English version of this page

Personer

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 1 - 25 av 146
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Halvor Aandal Aandal, Halvor Seniorkonsulent +47 22856585 +47 90203440 90203440 halvor.aandal@farmasi.uio.no Ekspedisjon, Disputaser
Bilde av Jannike Mørch Andersen Andersen, Jannike Mørch Førsteamanuensis +47 99036395 99036395 j.m.andersen@farmasi.uio.no
Bilde av Sarah Hjorth Andersen Andersen, Sarah Hjorth Stipendiat s.h.andersen@farmasi.uio.no
Bilde av Marius Aursnes Aursnes, Marius Førstelektor +47 22855598 +47 46960566 marius.aursnes@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Organisk syntese, Lipidkjemi, Toksikologi, Legemiddelkjemi
Bilde av Joseph Azumah Azumah, Joseph Stipendiat +47 22856557 +47 93481196 joseph.azumah@farmasi.uio.no Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Liposomes
Bilde av Adam Roman Babinski Babinski, Adam Roman Senioringeniør +47 22856565 +47 69881624 a.r.babinski@farmasi.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Brukerstøtte, Brukeradministrering
Bilde av Hege Gilbø Bakke Bakke, Hege Gilbø Overingeniør +47 22858156 +47 45247543 h.g.bakke@farmasi.uio.no
Bilde av Alf Kristian Berg Berg, Alf Kristian Professor II +47 22856525 +47 40873549 a.k.berg@farmasi.uio.no
Bilde av Stein Bergan Bergan, Stein Professor II +47 23071082 +47 93266214 93266214 stein.bergan@farmasi.uio.no Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier
Bilde av Anne Helene Bjerke Bjerke, Anne Helene Avdelingsingeniør +47 22857120 +47 45230472 a.h.bjerke@farmasi.uio.no
Bilde av Kathrin Bjerknes Bjerknes, Kathrin Instituttleder kathrin.bjerknes@farmasi.uio.no
Bilde av Ingunn Björnsdottir Björnsdottir, Ingunn Førsteamanuensis +47 22856650 +47 93621551 93621551 ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Blix, Hege Salvesen Professor II +47 22840777 +47 47307551 h.s.blix@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemidler, Legemiddelepidemiologi, Antibiotika, Antibiotikaresistens
Breiby, Bente Amalie Overingeniør +47 22856134 +47 45025649 b.a.breiby@farmasi.uio.no Instrumentansvar, Innkjøp, Galenisk farmasi
Bilde av Hussain Shakeel Butt Butt, Hussain Shakeel Stipendiat +47 45863520 h.s.butt@farmasi.uio.no
Bilde av Tom Arild Caspersen Caspersen, Tom Arild Rådgiver +47 22857001 +47 93683099 t.a.caspersen@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, eksamen
Bilde av Socheat Cheng Cheng, Socheat Postdoktor +47 45063936 socheat.cheng@farmasi.uio.no
Bilde av Hege Christensen Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Bilde av Andrea Dalmao Fernandez Dalmao Fernandez, Andrea Postdoktor +47 93003271 a.d.fernandez@farmasi.uio.no
Dehnes, Yvette Førsteamanuensis +47 48179727 yvette.dehnes@farmasi.uio.no
Bilde av Massimiliano Pio Di Cagno Di Cagno, Massimiliano Pio Førsteamanuensis +47 22856598 +47 97688378 m.p.d.cagno@farmasi.uio.no
Bilde av Linda Vårdal Eie Eie, Linda Vårdal Postdoktor +47 90213701 l.v.eie@farmasi.uio.no
Bilde av Christiane Færestrand Ellefsen Ellefsen, Christiane Færestrand Stipendiat 908 08 220 c.f.ellefsen@farmasi.uio.no
Bilde av Karina Ervik Ervik, Karina Stipendiat +47 91778147 karina.ervik@farmasi.uio.no
Bilde av Camila Vicencio Esguerra Esguerra, Camila Vicencio Gruppeleder +47 22840534 +47 95040178 c.v.esguerra@ncmm.uio.no Genetikk, Farmakologi, Epilepsi