Kontakt med IFIADM

Viktig informasjon ifm. koronavirus (koronavirus/Covid-19).

Ole-Johan Dahls hus er stengt.

Send spørsmål om studier til studieinfo@ifi.uio.no og generelle henvendelser til ifiadm@ifi.uio.no

  • I forbindelse med Koronaviruset jobber vi hjemmefra.
  • Skranketjenestene er stengt.
  • Primær kontaktpunkt vil være via mail.

Vi kan fortsatt kontaktes på telefon 22 85 24 10. Ellers ber vi om at saker meldes inn via e-post/sakssystem. Dette er for at vi skal kunne prioritere best mulig.

  • Undervisningsbistand prioriteres høyt.
  • Lengre ventetid må påberegnes.

Se alle ansatte i studieadministrasjonen og resten av staben.

Noen å snakke med?

Digitale løsninger

Opptak av undervisning i auditorium eller hjemmefra, samt løsninger for videomøter, i forbindelse med utbrudd av koronavirus (coronavirus/Covid-19).