English version of this page

Om instituttet

Farmasøytisk institutt er Norges største og eldste forsknings- og utdanningsinstitusjon innen farmasi, og vi har landets bredeste farmasifaglige miljø.

Helse, miljø og sikkerhet

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø.

Finn fram

Finn veien hit, parkering og kart.

Kontakt Farmasøytisk institutt

Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22 85 65 85

E-post:
instituttkontoret@
farmasi.uio.no

Besøksadresse:

Farmasibygningen
Sem Sælands vei 3
0371 Oslo