English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og er ansvarlig for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret har 9 medlemmer og består av styreleder, to medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og to eksterne medlemmer. Instituttleder er styrets leder.

Styrerepresentanter ved Farmasøytisk institutt

Styreleder:

Instituttleder Kathrin Bjerknes

Fast vitenskapelig tilsatte:

Professor Marianne Hiorth
Professor Ole Andreas L. Økstad

1. vara: Professor Anne Gerd Granås
2. vara: Førsteamanuensis Eili Tranheim Kase

Midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Stipendiat Kine Eide Kvitne

1. vara: Stipendiat Markus Herberg Hovd
2. vara: Professor II Anders Åsberg

Teknisk-administrativt tilsatte:

(Overingeniør Camilla Stensrud sluttet våren 2022)

Overingeniør Tove Larsen (tidl. 1. vara)

2. vara: Rådgiver Kristin Johanne Grasmo

Studenter:

Elise Stenstad
Marthe Lislevand
Vara: Emilie Eriksen

Eksterne styrerepresentanter:

Åse Ertesvåg, Vitusapotek
Pål Falck, Oncorena AB
Vara: Bente Hayes, Sykehusinnkjøp HF

Kontakt

Styrets sekretær:
Kontorsjef Solfrid Odnes

E-post:
inst-styret@farmasi.uio.no