Marianne Hiorth

Bilde av Marianne Hiorth
English version of this page
Telefon +47 22857905
Rom 174
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Utvikling og karakterisering av orale legemiddelformuleringer til behandling av sykdommer i munnhulen med særlig fokus på tannrelaterte problemer som karies og erosjon samt tørr munn. Som legemiddelbærere ligger hovedinteressen på nanopartikler som polymerbaserte nanosfærer og polymerdekkede liposomer.

Undervisning

Bakgrunn

Professor, Farmasøytisk institutt, 2013 -

Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt 2006-2013

Stipendiat, Universitetet i Oslo, 2000-2005

Dr.scient, Universitetet i Oslo, 2005

Cand.pharm., Universitetet i Oslo, 1999

Verv

Medlem av Instituttstyret, Farmasøytisk Institutt, 2017- d.d

COST medlem i aksjonen “European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies” (CA15216 ENBA)

Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2015 – d.d

Styremedlem, Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM), 2015 – d.d

Medlem av International Scientific Advisory Board for kongressen ICCC/EUCHIS 2015

Medlem i arbeidsgruppe «HR-plan», Matematisk naturvitenskapelig fakultet 2014-d.d

Styremedlem i det nordiske kapittelet av CRS (Controlled Release Society), 2013- d.d

Leder, Profileringsutvalget ved Farmasøytisk institutt, 2013-d.d

Medlem i arbeidsgruppen “Master i klinisk farmasi”, Farmasøytisk institutt, 2013

Varamedlem i Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, 2010-2012, 2013-2016      

Medlem av Profileringsutvalget, Farmasøytisk institutt, 2011-2012

Varamedlem Programrådet, Farmasøytisk institutt, 2009-2012

Medlem i arbeidsgruppe “MatNat2021”, Matematisk naturvitenskapelig fakultet 2009

Medlem Programrådet, Farmasøytisk institutt, 2007-2009

Samarbeid

Professor Ørjan Martinsen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Professor Morten Rykke, professor Alix Vik, førsteamanuensis Lene Hystad Hove og professor Janicke Liåen Jensen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Professor Natasha Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

Professor Anna-Lena Kjøniksen, Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold

Førsteamanuensis Ellen Hagesæther, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Associate professor Jette Jacobsen, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Danmark

Professor Dr. Francisco Goycoolea, Institute of Food Science and Nutrition, England

Dr. José H. Cifre, Dept. of Physical Chemistry, Universitetet i Murcia, Spania

Dr. F. O. de Sousa, School of Pharmacy, Dentistry and Nursing, Federal University of Ceará, Fortaleza, Brasil

Professor Julijana Kristl, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovenia

