Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt

Møter:

Sammensetning:

 • Utdanningsleder
 • Programrådslederne for 1. og 2.avdeling
 • Leder for Ph.D.-utvalget
 • Leder for EVU-utvalget
 • Representant for midlertidig ansatte (stipendiat/postdoc/førstelektor)
 • Representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
 • 2 studentrepresentanter

De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig tilsatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i utvalget i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Dersom ikke alle seksjoner er representert ved leder for de ulike utvalgene, kan den aktuelle seksjon utpeke en representant til Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget utpeker stedfortreder for utdanningsleder blant de øvrige råd/utvalgslederne.

Medlemmer 2017:

Representanter Vara
Gro Smistad (leder) Helene Jonassen
Trine G. Halvorsen  
Leon Reubsaet Ingunn Tho
Hege Thoresen Helle Wangensteen
Rigmor Soberg Hanne Hjorth Tønnesen
Jenny Lund (representant midlertidig ansatte) Sarah Hjorth Andersen
Kristin Johanne Grasmo (studieadministrasjonen) Nina Woldene
Camilla Brox (studentrepresentant)  
Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)  
Tram Michelle Nguyen (studentrepresentant)  

 

Kontakt

Koordinator:
Kristin Johanne Grasmo

Vara for koordinator:
Nina Woldene

Møteplan høsten 2019

 • 6. september 2019
 • 14. oktober 2019
 • 11. november 2019
 • 13. desember 2019

Dokumenter