Ph.d.-utvalg

Medlemmer 2019

Representanter Vara
Rigmor Solberg (fast vitenskapelig ansatt, leder) Cecilie Morland
Pål Rongved (fast vitenskapelig ansatt, vara for leder) Karoline Gangestad Primdahl
Hanne Hjorth Tønnesen (fast vitenskapelig ansatt) Anne Gerd Granås
Lene Maria Sundbakk (stipendiat) Gezime Seferi

Kontakt

Ph.d.-utvalgets sekretær:
Halvor Aandal

E-post:
phd-farm@farmasi.uio.no