English version of this page

Site-specific Drug Delivery (SiteDel)

Hovedmålet til gruppen er å utvikle nye stedsspesifikke legemiddelsystemer for oral administrasjon. I tillegg jobber vi med å oppnå kunnskaper om de grunnleggende mekansimene som avgjør hvor legemiddelet frisettes, samt hastigheten for frisettingen.

Les mer om SiteDel på de engelske sidene.

Mediesaker

  • Feiret unge forskere i toppklasse

    Realfagsforskere ved UiO stakk av med rundt en fjerdedel av potten på 450 millioner kroner som Forskningsrådet har øremerket unge forskere. Tirsdag ble de 15 forskerne feiret - og blant dem finner vi Marianne Hiorth fra Farmasøytisk institutt.

  • Lei av å pusse tennene?

    Forskere ved Farmasøytisk Institutt og Odontologisk Fakultet er i ferd med å utvikle nanopartikler som kan feste seg til tennene. Dette kan potensielt beskytte tannemaljen mot slitasje og karies.

    Partiklene kan dessverre ikke erstatte tannpuss, men være et viktig tillegg for å bedre verdens tannhelse.

Publisert 8. nov. 2010 23:52 - Sist endret 23. okt. 2020 11:15