English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

De sentrale HMS-prosedyrer for UiO og de for MN-fakultetet er også gjeldende for Farmasøytisk institutt (FAI). HMS-sidene for FAI består derfor i stor grad av instrukser som spesifikt gjelder for instituttet.

Si fra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Hvem skal du kontakte?

HMS på laboratoriet

Fellesrutiner, stoffkartotek, kjemikaliehåndtering, strålevern, avfallshåndtering.

Prosedyrer

Førstehjelp, risikovurdering, valg verneombud, varsling

HMS-organisasjon

Ansvar og roller, kontaktpersoner, LAMU, verneombud, beredskap.

Kontaktadresse for HMS ved Farmasøytisk institutt

Har du spørsmål vedrørende HMS ved FAI eller innspill til HMS-sidene så kan du ta kontakt via e-post til hms@farmasi.uio.no