Rekvirering av sprit

Ansatte ved Farmasøytisk institutt som skal hente ut sprit til undervisning eller forskning må fylle ut rekvisisjon, som må undertegnes av seksjonsleder eller av en person som seksjonsleder har delegert myndighet til.

Eget rekvisisjonsskjema skal benyttes (word)

Rekvisisjonen leveres til Ivar Grove, Seksjon for farmasi.

og også ansvar for å følge de som skal hente sprit ned på spritlageret.

Stedfortreder er Halvor Aandal.

Ivar Grove har ansvar for å bestille sprit og all nødvendig informasjon vedrørende bestilling oppbevares i en perm på hans kontor, der arkiveres også rekvisisjonsskjemaer. Tillatelse til kjøp av sprit skal innhentes jevnlig.

Alt uttak av sprit må også registreres og signeres i en protokoll. Spritregnskapet skal være tilgjengelig i 5 år.

Nøkkel skal ikke utleveres til andre.

Publisert 23. feb. 2016 09:59 - Sist endret 6. des. 2019 09:03