Kontaktinformasjon

Ekspedisjonskontoret

  • Lokal postfordeling
  • Varemottak
  • Parkeringsbevis til besøkende
  • Reservering av rom

Farmasibygningen
Sem Sælands vei 3
0371 Oslo

Kart

Telefon: 22 85 65 85
E-post: instituttkontoret@farmasi.uio.no

Åpningstider:
kl 09.00-11.30 og 12.00-14.30
 

Studier

Studentekspedisjonen:
Åpningstider:
kl.12.15-14.30
 

Mer kontaktinformasjon studier

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

 

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Telefon: 22 85 66 66

IT-hjelp for instituttets ansatte og studenter