Læringsressurser ved instituttet

Lesesalsplasser og bokskap

I Farmasibygningen finner du lesesalsplasser og bokskap.

Virtuell kurssal

Læringsressurser for deg som skal ta emnene FARM 2120 (Legemiddelteknologi og biofarmasi) og FARM 2150 (Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon)