and challenges. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  999, s 27- 36 . doi: 10.1016/j.aca.2017.09.027
 • Hansen, Frederik A; Sticker, Drago; Kutter, Jorg P; Petersen, Nickolaj Jacob & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Nanoliter-Scale Electromembrane Extraction and Enrichment in a Microfluidic Chip. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  90(15), s 9322- 9329 . doi: 10.1021/acs.analchem.8b01936
 • Huang, Chuixiu; Shen, Xiantao; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Investigation of alternative supported liquid membranes in electromembrane extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  548, s 176- 183 . doi: 10.1016/j.memsci.2017.11.001
 • Lin, Bin; Wan, Libin; Sun, Xiaojie; Huang, Chuixiu; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2018). Electromembrane extraction of high level substances: A novel approach for selective recovery of templates in molecular imprinting. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  568, s 30- 39 . doi: 10.1016/j.memsci.2018.09.056
 • Olsen, Katharina Norgren; Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Parallel artificial liquid membrane extraction of psychoactive analytes: a novel approach in therapeutic drug monitoring. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(6), s 385- 395 . doi: 10.4155/bio-2017-0250
 • Vårdal, Linda; Wong, Gladys; Øiestad, Åse Marit Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Øiestad, Elisabeth Leere (2018). Rapid determination of designer benzodiazepines, benzodiazepines, and Z-hypnotics in whole blood using parallel artificial liquid membrane extraction and UHPLC-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  410(20), s 4967- 4978 . doi: 10.1007/s00216-018-1147-y
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Electromembrane extraction of substances with weakly basic properties: A fundamental study with benzodiazepines. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(10), s 769- 781 . doi: 10.4155/bio-2018-0030
 • Fernández, Elena; Vårdal, Linda; Vidal, Lorena; Canals, Antonio; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Complexation-mediated electromembrane extraction of highly polar basic drugs – a fundamental study with catecholamines in urine as model system. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409, s 4215- 4223 . doi: 10.1007/s00216-017-0370-2
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC North America.  ISSN 1527-5949.  35(3), s 192- 196
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC Europe.  ISSN 1471-6577.  30(1), s 10- 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Chuixiu; Chen, Zhiliang; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2017). Electromembrane extraction. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  95, s 47- 56 . doi: 10.1016/j.trac.2017.07.027
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Electromembrane extraction with alkylated phosphites and phosphates as supported liquid membranes. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  526, s 18- 24 . doi: 10.1016/j.memsci.2016.11.049
 • Khajeh, Mostafa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Bohlooli, Mousa; Barkhordar, Afsaneh & Ghaffari-Moghaddam, Mansour (2017). Maghemite nanoparticle-decorated hollow fiber electromembrane extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of thymol from Carum copticum. Journal of the Science of Food and Agriculture.  ISSN 0022-5142.  97(5), s 1517- 1523 . doi: 10.1002/jsfa.7894
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Huang, Chuixiu & Gjelstad, Astrid (2017). Electromembrane extraction – Recent trends and where to go. Journal of Pharmaceutical Analysis.  ISSN 2095-1779.  7(3), s 141- 147 . doi: 10.1016/j.jpha.2017.04.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pilarova, Veronika; Sutani, Mumtaz; Ask, Kristine Skoglund; Novakova, Lucie; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). One-step extraction of polar drugs from plasma by parallel artificial liquid membrane extraction. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1043, s 25- 32
 • Restan, Magnus Saed; Jensen, Henrik; Shen, Xiantao; Huang, Chuixiu; Martinsen, Ørjan Grøttem; Kubáň, Pavel; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Comprehensive study of buffer systems and local pH effects in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  984, s 116- 123 . doi: 10.1016/j.aca.2017.06.049
 • Rye, Torstein Kige; Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig & Petersen, Nickolaj Jacob (2017). Direct coupling of electromembrane extraction to mass spectrometry – Advancing the probe functionality toward measurements of zwitterionic drug metabolites. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  983, s 121- 129 . doi: 10.1016/j.aca.2017.05.038
 • Vårdal, Linda; Askildsen, Hilde- Merete; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Parallel artificial liquid membrane extraction of new psychoactive substances in plasma and whole blood. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1048, s 77- 84 . doi: 10.1016/j.jchromb.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vårdal, Linda; Gjelstad, Astrid; Huang, Chuixiu; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Efficient discrimination and removal of phospholipids during electromembrane extraction from human plasma samples. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  9(8), s 631- 641 . doi: 10.4155/bio-2017-0027
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Dried blood spots on carboxymethyl cellulose sheets: Rapid sample preparation based on dissolution and precipitation. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  79, s 509- 514 . doi: 10.1007/s10337-016-3039-7
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  129, s 229- 236 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011
 • Fuchs, David; Gabel-Jensen, Charlotte; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Pedersen-Bjergaard, Stig; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2016). Direct coupling of a flow-flow electromembrane extraction probe to LC-MS. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  905, s 93- 99 . doi: 10.1016/j.aca.2015.12.014
 • Fuchs, David; Pedersen-Bjergaard, Stig; Jensen, Henrik; Rand, Kasper D.; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2016). Fully automated electro membrane extraction autosampler for LC-MS systems allowing soft extractions for high-throughput applications. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  88(13), s 6797- 6804 . doi: 10.1021/acs.analchem.6b01243
