Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt

Møter:

Sammensetning:

 • Utdanningsleder
 • Programrådslederne for 1. og 2.avdeling
 • Leder for Ph.D.-utvalget
 • Leder for EVU-utvalget
 • Representant for midlertidig ansatte (stipendiat/postdoc/førstelektor)
 • Representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
 • 2 studentrepresentanter

De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig tilsatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i utvalget i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Dersom ikke alle seksjoner er representert ved leder for de ulike utvalgene, kan den aktuelle seksjon utpeke en representant til Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget utpeker stedfortreder for utdanningsleder blant de øvrige råd/utvalgslederne.

Medlemmer:

Representanter Vara
Gro Smistad (leder) Leon Reubsaet
Trine G. Halvorsen Ragnhild Paulsen
Leon Reubsaet Ingunn Tho
Hege Thoresen Helle Wangensteen
Rigmor Soberg Hanne Hjorth Tønnesen
Jenny Lund (representant midlertidig ansatte) Sarah Hjorth Andersen
Kristin Johanne Grasmo (studieadministrasjonen) Nina Woldene
Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Kristine Olsen (studentrepresentant)  

Kontakt

Koordinator:
Kristin Johanne Grasmo

Vara for koordinator:
Nina Woldene

Møteplan høsten 2020

 • 11. september 2020
 • 12. oktober 2020
 • 9. november 2020
 • 7. desember 2020

Dokumenter