Sverre Arne Sande

Bilde av Sverre Arne Sande
English version of this page
Telefon +47 22856590
Mobiltelefon +4791833324
Rom 169
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mitt fagområde er galenisk farmasi, og fellesnevneren for min forskning er kontrollert frisetting. De siste 10 årene har jeg primært konsentrert meg om responsive copolymere og steds-spesifikk frisetting av legemidler til gastro-intestinaltrakten.

Et annet interesseområde er statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, samt matematisk modellering generelt.

Min Dr.scient.-avhandling omhandlet in vitro-in vivo korrelasjon for frisetting fra tabletter med magesaftresistent drasjering.

Undervisning

Bakgrunn

2001 Professor i farmasi

1990 Førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt

1989 Dr.scient.

1989 Stipendiat, FOSFOR

1983 Vitenskapelig assistent, Farmasøytisk institutt

1981 Cand.pharm.

Verv

Seksjonssleder, Seksjon for farmasi, Farmasøytisk institutt

 

Emneord: Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Biopolymerer, Statistisk forsøksplanlegging, Multivariat evaluering, Prinsipal-komponent metoder
Publisert 3. nov. 2010 15:43 - Sist endret 18. okt. 2019 10:51

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter