Ragnhild Elisabeth Heimtun Paulsen

Bilde av Ragnhild Elisabeth Heimtun Paulsen
English version of this page
Telefon +47 22844936
Rom 253 ZEB-bygningen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Molekylære mekanismer for beskyttelse mot celledød i nervesystemet.

Vi arbeider med molekylære mekanismer for celledød og celleoverlevelse i sentralnervesystemet, og bruker cellekulturer som eksperimentelle modeller. Mange av våre studier involverer glutamat, som er et signalstoff i hjernen somi høye ekstracellulære konsentrasjoner forårsaker celledød for eksempel etter hjerneslag.

Viktigste funn har vært at ulike steroider beskytter mot glutamatindusert celledød; glutamateksponering fører til ROS produksjon, induksjon av apoptosemarkøren caspase 3 og DNA-fragmentering, samt aktivering av kinasen erk og redistribusjon av apoptoseinduceren NGFI-B. I prosjektet inngår....

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning:

Dr.philos, UiO, 1989

Cand.pharm., UiO, 1985

 

Arbeidserfaring:

Professor, Farmasøytisk institutt, UiO, fra 1996

Førsteamanuensis, Farmaøytisk institutt, UiO, 1995-1996

Sabbatsår, Washington University School of Medicine, St. Louis, 1990-1992

Sabbatsår, FIDIA-Georgetown Institute for the Neurosciences, Washington DC, 1989-1990

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt, 1987-1995

Doktorgradsstipendiat (NFR), 1985-1987 

Verv

Sekretær, Norsk Nevrobiologisk Selskap

Medlem, Instituttstyret, Farmasøytisk institutt, UiO, 2013-2016

Samarbeid

Vi har nært samarbeid med andre forskningsgrupper, innad på Farmasøytisk institutt og på Fakultetet (endringsmiljøet Realomics), og eksternt på Rikshospitalet, Instituttgruppe for medisinske basalfag, Ullevål sykehus og Folkehelseinstituttet (Forskningsrådsstøttede nettverk)

