English version of this page

Site-specific Drug Delivery (SiteDel)

Hovedmålet til gruppen er å utvikle nye stedsspesifikke legemiddelsystemer for oral administrasjon. I tillegg jobber vi med å oppnå kunnskaper om de grunnleggende mekansimene som avgjør hvor legemiddelet frisettes, samt hastigheten for frisettingen.

Les mer om SiteDel på de engelske sidene.

Publisert 8. nov. 2010 23:52 - Sist endret 12. mai 2022 15:28