Emneord: Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Livsvitenskap, Bioadhesjon, Life Science, Polymerer, Bionanoteknologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hiorth, Marianne (2018). The potential of nanoparticles in the combat against dry mouth.
 • Hiorth, Marianne; Adamczak, Malgorzata Iwona; Gonzalez Espinosa, Yadira; Goycoolea, Francisco M. & Sarkar, Anwesha (2018). Lubricating properties of polymer coated liposomes.
 • Hiorth, Marianne (2017). Development of polymer based nanospheres and polymer coated liposomes for drug delivery to the oral cavity.
 • Hiorth, Marianne (2017). Med nanopartikler inn i fremtidens tannbehandling.
 • Hiorth, Marianne (2017). The NanoTeeth Project.
 • Hiorth, Marianne (2017). The potential of nanoparticles as a salivary substitute.
 • Hiorth, Marianne (2016). Can locally administered nanoparticles revolutionize the treatment of the oral cavity?.
 • Hiorth, Marianne (2016). Nanoparticles – The future for better oral health?.
 • Hiorth, Marianne (2016). Nanotechnology for drug targeting/site specific drug delivery.
 • Hiorth, Marianne (2016). Null hull.
 • Hiorth, Marianne; Pistone, Sara; Smistad, Gro & Goycoolea, Francisco (2016). Polymer-coated liposomes for protective functions of the teeth..
 • Nguyen, Sanko; Adamczak, Malgorzata Iwona; Hiorth, Marianne; Smistad, Gro & Kopperud, Hilde Beate M. (2016). Liposome adsorption to restorative materials. Dental Materials.  ISSN 0109-5641.  32 . doi: 10.1016/j.dental.2016.08.049
 • Nguyen, Sanko; Kur, Malgorzata Anna; Hiorth, Marianne & Smistad, Gro (2016). Formulation of pH-sensitive liposomes for caries prophylaxis.
 • Nguyen, Sanko; Sediqi, Nadia; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2016). Preparation and characterization of fluoride loaded polymeric nanoparticles for dental delivery.
 • Pistone, Sara; Goycoolea, Francisco; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2016). Polymer coated liposomes intended for protective functions of the teeth.
 • Adamczak, Malgorzata Iwona; Hagesæther, Ellen; Hiorth, Marianne; Martinsen, Ørjan Grøttem; Sediqi, Nadia & Smistad, Gro (2015). Chitosan-based nanoparticles and chitosan-coated liposomes for drug delivery to the oral cavity.
 • Che, Loan Trinh; Kjøniksen, Anna-Lena; Lambermont-Thijs, Hanneke M. L.; Hoogenboom, Richard; Schubert, Ulrich S. & Hiorth, Marianne (2015). Complex Temperature and Concentration – dependent Self-assembly of Poly(2-oxazoline) Block Copolymers.
 • Hiorth, Marianne (2015). Advanced drug delivery systems based on bioadhesion/mucoadhesion for local treatment of the oral cavity.
 • Hiorth, Marianne (2015). Bruk av nanopartikler i (fremtidens) legemidler.
 • Hiorth, Marianne (2015). Jakten på fremtidens nanomedisiner.
 • Hiorth, Marianne (2015). Jakten på fremtidens nanopartikler.
 • Hiorth, Marianne (2015). Null hull med nanoteknologi.
 • Hiorth, Marianne (2015). The Magic bullet - Nanopartikler i fremtidens legemidler.
 • Hiorth, Marianne; Adamczak, Malgorzata Iwona; Nguyen, Sanko; Pistone, Sara; Sediqi, Nadia & Smistad, Gro (2015). Development of chitosan based nanoparticles for drug delivery to the teeth.
 • Nguyen, Sanko; Pistone, Sara; Claudio, Cavalli; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2015). Effect of ionic strength on the formation of fluoride loaded pectin nanoparticles for dental delivery.
 • Pistone, Sara; Qoragllu, Dafina; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2015). Development of alginate nanoparticles as drug carriers for teeth ailments.
 • Pistone, Sara; Qoragllu, Dafina; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2015). Development of an alternative method for the preparation of alginate nanoparticles by self-assembly.
 • Pistone, Sara; Cavalli, Claudio; Smistad, Gro & Hiorth, Marianne (2014). Formulation of nanoparticles for protective functions of the teeth.
 • Jonassen, Helene; Kjøniksen, Anna-Lena & Hiorth, Marianne (2013). Polysaccharide-based Nanoparticles as a Drug Delivery System - Preparation and Physico-chemial Characterization.
 • Klemetsrud, Therese; Hiorth, Marianne; Kjøniksen, Anna-Lena & Smistad, Gro (2013). Liposomal complexes that changes around body temperature.
 • Yip, Wai Lam; Jonassen, Helene; Kjøniksen, Anna-Lena & Hiorth, Marianne (2013). Preparation of chitosan nanoparticles – a multivariate approach.
 • Jonassen, Helene; Kjøniksen, Anna-Lena & Hiorth, Marianne (2012). Compactness of chitosan nanoparticles and implications in drug delivery.
 • Jonassen, Helene; Kjøniksen, Anna-Lena & Hiorth, Marianne (2012). Polysakkarid-baserte nanopartikler som legemiddelform.
 • Kjøniksen, Anna-Lena; Jonassen, Helene & Hiorth, Marianne (2012). Chitosan Nanoparticles for Drug Delivery Applications.
 • Klemetsrud, Therese; Kjøniksen, Anna-Lena; Hiorth, Marianne & Smistad, Gro (2012). Studies on pectin coated liposomes and their interaction with mucin.
 • Jonassen, Helene; Kjøniksen, Anna-Lena & Hiorth, Marianne (2011). Adjustment of solvent salinity in the preparation of chitosan nanoparticles – effects on important particle characteristics.
 • Klemetsrud, Therese; Kjøniksen, Anna-Lena; Hiorth, Marianne & Smistad, Gro (2011). In vitro characterization of potential mucoadhesive properties of nanoparticles.
 • Nguyen, Sanko; Hiorth, Marianne; Rykke, Morten & Smistad, Gro (2010). Liposomes - interactions with salivary constituents.
 • Nguyen, Sanko H.; Rykke, Morten; Hiorth, Marianne & Smistad, Gro (2009). The influence of formulation factors on the interactions between liposomes and hydroxyapatite.
 • Hagesæther, Ellen; Hiorth, Marianne & Sande, Sverre Arne (2008). Free Mixed Films of Pectin and Chitosan - Drug permeability and Mucoadhesion.
 • Hagesæther, Ellen; Hiorth, Marianne & Sande, Sverre Arne (2008). In vitro mucoadhesion of pectins in solutions and free films.
 • Hiorth, Marianne (2008). Dagens farmasistudenter – morgendagens farmasøyter.
 • Hiorth, Marianne; Larsen, Tove & Smistad, Gro (2008). A virtual laboratory.
 • Hiorth, Marianne; Skøien, Terje & Sande, Sverre Arne (2008). Immersion coating of two different types of pellets intended for colon drug delivery.
 • Hiorth, Marianne; Skøien, Terje & Sande, Sverre Arne (2008). Immersion coating of two different types of pellets intended for colon drug delivery.
 • Hiorth, Marianne (2007). Administrasjon av legemidler til tykktarmen.
 • Hiorth, Marianne (2007). Aktiverbare makromolekyler Hvordan levere et legemiddel på riktig sted i kroppen til riktig tid?.
 • Hiorth, Marianne (2007). Levering av legemidler til øyet. Bruk av polymerer som hjelpestoffer i okulære formuleringer. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  (7), s 31- 35
 • Hiorth, Marianne; Hagesæther, Ellen & Sande, Sverre Arne (2007). In vitro Mucoadhesion of Pectins in Solution and as Free Films.
 • Kjøniksen, Anna-Lena; Nordby, Marianne Hiorth & Nyström, Bo (2003). Shear-Induced Association and Gelation of Aqueous Solutions of Pectin.
 • Nordby, Marianne Hiorth; Sande, Sverre Arne; Roots, Jaan Erik & Nyström, Bo (2002). Thermoreversible gelation in acidic aqueous mixtures of chitosan and pectin.
 • Nordby, Marianne Hiorth; Tho, Ingunn & Sande, Sverre Arne (2002). Permeation of drugs through free pectin/chitosan combination films.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 29. mars 2017 10:39