Emneord: Farmakologi, Nevrobiologi, Nevrotoksikologi, Molekylær nevrobiologi, Glutamat toksisitet, Transkripsjonsfaktorer, Nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Lauvås, Anna Jacobsen; Lislien, Malene; Holme, Jørn Andreas; Dirven, Hubert; Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun & Alm, Inger Margit [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Developmental neurotoxicity of acrylamide and its metabolite glycidamide in a human mixed culture of neurons and astrocytes undergoing differentiation in concentrations relevant for human exposure. Neurotoxicology. ISSN 0161-813X. 92, s. 33–48. doi: 10.1016/j.neuro.2022.07.001.
 • Labba, Nils-Anders Johannes; Wæhler, Hallvard Austin; Houdaifi, Nora; Zosen, Denis; Haugen, Fred & Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Paracetamol perturbs neuronal arborization and disrupts the cytoskeletal proteins SPTBN1 and TUBB3 in both human and chicken in vitro models. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 449. doi: 10.1016/j.taap.2022.116130.
 • Zosen, Denis; Austdal, Lars Peter Engeset; Bjørnstad, Sigrid; Lumor, Josephine Sena & Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun (2022). Antiepileptic drugs lamotrigine and valproate differentially affect neuronal maturation in the developing chick embryo, yet with PAX6 as a potential common mediator. Neurotoxicology and Teratology. ISSN 0892-0362. 90. doi: 10.1016/j.ntt.2021.107057.
 • Zosen, Denis; Hadera, Mussie Ghezu; Lumor, Josephine Sena; Andersen, Jannike Mørch & Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun (2021). Chicken embryo as animal model to study drug distribution to the developing brain. Journal of pharmacological and toxicological methods. ISSN 1056-8719. 112, s. 1–5. doi: 10.1016/j.vascn.2021.107105.
 • Yadav, Ajay; Verhaegen, Steven; Hadera, Mussie Ghezu; Berntsen, Hanne Friis; Berg, Vidar & Lyche, Jan Ludvig [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Peripherally administered persistent organic pollutants distribute to the brain of developing chicken embryo in concentrations relevant for human exposure. Neurotoxicology. ISSN 0161-813X. 88, s. 79–87. doi: 10.1016/j.neuro.2021.10.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindeman, Birgitte; Johansson, Ylva; Andreassen, Mathilda; Husøy, Trine; Dirven, Hubert & Hofer, Tim [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Does the food processing contaminant acrylamide cause developmental neurotoxicity? A review and identification of knowledge gaps. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 101, s. 93–114. doi: 10.1016/j.reprotox.2021.02.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yadav, Ajay; Verhaegen, Steven; Verbruggen, Evelien; Kerhoas, Marie; Huiberts, Eva Henriette Willemijn & Hadera, Mussie Ghezu [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). A human relevant mixture of persistent organic pollutants (POPs) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) differentially affect glutamate induced excitotoxic responses in chicken cerebellum granule neurons (CGNs) in vitro. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 100, s. 109–119. doi: 10.1016/j.reprotox.2021.01.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davidsen, Nichlas; Lauvås, Anna Jacobsen; Myhre, Oddvar; Ropstad, Erik; Carpi, Donatella & Mendoza-de Gyves, Emilio [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exposure to human relevant mixtures of halogenated persistent organic pollutants (POPs) alters neurodevelopmental processes in human neural stem cells undergoing differentiation. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 100, s. 17–34. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.12.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yadav, Ajay; Amber, Mazia; Zosen, Denis; Labba, Nils Anders; Huiberts, Eva Henriette Willemijn & Samulin-Erdem, Johanna Maria [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). A human relevant mixture of persistent organic pollutants (POPs) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) enhance nerve growth factor (NGF)-induced neurite outgrowth in PC12 cells. Toxicology Letters. ISSN 0378-4274. 338, s. 85–96. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.12.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntsen, Hanne Friis; Duale, Nur; Bjørklund, Cesilie Granum; Rangel-Huerta, Oscar Daniel; Dyrberg, Kine & Hofer, Tim [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Effects of a human-based mixture of persistent organic pollutants on the in vivo exposed cerebellum and cerebellar neuronal cultures exposed in vitro. Environment International. ISSN 0160-4120. 