Læringsressurser ved instituttet

Lesesalsplasser og bokskap

I Farmasibygningen finner du lesesalsplasser og bokskap.

Virtuell kurssal

Læringsressurser for deg som skal ta emnet FARM 2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi.