print logo

Forsiden Ifi

Velkommen som ny informatikkstudent

Velkommen til studiene som starter mandag 11. august med velkomstseremoni, fadderordning og en mengde arrangementer.

Jentedagen arrangeres 10. august (eget påmeldingsskjema).

For nye bachelorstudenter   For nye masterstudenter

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater

Logg inn på Devilry 

Forskning

Personer

Finn ansatte og studenter

Arrangementer

10. aug. 2014 16:00 - 20:00, Ole-Johan Dahls hus
11. aug. 2014 09:00, Merk: Sophus Lies auditorium
12. aug. 2014 10:15 - 15. aug. 2014 14:00, Sopus Lies auditorium
12. aug. 2014 11:15, i rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

IFI i sosiale medier