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Organic solvents in electromembrane extraction: recent insights. Analitical chemistry (Tel Aviv, 1993).  ISSN 0793-0135.  35(4), s 169- 183 . doi: 10.1515/revac-2016-0008
 • Huang, Chuixiu; Jensen, Henrik; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Mass transfer in electromembrane extraction - The link between theory and experiments. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9314.  39(1), s 188- 197 . doi: 10.1002/jssc.201500905
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Electromembrane extraction of polar basic drugs from plasma with pure bis(2-ethylhexyl) phosphite as supported liquid membrane. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  934, s 80- 87 . doi: 10.1016/j.aca.2016.06.002
 • Kuban, Pavel; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Micro-electromembrane extraction using multiple free liquid membranes and acceptor solutions – Towards selective extractions of analytes based on their acid-base strength. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  943, s 64- 73 . doi: 10.1016/j.aca.2016.09.022
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Extraction for analytical scale sample preparation (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  88(7), s 649- 687 . doi: 10.1515/pac-2015-0705
 • Poole, Colin; Mester, Zoltan; Miro, Manuel; Pedersen-Bjergaard, Stig & Pawliszyn, Janusz (2016). Glossary of terms used in extraction (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry.  ISSN 0033-4545.  88(5), s 517- 558 . doi: 10.1515/pac-2015-0903
 • Fuchs, David; Jensen, Henrik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gabel-Jensen, Charlotte; Honoré Hansen, Steen & Petersen, Nickolaj Jacob (2015). Real time extraction kinetics of electro membrane extraction verified by comparing drug metabolism profiles obtained from a flow-flow electro membrane extraction-mass spectrometry system with LC-MS. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87, s 5775- 5781
 • Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Seip, Knut Fredrik (2015). Electromembrane extraction as a rapid and selective miniaturized sample preparation technique for biological fluids. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(17), s 2203- 2209 . doi: 10.4155/bio.15.150
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive extraction of peptides by electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  853(1), s 328- 334 . doi: 10.1016/j.aca.2014.10.017
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Selective electromembrane extraction based on isoelectric point: Fundamental studies with angiotensin II antipeptide as model analyte. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  481, s 115- 123 . doi: 10.1016/j.memsci.2015.02.006
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid; Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive and stable electromembrane extraction of acidic drugs from human plasma. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1425, s 81- 87 . doi: 10.1016/j.chroma.2015.11.052
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Electromembrane extraction for pharmaceutical and biomedical analysis - Quo vadis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  113, s 97- 107 . doi: 10.1016/j.jpba.2015.01.038
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of Electromembrane Extraction and Liquid-Phase Microextraction in a Single Step: Simultaneous Group Separation of Acidic and Basic Drugs. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(13), s 6951- 6957 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b01610
 • Khajeh, Mostafa; Pedersen-Bjergaard, Stig; Barkhordar, Afsaneh & Bohlooli, Mousa (2015). Application of hollow cylindrical wheat stem for electromembrane extraction of thorium in water samples. Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy.  ISSN 1386-1425.  137, s 328- 332 . doi: 10.1016/j.saa.2014.08.103
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Analysis of small-molecule drugs in biological fluids, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 207 - 259
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Sample preparation, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 73 - 121
 • Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). On-chip electromembrane extraction for monitoring drug metabolism in real time by electrospray ionization mass spectrometry. Methods in Molecular Biology.  ISSN 1064-3745.  1274, s 171- 182 . doi: 10.1007/978-1-4939-2353-3_15
 • Roldán-Pijuán, Mercedes; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Parallel artificial liquid membrane extraction of acidic drugs from human plasma. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  407(10), s 2811- 2819 . doi: 10.1007/s00216-015-8505-9
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). The potential of electromembrane extraction for bioanalytical applications. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(4), s 463- 480 . doi: 10.4155/bio.14.303
 • Dugstad, Helene bonkerud; Petersen, Nickolaj Jacob; Jensen, Henrik; Gabel-Jensen, Charlotte; Honoré Hansen, Steen & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Development and characterization of a small electromembrane extraction probe coupled with mass spectrometry for real-time and online monitoring of in vitro drug metabolism. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 421- 429 . doi: 10.1007/s00216-013-7378-z
 • Eibak, Lars Erik; Parmer, Marthe Petrine; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel electromembrane extraction in a multiwell plate. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 431- 440 . doi: 10.1007/s00216-013-7345-8
 • Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel electromembrane extraction in the 96-well format. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  828, s 46- 52 . doi: 10.1016/j.aca.2014.04.038
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Electromembrane extraction - Three-phase electrophoresis for future preparative applications. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835.  35(17), s 2421- 2428 . doi: 10.1002/elps.201400127
 • Huang, Chuixiu; Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao; Trones, Roger; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Development of a flat membrane based device for electromembrane extraction: A new approach for exhaustive extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1326, s 7- 12 . doi: 10.1016/j.chroma.2013.12.028