146. doi: 10.1016/j.envint.2020.106240. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntsen, Hanne Friis; Moldes-Anaya, Angel; Bjørklund, Cesilie Granum; Ragazzi, Lorenzo; Haug, Trude M & Strandabø, Rønnaug [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Perfluoroalkyl acids potentiate glutamate excitotoxicity in rat cerebellar granule neurons. Toxicology. ISSN 0300-483X. 445. doi: 10.1016/j.tox.2020.152610. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evjen, Sigvart; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Gaarder, Mona; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Fiksdahl, Anne & Knuutila, Hanna K (2020). Degradative behavior and toxicity of alkylated imidazoles . Industrial & Engineering Chemistry Research. ISSN 0888-5885. 59(2), s. 587–595. doi: 10.1021/acs.iecr.9b05100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjelldal, Marthe Fredheim; Hadera, Mussie Ghezu; Kongstorp, Mette; Austdal, Lars Peter Engeset; Sulovic, Ana & Andersen, Jannike Mørch (2019). Opioid receptor-mediated changes in the NMDA receptor in developing rat and chicken. International Journal of Developmental Neuroscience. ISSN 0736-5748. 78(C), s. 19–27. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2019.07.009.
 • Fjelldal, Marthe Fredheim; Freyd, Thibaud; Evenseth, Linn; Sylte, Ingebrigt; Ring, Avi & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2019). Exploring the overlapping binding sites of ifenprodil and EVT‐101 in GluN2B‐containing NMDA receptors using novel chicken embryo forebrain cultures and molecular modeling. Pharmacology Research & Perspectives. ISSN 2052-1707. 7(3), s. 1–15. doi: 10.1002/prp2.480. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntsen, Hanne Friis; Bjørklund, Cesilie Granum; Strandabø, Rønnaug; Haug, Trude; Moldes-Anaya, Angel & Fuentes-Lazaro, Judit [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). PFOS-induced excitotoxicity is dependent on Ca2+ influx via NMDA receptors in rat cerebellar granule neurons. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 357, s. 19–32. doi: 10.1016/j.taap.2018.08.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Oddvar; Låg, Marit; Villanger, Gro Dehli; Oftedal, Bente Margaret; Øvrevik, Johan & Holme, Jørn Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Early life exposure to air pollution particulate matter (PM) as risk factor for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Need for novel strategies for mechanisms and causalities. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 354, s. 196–214. doi: 10.1016/j.taap.2018.03.015.
 • Stahl, Katja; Rahmani, Soulmaz; Prydz, Agnete; Skauli, Nadia; MacAulay, Nanna & Mylonakou, Maria-Niki [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Targeted deletion of the aquaglyceroporin AQP9 is protective in a mouse model of Parkinson's disease. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13(3). doi: 10.1371/journal.pone.0194896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørvik, Irene Beate; Solum, Eirik Johansson; Labba, Nils Anders; Hansen, Trond Vidar & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2018). Differential effects of some novel synthetic oestrogen analogs on oxidative PC12 cell death caused by serum deprivation. Free radical research. ISSN 1071-5762. 52(2), s. 273–287. doi: 10.1080/10715762.2018.1430363.
 • Gervin, Kristina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Eskeland, Ragnhild; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Lyle, Robert (2017). Farmakoepigenetikk: Samspillet mellom legemidler og epigenetikk. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 125(8), s. 30–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørvik, Irene Beate & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2017). High and low concentration of 17?-estradiol protect cerebellar granule neurons in different time windows. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 490(3), s. 676–681. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.06.100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Austdal, Lars Peter Engeset; Bjørnstad, Sigrid; Mathisen, Gro Haarklou; Aden, Petra; Mikkola, Ingvild & Paulsen, Ragnhild Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Glucocorticoid effects on cerebellar development in a chicken embryo model: exploring changes in PAX6 and Metalloproteinase-9 after exposure to dexamethasone. Journal of neuroendocrinology. ISSN 0953-8194. 28(12). doi: 10.1111/jne.12438.
