Ph.d.-utvalg

Medlemmer

Representanter Vara
Rigmor Solberg (fast vitenskapelig ansatt, leder) Cecilie Morland
Pål Rongved (fast vitenskapelig ansatt, vara for leder) Karoline Gangestad Primdahl
Hanne Hjorth Tønnesen (fast vitenskapelig ansatt) Anne Gerd Granås
Verena Mertes (stipendiat) Helene L. Nystedt

Kontakt

Ph.d.-utvalgets sekretær:
Halvor Aandal

E-post:
phd-farm@farmasi.uio.no

 

Mandat

Mandat for PhD-utvalget inngår som en del av mandatet for MN PhD-programråd