Marianne Hiorth

Bilde av Marianne Hiorth
English version of this page
Telefon +47 22857905
Rom 174
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Utvikling og karakterisering av orale legemiddelformuleringer til behandling av sykdommer i munnhulen med særlig fokus på tannrelaterte problemer som karies og erosjon samt tørr munn. Som legemiddelbærere ligger hovedinteressen på nanopartikler som polymerbaserte nanosfærer og polymerdekkede liposomer.

Undervisning

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk institutt, 2013 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt 2006-2013

Stipendiat, Universitetet i Oslo, 2000-2005

Dr.scient, Universitetet i Oslo, 2005

Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1999

Verv

Medlem av Instituttstyret, Farmasøytisk Institutt, 2017- d.d

COST medlem i aksjonen “European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies” (CA15216 ENBA)

Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2015 – d.d

Styremedlem, Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM), 2015 – d.d

Medlem av International Scientific Advisory Board for kongressen ICCC/EUCHIS 2015

Medlem i arbeidsgruppe «HR-plan», Matematisk naturvitenskapelig fakultet 2014-d.d

Styremedlem i det nordiske kapittelet av CRS (Controlled Release Society), 2013- d.d

Leder, Profileringsutvalget ved Farmasøytisk institutt, 2013-d.d

Medlem i arbeidsgruppen “Master i klinisk farmasi”, Farmasøytisk institutt, 2013

Varamedlem i Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, 2010-2012, 2013-2016      

Medlem av Profileringsutvalget, Farmasøytisk institutt, 2011-2012

Varamedlem Programrådet, Farmasøytisk institutt, 2009-2012

Medlem i arbeidsgruppe “MatNat2021”, Matematisk naturvitenskapelig fakultet 2009

Medlem Programrådet, Farmasøytisk institutt, 2007-2009

Samarbeid

Professor Ørjan Martinsen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Professor Morten Rykke, professor Alix Vik, førsteamanuensis Lene Hystad Hove og professor Janicke Liåen Jensen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Professor Natasha Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

Professor Anna-Lena Kjøniksen, Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold

Førsteamanuensis Ellen Hagesæther, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Associate professor Jette Jacobsen, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Danmark

Professor Dr. Francisco Goycoolea, Institute of Food Science and Nutrition, England

Dr. José H. Cifre, Dept. of Physical Chemistry, Universitetet i Murcia, Spania

Dr. F. O. de Sousa, School of Pharmacy, Dentistry and Nursing, Federal University of Ceará, Fortaleza, Brasil

Professor Julijana Kristl, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovenia

Emneord: Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Livsvitenskap, Bioadhesjon, Life Science, Polymerer, Bionanoteknologi
Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 29. mars 2017 10:39