 • Austdal, Lars Peter Engeset; Mathisen, Gro Haarklou; Løberg, Else Marit & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2016). Calcium-induced apoptosis of developing cerebellar granule neurons depends causally on NGFI-B. International Journal of Developmental Neuroscience. ISSN 0736-5748. 55, s. 82–90. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2016.10.003.
 • Bjørnstad, Sigrid; Samara, Athina; Erichsen, Aage; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Glover, Joel & Roald, Borghild (2016). Hampered lung maturation in methimazole-induced hypothyroidism in fetal chicken: morphological and molecular correlates to human fetal development. Neonatology. ISSN 1661-7800. 110(2), s. 83–92. doi: 10.1159/000444656.
 • Bjørnstad, Sigrid; Austdal, Lars Peter Engeset; Roald, Borghild; Glover, Joel & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2015). Cracking the egg: potential of the developing chicken as a model system for nonclinical safety studies of pharmaceuticals. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. ISSN 0022-3565. 355, s. 386–396. doi: 10.1124/jpet.115.227025.
 • Yazdani, Mazyar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Gjøen, Tor & Hylland, Ketil (2015). Reactive Oxygen Species and Cytotoxicity in Rainbow Trout Hepatocytes: Effects of Medium and Incubation Time. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. ISSN 0007-4861. 94, s. 193–198. doi: 10.1007/s00128-014-1433-0.
 • Rakkestad, Kirsten Eline; Sørvik, Irene Beate; Øverby, Gunn Rebecca; Debernard, Karen A. Boldingh; Mathisen, Gro Haarklou & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2014). 17a-estradiol down-regulates glutathione synthesis in serum deprived PC-12 cells. Free radical research. ISSN 1071-5762. 48(10), s. 1170–1178. doi: 10.3109/10715762.2014.930455.
 • Solum, Eirik Johansson; Cheng, Jing-Jy; Sørvik, Irene Beate; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Vik, Anders & Hansen, Trond Vidar (2014). Synthesis and biological evaluations of new analogs of 2-methoxyestradiol: Inhibitors of tubulin and angiogenesis. European Journal of Medicinal Chemistry. ISSN 0223-5234. 85, s. 391–398. doi: 10.1016/j.ejmech.2014.08.002.
 • Bjørnstad, Sigrid; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Erichsen, Aage; Glover, Joel & Roald, Borghild (2014). Type I and II pneumocyte differentiation in the developing fetal chicken lung: Conservation of pivotal proteins from birds to human in the struggle for life at birth. Neonatology. ISSN 1661-7800. 105(2), s. 112–120. doi: 10.1159/000355346.
 • Aziz, Gulzeb; Odlo, Kristin; Hansen, Trond Vidar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Mathisen, Gro Haarklou (2013). Combretastatin A-4 and structurally related triazole analogues induce caspase-3 and reactive oxygen species-dependent cell death in PC12 cells. European Journal of Pharmacology. ISSN 0014-2999. 703(1-3), s. 25–32. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.01.043.
 • Åstrand, Ove Alexander; Aziz, Gul zeb; Ali, Sidra Farzand; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2013). Synthesis and initial in vitro biological evaluation of two new zinc-chelating compounds: Comparison with TPEN and PAC-1. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 21(17), s. 5175–5181. doi: 10.1016/j.bmc.2013.06.037.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Austdal, Lars Peter Engeset; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2013). Synthesis and characterization of new selective Zn2+ fluorescent probes for functionalization: in vitro Cell imaging applications. Tetrahedron. ISSN 0040-4020. 49(40), s. 8645–8654. doi: 10.1016/j.tet.2013.07.049.
 • Mathisen, Gro Haarklou; Yazdani, Mazyar; Rakkestad, Kirsten Eline; Aden, Petra; Bodin, Johanna & Samuelsen, Mari [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2013). Prenatal exposure to bisphenol A interferes with the development of cerebellar granule neurons in mice and chicken. International Journal of Developmental Neuroscience. ISSN 0736-5748. 31(8), s. 762–769. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2013.09.009.
 • Debernard, Karen A. Boldingh; Mathisen, Gro Haarklou & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2012). Differences in NGFI-B, Nurr1, and NOR-1 expression and nucleocytoplasmic translocation in glutamate-treated neurons. Neurochemistry International. ISSN 0197-0186. 61(1), s. 79–88. doi: 10.1016/j.neuint.2012.04.002.
 • Strøm, Bjørn Oddvar & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2012). Apoptosis inducer NGFI-B is degraded by the proteasome and stabilized by treatment with EGF. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 417(4), s. 1292–1297. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.12.132.
