Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt

Møter:

Sammensetning:

  • Utdanningsleder
  • Programrådslederne for 1.-7. semester og 8.-10. semester
  • Leder for Ph.D.-utvalget
  • Leder for EVU-utvalget
  • Representant for midlertidig ansatte (stipendiat/postdoc/førstelektor)
  • Representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
  • 2 studentrepresentanter

De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig ansatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i utvalget i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Dersom ikke alle seksjoner er representert ved leder for de ulike utvalgene, kan den aktuelle seksjon utpeke en representant til Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget utpeker stedfortreder for utdanningsleder blant de øvrige råd/utvalgslederne.

Mandat for Utdanningsutvalget

Medlemmer:

Representanter Vara
Anne Berit C. Samuelsen (leder) Trine G. Halvorsen
Trine G. Halvorsen (programrådsleder 1.-7. semester) Ragnhild Paulsen
Gro Smistad (programrådsleder 8.-10. semester) Ingunn Tho
Hege Thoresen (leder for EVU-utvalget) Helle Wangensteen

Rigmor Solberg (leder for Ph.D-utvalget)

Hanne Hjorth Tønnesen
Marianne Lea (representant midlertidig ansatte) Ngoc Nguyen Lunde
Kristin Johanne Grasmo (studieadministrasjonen) Nina Woldene
Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Emilie Eriksen (studentrepresentant) Marthe Lislevand
Kristine Hagen (studentrepresentant)  

Kontakt

Koordinator:
Kristin Johanne Grasmo

Vara for koordinator:
Nina Woldene