HMS på laboratoriet

Nedenfor finner du fellesrutiner og -prosedyrer som gjelder for alle som skal jobbe på laboratorier ved FAI.

For rutiner knyttet til seksjonenes spesifikke laboratorier og fellesrom, se under den enkelte seksjon i høyremenyen.

Fellesrutiner for arbeid på lab

Rutine for håndtering og lagring av kjemikalier

Biologisk materiale og kulturer

Riktig bruk av avtrekksskap

Instrumenter og faremomenter

Avfallshåndtering

Risikovurderinger

 

 

Publisert 23. feb. 2016 09:58 - Sist endret 28. feb. 2017 12:46