Læringsressurser

Simula, det største auditoriet som har hele 305 plasser. Foto: Per Ervland/digi.no

Undervisningsarealer

  • PC-stue
  • Lesesal
  • Seminarrom
  • Møterom
  • Kollokvierom
  • Auditorium
  • Programrom for spesifikke studieprogrammer