English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

De sentrale HMS-prosedyrer for UiO og de for MN-fakultetet er også gjeldende for Farmasøytisk institutt (FAI). HMS-sidene for FAI består derfor i stor grad av instrukser som spesifikt gjelder for instituttet.

Instituttets tiltak under Corona-pandemien

Instituttets særskilte tiltak og retningslinjer for smittevern er avviklet f.o.m. 25. september 2021.
Ansatte og studenter bes følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

 

Si fra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Hvem skal du kontakte?

HMS på laboratoriet

Fellesrutiner, stoffkartotek, kjemikaliehåndtering, strålevern, avfallshåndtering, risikovurdering.

Prosedyrer

Førstehjelp, risikovurdering, valg verneombud, varsling

HMS-organisasjon

Ansvar og roller, kontaktpersoner, LAMU, verneombud, beredskap.

Kontaktadresse for HMS ved Farmasøytisk institutt

Har du spørsmål vedrørende HMS ved FAI eller innspill til HMS-sidene så kan du ta kontakt via e-post til hms@farmasi.uio.no