EVU-utvalg

Medlemmer 2020

Representanter Vara
Hege Thoresen (leder) Arild Rustan
Helle Wangensteen (vara for leder)  
Hedvig Nordeng Marianne Hiorth
Hege Salvesen Blix Kirsten Viktil
Liv Mathiesen  

Mandat for utvalget for etter- og videreutdanning (EVU-utvalget) ved Farmasøytisk institutt.

Kontakt

Administrator:
Tom Caspersen

E-post:
t.a.caspersen@farmasi.uio.no

 

Vara for administrator:
Kristin Grasmo

Møteplan 2020

  • 14. mai