English version of this page

Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi

Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi driver undervisning og forskning innen legemiddelformulering, legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi.

Kontakt

Postadresse Pb. 1068 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 0371 Oslo Telefon: 22 85 65 85

Enhetskoder

Gammel stedkode 152310 Vortex, FS m.m.