English version of this page

Site-specific Drug Delivery (SiteDel)

Hovedmålet til gruppen er å utvikle nye stedsspesifikke legemiddelsystemer for oral administrasjon. I tillegg jobber vi med å oppnå kunnskaper om de grunnleggende mekansimene som avgjør hvor legemiddelet frisettes, samt hastigheten for frisettingen.

Les mer om SiteDel på de engelske sidene.

Mediesaker

 • Feiret unge forskere i toppklasse

  Realfagsforskere ved UiO stakk av med rundt en fjerdedel av potten på 450 millioner kroner som Forskningsrådet har øremerket unge forskere. Tirsdag ble de 15 forskerne feiret - og blant dem finner vi Marianne Hiorth fra Farmasøytisk institutt.

 • Null hull med nanopartikler

  Forskere ved Universitetet i Oslo arbeider med nanoteknologi som kan gjøre fluortabletter avlegs.

 • Vil behandle narkomane med smartimplantat

  Smarte materialer tilpasser seg omgivelsene, og kan for eksempel respondere på temperaturendringer.

  Dette har norske forskere utnytta når de nå har utvikla en væske som hardner til et implantat inne i kroppen, og vil kunne gjøre det lettere for narkomane å gjennomføre behandling.

Publisert 8. nov. 2010 23:52 - Sist endret 23. okt. 2020 11:15