 • Bølling, Anette Kocbach; Øvrevik, Johan; Samuelsen, Jan Tore; Holme, Jørn Andreas; Rakkestad, Kirsten Eline & Mathisen, Gro Haarklou [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Mono-2-ethylhexylphthalate (MEHP) induces TNF-alpha release and macrophage differentiation through different signalling pathways in RAW264.7 cells. Toxicology Letters. ISSN 0378-4274. 209(1), s. 43–50. doi: 10.1016/j.toxlet.2011.11.016.
 • Mathisen, Gro Haarklou; Fallgren, Åsa Birgitta; Strøm, Bjørn Oddvar; Debernard, Karen A. Boldingh; Mohebi, Beata Urbanczyk & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2011). Delayed translocation of NGFI-B/RXR in glutamate stimulated neurons allows late protection by 9-cis retinoic acid. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 414(1), s. 90–95. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.09.028.
 • Aden, Petra; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Mæhlen, Jan; Løberg, Else Marit; Goverud, Ingeborg Løstegaard & Liestøl, Knut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Glucocorticoids dexamethasone and hydrocortisone inhibit proliferation and accelerate maturation of chicken cerebellar granule neurons. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1418, s. 32–41. doi: 10.1016/j.brainres.2011.08.053.
 • Debernard, Karen A. Boldingh; Aziz, Gul zeb; Gjesvik, Annine Thomassen & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2011). Cell death induced by novel procaspase-3 activators can be reduced by growth factors. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 413(2), s. 364–369. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.08.107.
 • Strøm, Bjørn Oddvar; Aden, Petra; Mathisen, Gro Haarklou; Lømo, Jon; Davanger, Svend & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2010). Transfection of chicken cerebellar granule neurons used to study glucocorticoid receptor regulation by nuclear receptor 4A (NR4A). Journal of Neuroscience Methods. ISSN 0165-0270. 193(1), s. 39–46. doi: 10.1016/j.jneumeth.2010.08.012.
 • Rakkestad, Kirsten Eline; Holme, Jørn Andreas; Paulsen, Ragnhild E; Schwarze, Per E & Becher, Rune (2010). Mono(2-ethylhexyl) phthalate induces both pro- and anti-inflammatory responses in rat alveolar macrophages through crosstalk between p38, the lipoxygenase pathway and PPAR alpha. Inhalation Toxicology. ISSN 0895-8378. 22(2), s. 140–150. doi: 10.3109/08958370903019885.
 • Aziz, Gulzeb; Akselsen, Øyvind Wilhelm; Hansen, Trond Vidar & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2010). Procaspase-activating compound 1 induces a caspase-3-dependent cell death in cerebellar granule neurons. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 247, s. 238–242.
 • Aden, Petra; Goverud, Ingeborg Løstegaard; Liestøl, Knut; Løberg, Else Marit; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Maehlen, Jan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Low-potency glucocorticoid hydrocortisone has similar neurotoxic effects as high-potency glucocorticoid dexamethasone on neurons in the immature chicken cerebellum. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1236, s. 39–48. doi: 10.1016/j.brainres.2008.07.095.
 • Fallgren, Åsa Birgitta; Mathisen, Gro Anita; Mæhlen, Jan; Blomhoff, Rune & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). Preconditioning with estradiol abolishes its neuroprotection in cerebellar neurons. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 352, s. 966–972. doi: 10.1016/j.bbrc.2006.11.139.
 • Mathisen, Gro Anita; Thorkildsen, Inger Helene & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). Secretory PLA(2)-IIA and ROS generation in peripheral mitochondria are critical for neuronal death. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1153, s. 43–51. doi: 10.1016/j.brainres.2007.03.067.
 • Maiga, Ababacar Ibrahim; Malterud, Karl Egil; Mathisen, Gro Haarklou; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Thomas-Oates, Jane & Bergström, Ed [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Cell protective antioxidants from the root bark of Lannea velutina A. Rich., a Malian medicinal plant. Journal of Medicinal Plants Research. ISSN 1996-0875. 1(4), s. 66–79.
 • Hankø, Erik; Hansen, Thor Willy ; Almaas, Runar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Rootwelt, Terje (2006). Synergistic Protection of a General Caspase Inhibitor and MK-801 in Bilirubin-Induced Cell Death in Human NT2-N Neurons. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 59(1), s. 72–77. doi: 10.1203/01.pdr.0000191135.6358.
