English version of this page

Site-specific Drug Delivery (SiteDel)

Hovedmålet til gruppen er å utvikle nye stedsspesifikke legemiddelsystemer for oral administrasjon. I tillegg jobber vi med å oppnå kunnskaper om de grunnleggende mekansimene som avgjør hvor legemiddelet frisettes, samt hastigheten for frisettingen.

Les mer om SiteDel på de engelske sidene.

Aktuelle saker

 • Feiret unge forskere i toppklasse 13. mars 2014 09:01

  Realfagsforskere ved UiO stakk av med rundt en fjerdedel av potten på 450 millioner kroner som Forskningsrådet har øremerket unge forskere. Tirsdag ble de 15 forskerne feiret - og blant dem finner vi Marianne Hiorth fra Farmasøytisk institutt.

 • Null hull med nanopartikler 16. feb. 2014 17:14

  Forskere ved Universitetet i Oslo arbeider med nanoteknologi som kan gjøre fluortabletter avlegs.

 • Vil behandle narkomane med smartimplantat 15. nov. 2013 08:27

  Smarte materialer tilpasser seg omgivelsene, og kan for eksempel respondere på temperaturendringer.

  Dette har norske forskere utnytta når de nå har utvikla en væske som hardner til et implantat inne i kroppen, og vil kunne gjøre det lettere for narkomane å gjennomføre behandling.

Publisert 8. nov. 2010 23:52 - Sist endret 24. sep. 2019 14:18