Ph.d.-utvalg

Medlemmer

Representanter Vara
Hanne Hjorth Tønnesen (fast vitenskapelig ansatt, leder) Anne Gerd Granås
Stig Pedersen-Bjergaard (fast vitenskapelig ansatt, vara for leder) Karoline Gangestad Primdahl
Cecilie Morland (fast vitenskapelig ansatt)  
Helene L. Nystedt (stipendiat)  

Kontakt

Ph.d.-utvalgets sekretær:
Halvor Aandal

E-post:
phd-farm@farmasi.uio.no

 

Mandat

Mandat for PhD-utvalget inngår som en del av mandatet for MN PhD-programråd