 • Jacobs, Chris; Trinh, Minh D.; Rootwelt, Terje; Lømo, Jon & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). Dexamethasone induces cell death which may be blocked by NMDA receptor antagonists but is insensitive to Mg2+ in cerebellar granule neurons. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1070, s. 116–123. doi: 10.1016/j.brainres.2005.10.093.
 • Jacobs, Chris; Aden, Petra Käte; Mathisen, Gro Anita; Khuong, Erica; Gaarder, Mona & Løberg, Else Marit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Chicken cerebellar granule neurons rapidly develop excitotoxicity in culture. Journal of Neuroscience Methods. ISSN 0165-0270. 156, s. 129–135.
 • Jacobs, Chris & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2005). Crosstalk between ERK2 and RXR regulates nuclear import of transcription factor NGFI-B. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 336, s. 646–652. doi: 10.1016/j.bbrc.2005.08.143.
 • Rosseland, Carola; Wierød, Lene; Oksvold, M.P.; Werner, H; Østvold, Anne C. & Thoresen, G. Hege [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Cytoplasmic retention of peroxide-activated ERK provides survival in primary cultures of rat hepatocytes. Hepatology. ISSN 0270-9139. 42, s. 200–2007.
 • Jacobs, Chris; Boldingh, Karen Astrid; Slagsvold, Hege Holte; Thoresen, Gunn Hege & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2004). ERK2 prohibits apoptosis-induced subcellular translocation of orphan nuclear receptor NGFI-B/TR3. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 279(48), s. 50097–50101.
 • Slagsvold, Hege H.; Rosseland, Carola; Jacobs, Chris; Khuong, Erica; Gaarder, Mona & Fallgren, Åsa Birgitta [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). High molecular weight DNA fragments are processed by caspase sensitive or caspase independent pathways in cultures of cerebellar granule neurons. Brain Research. ISSN 0006-8993. 984, s. 111–121.
 • Slagsvold, Hege H.; Østvold, Anne Carine; Fallgren, Åsa Birgitta & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2002). Nuclear receptor and apoptosis initiator NGFI-B is a substrate for kinase ERK2. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 291, s. 1146–1150.
 • Klungland, Arne; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Rolseth, Veslemøy; Yamada, Y.; Ueno, Y. & Wiik, Pål [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2001). 5-Formyluracil and its nucleoside derivatives confer toxicity and mutagenicity to mammalian cells by interfering with normal RNA and DNA metabolism. Toxicology Letters. ISSN 0378-4274. 119, s. 71–78.
 • Oksvold, Morten Pedersen; Skarpen, Ellen; Wierød, Lene; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Huitfeldt, Henrik (2001). Re-localization of activated EGF receptor and its signal transducers to multivesicular compartments downstream of early endosomes in response to EGF. European Journal of Cell Biology. ISSN 0171-9335. 80(4), s. 285–294.
 • Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Ottersen, Ole Petter (2000). Glutamat, apoptose og nekrose i nervesystemet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 63–64.
 • Slagsvold, Hege H.; Marvik, Ole-Jørgen; Eidem, Guro; Kristoffersen, Nina & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2000). Detection of high molecular weight DNA fragments characteristic of early stage apoptosis in cerebellar granule cells exposed to glutamate. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. 135, s. 173–178.
 • Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Ottersen, Ole Petter (2000). Glutamate, apoptose og nekrose i sentralnervesystemet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 63–64.
 • Olsen, Christel; Rustad, Anne; Fonnum, Frode; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Hassel, Bjørnar (1999). 3-nitropropionic acid: an astrocyte-sparing neurotoxin in vitro. Brain Research. ISSN 0006-8993. 850, s. 144–149.
 • Myhrer, Trond & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (1997). Infusion of D-cycloserine into temporal-hippocampal areas and restoration of mnemonic function in rats with disrupted glutamatergic temporal systems. European Journal of Pharmacology. ISSN 0014-2999. 328, s. 1–7.
 • Ciani, Elisabetta; Rizzi, Simona; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Contestabile, Antonio (1997). Chronic pre-explant blockade of the NMDA receptor affects survival of cerebellar granule cells explanted in vitro. Developmental Brain Research. ISSN 0165-3806. 99, s. 112–117.
 • Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Bardal, Kjersti Granås; Johnsen, Helge; Rolseth, Veslemøy & Sterri, Sigrun Hanne (1995). Three related brain nuclear receptors, NGFI-B, Nurr1, and NOR-1, as transcriptional activators. Journal of Molecular Neuroscience. ISSN 0895-8696. 6, s. 249–255.

