Spørsmål om studier

Førstelinje og IT-support

 • Adgang til bygget (kortvalidering)
 • IT-hjelp
 • Support for AV-utstyr i Simula og Smalltalk
 • Pakkelevering

Resepsjonen i 1. et.

Åpningstider man-fre 08:00 - 18:00

Studieveiledning og kontrakter

 • Studieprogrammene, veiledning og emnevalg
 • Permisjon og deltidsstudier
 • Studier i utlandet
 • Mastervitnemål (sjekk i Studentweb om det er skrevet ut)
 • Kontrakter og timelister (timebetalte studenter)

Studieadministrasjonen ved IFI i 4. et.

Utvidede åpningstider i semesterstarten
Ekspedisjonen holder åpent fra 09:00-11:30 og 12:00-1500 fra uke 33 til uke 35.

 

Om studietilbud og gjennomføring

 • Opptak og godkjenning av ekstern utdanning 
 • Studieveiledning og oppbygging av bachelorgrad
 • Karakterutskrift og vitnemål
 • Hjelp til bruk av Studentweb
 • Bekreftelser
 • Delstudier i utlandet
 • Reglement, lover og regler
 • Tilrettelegging/sykdom eksamen

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44

E-post: studieinfo@mn.uio.no