English version of this page

Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap

Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap driver undervisning og forskning innen biokjemi, cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi, toksikologi, basal- og klinisk farmakologi.

Kontakt

Postadresse Pb. 1068 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 0371 Oslo Telefon: 22 85 65 85

Enhetskoder

Gammel stedkode 152330 Vortex, FS m.m.