Studier

Studieprogrammer

5-årig master

Erfaringsbasert master

Kontakt oss

Telefon: 22 85 65 85
E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Emner

Emner innen farmasi

Finn pensum, timeplan og eksamen

Mine studier

minestudier.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Læringsressurser ved FAI

Lesesalsplasser, bokskap mm.

Tegning av bok og hånd
Virtuell kurssal 
En samling av ressurser for emnene FARM2120 og FARM2150 (pålogging)

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta masteroppgaven i utlandet som en del av utdanningen din ved Farmasøytisk institutt.

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer