English version of this page

SamplePrep@UiO

Legemidler og endogene stoffer må isoleres fra blod, urin, spytt og andre biologiske prøver før disse kan identifiseres og kvantifiseres. I SamplePrep@UiO fokuserer vi på utvikling av nye konsept for dette basert på mikroekstraksjon. 

For tiden har vi vårt hovedfokus på elektromembran-ekstraksjon (EME) og væskefase-mikroekstraksjon (LPME).

Vår forskning er motivert av forventningene om at fremtidens bioanalytiske kjemi i stor grad vil være basert på mikroekstraksjonsteknologi.

Vår forskning er konseptuell, og balansert mellom teoretisk forståelse, teknisk utvikling, farmasøytiske og biomedisinske anvendelser, og kommersialisering.

Les mer om SamplePrep@UiO på våre engelske sider.

Publisert 2. apr. 2019 10:54 - Sist endret 30. apr. 2021 14:30

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere