English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og er ansvarlig for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret har 9 medlemmer og består av styreleder, to medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og to eksterne medlemmer. Instituttleder er styrets leder.

Styrerepresentanter ved Farmasøytisk institutt

Styreleder:

Instituttleder Henrik Schultz

Fast vitenskapelig tilsatte:

Professor Marianne Hiorth
Professor Ole Andreas L. Økstad

1. vara: Professor Ragnhild E. Paulsen
2. vara: Professor Trine G. Halvorsen

Midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Stipendiat Abel Mengeste

1. vara: Postdoktor Jenny Lund
2. vara:

Teknisk-administrativt tilsatte:

Overingeniør Camilla Stensrud

1. vara: Overingeniør Grete Hasvold
2. vara: Rådgiver Tom Caspersen

Studenter:

Martine Narum
Tram Michelle Nguyen
Vara: Tone Huseby Holm

Eksterne styrerepresentanter:

Åse Ertesvåg, Vitusapotek

Vara: (kommer)

Kontakt

Styrets sekretær:
Kontorsjef Solfrid Odnes

E-post:
inst-styret@farmasi.uio.no