Ragnhild Elisabeth Heimtun Paulsen

Bilde av Ragnhild Elisabeth Heimtun Paulsen
English version of this page
Telefon +47 22844936
Rom 253 ZEB-bygningen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Molekylære mekanismer for beskyttelse mot celledød i nervesystemet.

Vi arbeider med molekylære mekanismer for celledød og celleoverlevelse i sentralnervesystemet, og bruker cellekulturer som eksperimentelle modeller. Mange av våre studier involverer glutamat, som er et signalstoff i hjernen somi høye ekstracellulære konsentrasjoner forårsaker celledød for eksempel etter hjerneslag.

Viktigste funn har vært at ulike steroider beskytter mot glutamatindusert celledød; glutamateksponering fører til ROS produksjon, induksjon av apoptosemarkøren caspase 3 og DNA-fragmentering, samt aktivering av kinasen erk og redistribusjon av apoptoseinduceren NGFI-B. I prosjektet inngår....

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning:

Dr.philos, UiO, 1989

Cand.pharm., UiO, 1985

 

Arbeidserfaring:

Professor, Farmasøytisk institutt, UiO, fra 1996

Førsteamanuensis, Farmaøytisk institutt, UiO, 1995-1996

Sabbatsår, Washington University School of Medicine, St. Louis, 1990-1992

Sabbatsår, FIDIA-Georgetown Institute for the Neurosciences, Washington DC, 1989-1990

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt, 1987-1995

Doktorgradsstipendiat (NFR), 1985-1987 

Verv

Sekretær, Norsk Nevrobiologisk Selskap

Medlem, Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO, 2013-2016

Samarbeid

Vi har nært samarbeid med andre forskningsgrupper, innad på Farmasøytisk institutt og på Fakultetet (endringsmiljøet Realomics), og eksternt på Rikshospitalet, Instituttgruppe for medisinske basalfag, Ullevål sykehus og Folkehelseinstituttet (Forskningsrådsstøttede nettverk)

Emneord: Farmakologi, Nevrobiologi, Nevrotoksikologi, Molekylær nevrobiologi, Glutamat toksisitet, Transkripsjonsfaktorer, Nevrovitenskap
Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 22. nov. 2019 14:38