English version of this page

Organisasjon

Høyeste organ ved instituttet er instituttstyret, som ledes av instituttlederen. Instituttlederen er også instituttets øverste faglige og administrative leder.

Instituttet er organisert i tre seksjoner samt en administrasjon.

Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi
Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap
Seksjon for farmasøytisk kjemi
Instituttadministrasjonen

Vår forskningsaktivitet er organisert i forskningsgrupper. Noen av gruppene er tverrfaglige og går på tvers av seksjoner og andre institutter på MN-fakultetet.

Daglig ledelse av instituttet ivaretas av instituttleder sammen med kontorsjef, seksjonslederne og utdanningslederen for farmasistudiene.

Alle ansatte