Se alle arbeider i Cristin

 • Treimo, Alexandra Isabel Sveinsen; Borgå, Katrine; Samuelsen, Jan Tore; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Rakkestad, Kirsten Eline (2017). Are nanoparticles used in dental materials neurotoxic?
 • Rakkestad, Kirsten Eline; Dahl, Jon Einar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Låg, Marit & Samuelsen, Jan Tore (2017). Do silica nanoparticles induce oxidative stress by different mechanisms in different mammalian cell lines?
 • Hadera, Mussie Ghezu; Andersen, Jannike Mørch & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2017). Effects of methadone in the developing chicken embryo as a model of neurodevelopmental toxicity. Reproductive Toxicology. ISSN 0890-6238. 72, s. 216–217. doi: 10.1016/j.reprotox.2017.06.030.
 • Yazdani, Mazyar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Gjøen, Tor & Hylland, Ketil (2013). Reactive oxygen species and cytotoxicity in rainbow trout hepatocytes: effects of medium and incubation time.
 • Yazdani, Mazyar; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Gjøen, Tor & Hylland, Ketil (2011). Comparison of three fluorescence probes for ROS detection in primary cultures of rainbow trout hepatocytes.
 • Yazdani, Mazyar; Ellesat, Kathrin; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Hylland, Ketil (2010). Developing a fish hepatocyte model for oxidative stress studies.
 • Debernard, Karen A. Boldingh; Strøm, Bjørn Oddvar; Jacobs, Chris & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). EGF Protects Neurons From Glutamate-Induced Cell Death by Erk2-Mediated Nuclear Targeting of Apoptosis-Inducer NGFI-B/TR3.
 • Moen, Lars Fredrik; Movig, Trude; Jacobs, Chris; Debernard, Karen Boldingh; Mathisen, Gro Anita & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). Nuclear import and transcriptional activity of NGFI-B - effects of ATP, RXRa, RARa, 9cRA, ATRA, and TTNPB.
 • Debernard, Karen A. Boldingh; Strøm, Bjørn Oddvar; Jacobs, Chris & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). Vekstfaktoren EGF beskytter nerveceller mot død ved Erk2-mediert kjernelokalisering av apoptose-inducer NGFI-B.
 • Mathisen, Gro Anita; Fallgren, Åsa Birgitta; Gaarder, Mona; Mæhlen, Jan; Blomhoff, Rune & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). Preconditioning with estradiol abolishes its neuroprotection in cerebellar granule neurons.
 • Debernard, Karen A. Boldingh; Strøm, Bjørn Oddvar; Jacobs, Chris & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2007). EGF protects neurons from cell death by ERK2-mediated nuclear targeting of apoptosis-inducer NGFI-B/TR3.
 • Mathisen, Gro Anita & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). Different reactive oxygen species are critical for toxicity in two cell death models in cerebellar granule neurons. Free radical research. ISSN 1071-5762. 40, s. S91–S91.
 • Aden, Petra; Jacobs, Chris; Minh, D. Trinh; Rootwelt, Terje; Lømo, Jon & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). Dexamethasone induces apoptotic cell death through NMDA receptor activation in cultured cerebellar granule cells.
 • Debernard, Karen Boldingh; Jacobs, Chris M & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). Activation of ERK2 leads to nuclear targeting of apoptosis inducer NGFI-B in cerebellar granule neurons.
 • Debernard, Karen Boldingh; Jacobs, Chris; Thoresen, G. Hege & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). EGF protects cerebellar granule neurons from glutamate-induced cell death by ERK2-mediated inhibition of mitochondrial targeting of orphan nuclear receptor NGFI-B/TR3.
 • Mathisen, Gro Anita & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2006). Different reactive oxygen species are critical for toxicity in two cell death models in cerebellar granule neurons.
 • Aden, Petra; Jacobs, Chris; Khuong, Erica; Goverud, Ingeborg Løstegaard; Løberg, Else Marit & Paulsen, Ragnhild Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Neurotoxicological studies in fetal chicken: Effect of glucocorticoids on apoptosis in cerebellar granule cells in vivo and in vitro.
 • Lindgren, Carola; Holte, Hege Ruge; Solberg, Kristin & Paulsen, Ragnhild Elisabeth (2000). Caspase 3, enzyme activity and level of expression, in rat cerebellar granule cells after glutamate exposure.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:42 - Sist endret 30. nov. 2021 11:11