Studier

Studieprogrammer

5-årig master

Erfaringsbasert master

Kontakt oss

Telefon: 22 85 65 85
E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Emner

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen

Mine studier

minestudier.uio.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Læringsressurser ved instituttet

Lesesalsplasser, bokskap mm.

 

Virtuell kurssal 
En samling av ressurser for emnene FARM2120 og FARM2150

Utveksling

Ta masteroppgaven i utlandet som en del av utdanningen din ved Farmasøytisk institutt.

Studere farmasi?

Er du interessert i helse, biologi og kjemi?

På farmasistudiet blir du ekspert på legemidler.

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer