EVU-utvalg

Medlemmer 2020

Representanter Vara
Hege Thoresen (leder) Arild Rustan
Helle Wangensteen (vara for leder)  
Hedvig Nordeng Marianne Hiorth
Hege Salvesen Blix Kirsten Viktil
Liv Mathiesen  

Kontakt

Administrator:
Tom Caspersen

E-post:
t.a.caspersen@farmasi.uio.no

 

Vara for administrator:
Kristin Grasmo

Møteplan 2020

  • 14. mai