 • Li, Bin; Petersen, Nickolaj Jacob; Ramos Payan, Maria D.; Honoré Hansen, Steen & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Design and implementation of an automated liquid-phase microextraction-chip system coupled on-line with high performance liquid chromatography. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  120, s 224- 229 . doi: 10.1016/j.talanta.2013.12.016
 • Parmer, Marthe Petrine; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME): A new tool for sample preparation. GIT Laboratory Journal Europe.  ISSN 1611-6038.  18(11-12), s 18- 19
 • Seip, Knut Fredrik; Faizi, Moheba; Vergel, Cristina; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Stability and efficiency of supported liquid membranes in electromembrane extraction-a link to solvent properties. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(8), s 2151- 2161 . doi: 10.1007/s00216-013-7418-8
 • Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik; Kieu, Elisabeth Thanh; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Salt effects in electromembrane extraction. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1347, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.chroma.2014.04.053
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Perspective: Hollow fibre liquid-phase microextraction - principles, performance, applicability, and future directions. Scientia Chromatographica.  ISSN 1984-4433.  5, s 1- 10

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Steen Honoré & Pedersen-Bjergaard, Stig (ed.) (2015). Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). In-vitro drug metabolism monitoring by micro-chip electromembrane extraction coupled with mass spectrometry.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Liquid-phase microextraction – recent trends and perspectives.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Microextraction based on electrical fields – combining partition and electrophoresis.
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Liquid-phase microextraction (LPME) – From conceptual development and into routine laboratories.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Microextraction through supported liquid membranes – Tuning the extraction chemistry for biomedical and pharmaceutical applications.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Recent trends in drug analysis using liquid-phase microextraction.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Rasmussen, Knut Einar (2017). Arrested development – Given ongoing challenges in sample preparation and lack of novel alternatives, is it time to give liquid-phase microextraction (LPME) a second chance?. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  49, s 46- 49
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - En ny metode for fjerning av fosfolipider.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction as a Selective, Single-step Sample Preparation Method of Human Plasma Prior to LC-MS.
 • Kuban, Pavel; Boceka, Petr; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Multiple phase micro-electromembrane extraction for selective pretreatment of raw biological samples.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Drug analysis using liquid-phase microextraction – recent trends and where to go.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma.
 • Ask, Kristine Skoglund; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Phospholipid removal from human plasma samples by Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction.
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of electromembrane extraction and liquid-phase microextraction in a single step: simultaneous extraction of acidic drugs and basic drugs.
 • Lund, Hilde Marie Erøy; Øiestad, Elisabeth Leere; Christophersen, Asbjørg S.; Gjerde, Hallvard & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Using biological samples to study the use of alcohol and drugs in cohorts. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1594.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Introduction, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  Introduction.  s 1 - 7
 • Seip, Knut Fredrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Microextraction across artificial liquid membranes in 96-well format – A new approach to sample preparation for liquid chromatography.
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Development of Stable, Selective, and Efficient Artificial Liquid Membranes for Electromembrane Extraction (EME).
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Dried Blood Spots på vannløselige polymere.
 • Eibak, Lars Erik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar & Gjelstad, Astrid (2014). Ekstraksjon av legemidler fra plasma, urin og fullblod ved bruk av elektriske felt.
 • Eibak, Lars Erik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar & Gjelstad, Astrid (2014). Water Soluble Biopolymers as Sampling Medium for Dried Blod Spot Analysis.
 • Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel Electromembrane Extraction in the 96-well format.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Challenges and new directions in analytical sample preparation. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 375- 376 . doi: 10.1007/s00216-013-7457-1
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Analytical microextraction across supported liquid membranes – Principles, applications and recent developments.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Liquid-phase microextraction - Implementation in micro-chips and 96-well technology.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Liquid-phase microextraction based on passive diffusion and electrokinetic transport - An overview of different extraction principles and technical configurations.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Parmer, Marthe Petrine (2014). Liquid-phase microextraction in the 96-well format.
 • Seip, Knut Fredrik; Faizi, Moheba; Vergel, Cristina; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Erratum: Stability and efficiency of supported liquid membranes in electromembrane extraction - A link to solvent properties Microextraction Techniques (Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216-013-7418- 8). Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(8), s 2217 . doi: 10.1007/s00216-013-7579-5
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Electromembrane extraction – Distribution or electrophoresis?.
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Elektromembranekstraksjon - Distribusjon eller elektroforese?.
 • Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Water Soluble Biopolymers as Sampling Medium for Dried Blood Spot Analysis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 11. apr. 2019 08:24