Mandat for Utdanningsutvalget

 • Utdanningsutvalget skal utarbeide, utvikle og implementere fakultetets og instituttets strategi for utdanning. Dette gjøres i samarbeid med programrådene, EVU-utvalget og Ph.D.-utvalget.
 • Utdanningsutvalget skal lede og koordinere instituttets utdanningsaktiviteter i samarbeid med instituttets øvrige råd og utvalg, ledergruppe og studieadministrasjon.
 • Utdanningsutvalget skal etablere og drive arenaer for erfaringsutvekslinger og diskusjon rundt utdanning.
 • Utdanningsutvalget skal følge opp fakultetets og instituttets kvalitetsrutiner.
  • Utdanningsutvalget oppnevner interne og eksterne sensorer.
  • Utdanningsutvalget oppnevner og følger opp eksterne programrådgivere.
  • Utdanningsutvalget har ansvar for periodisk programevaluering.
 • Utdanningsutvalget skal påse at studieprogrammet tilfredsstiller de krav norske myndigheter stiller til profesjonskompetanse, herunder autorisasjon som helsepersonell/ provisorfarmasøyt og basiskompetanse som qualified person (QP).
 • Utdanningsutvalget spiller inn behov knyttet til utdanningen og undervisningen herunder time-/hjelpelærerbudsjettet. Dette skjer i samråd med de øvrige råd og utvalg.
 • Utdanningsutvalget har faglig ansvar for vurdering og innpassing av norsk og utenlandsk utdanning.
 • Utdanningsutvalget, ved Jevngodutvalget, behandler søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning som jevngod med en norsk mastergrad i farmasi.
 • Utdanningsutvalget rapporterer til Studieutvalget ved MN-fakultetet.

Vedtatt av Utdanningsutvalget 16.10.2017.

Publisert 1. okt. 2015 11:12 - Sist endret 17. nov. 2017 07:38