English version of this page

PharmaTox

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø innen forskning på neurotoksisitet av legemidler. Forskningen kombinerer human data, neurotoksisitetsmodeller, humane stamceller og avansert biostatistikk og bioinformatikk for å oppnå dette målet.

Barn Gravid kvinne Illustrasjon av piller

Om gruppen

PharmaTox ble etablert 1. januar 2015 som et satsingsområde (endringsmiljø) ved Det matematisk naturvitenskapelig fakultet.

PharmaTox samler forskere ved Farmasøytisk institutt, Institutt for informatikk, Matematisk institutt og Institutt for biovitenskap. Det er også etablert samarbeid med 16 andre eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt – sykehus, offentlige etater og andre fakulteter og universiteter.

Les mer om PharmaTox på våre engelske sider

Emneord: Neurotoxicology, Epigenetikk, Epidemiologi, Bioinformatikk, Biostatistikk, Farmasi
Publisert 24. feb. 2015 18:21 - Sist endret 10. sep. 2020 06:23

Kontakt

Vertsinstitutt

Farmasøytisk institutt (FAI)

Andre involverte
institutter

Institutt for informatikk (IFI)
Institutt for biovitenskap (IBV)
Matematisk institutt (MI)

Leder

Professor
Hedvig Nordeng 
(Farmasøytisk institutt)

Ledergruppe

Professor
Ragnhild Paulsen 
(Farmasøytisk institutt)

Førsteamanuensis 
Geir Kjetil Sandve 
(Institutt for informatikk)

Principal Investigator
Ragnhild Eskeland
(Institutt for medisinske basalfag)

Professor
Sven Ove Samuelsen
(Matematisk institutt)

Senior forsker
Robert Lyle
(Farmasøytisk institutt, OUS)