Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt

Møter:

Sammensetning:

 • Utdanningsleder
 • Programrådslederne for 1. og 2.avdeling
 • Leder for Ph.D.-utvalget
 • Leder for EVU-utvalget
 • Representant for midlertidig ansatte (stipendiat/postdoc/førstelektor)
 • Representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
 • 2 studentrepresentanter

De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig tilsatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i utvalget i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Dersom ikke alle seksjoner er representert ved leder for de ulike utvalgene, kan den aktuelle seksjon utpeke en representant til Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget utpeker stedfortreder for utdanningsleder blant de øvrige råd/utvalgslederne.

Medlemmer 2017:

Representanter Vara
Gro Smistad (leder) Helene Jonassen
Harald Thidemann Johansen (vara for leder) Trine G. Halvorsen
Ingunn Tho  
Hege Thoresen Helle Wangensteen
Rigmor Soberg Hanne Hjorth Tønnesen
Kari Inngjerdingen (representant fra Seksjon for farmasøytisk kjemi Trond Vidar Hansen
Jenny Lund (representant midlertidig ansatte) Sarah Hjorth Andersen
Camilla Brox (studentrepresentant)  
Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)  
Tram Michelle Nguyen (studentrepresentant)  
Kristin Johanne Grasmo Nina Woldene

 

Kontakt

Koordinator:
Kristin Johanne Grasmo

E-post:
k.j.grasmo@farmasi.uio.no

Vara for koordinator:
Nina Woldene

Møteplan 2019

 • 5.februar 2019
 • 8.mars 2019
 • 2.april 2019
 • 10.mai 2019
 • 4.juni 2019

Dokumenter