Lesesaler og kollokvierom i Ole-Johan Dahls hus

Her finner du oversikt over tilgjengelige rom og sitteplasser i studentarealene.

Høsten 2021 er det fortsatt reservasjon av lesesalsplasser på programrommene og termstuer. Merk at du kun kan benytte lesesalsplasser som er reserverbare i TP.

Ta med egen laptop (tastatur/mus koblet fra alle stasjonære maskiner).

Se oppdatert status på UiO sin koronaside.

Programrom

Hvert bachelorprogram har et eget programrom.

Høsten 2021 er rommene foreløpig omdisponert til reserverbare lesesalsplasser. 

Tilgjengelige programrom

 • 3408 Algol: Informatikk: robotikk og intelligente systemer
 • 3427 Bliss: Informatikk: programmering og systemarkitektur 
 • 3458 Euclid: Informatikk: design, bruk, interaksjon
 • 3459 Euler: Informatikk: digital økonomi og ledelse 
 • 3467 Fortran: Informatikk: språkteknologi

Kollokvierom

Studenter kan reservere kollokvierom dersom dere er minst 2 studenter som jobber sammen. Kollokvierom kan bookes maks 2 timer om gangen.

Møterom

3118 Møterom Awk kan benyttes av studentforeninger til møter.

Reserver via foreningskontakt@ifi.uio.no

Masterlesesaler

Lesesaler for masterstudenter finnes i 4.-10. etasje. Book lesesalplass via lenken under.

Seminarrom

Seminarrommene i bygget brukes primært til undervisning. Disse kan benyttes som arbeidsrom etter forelesninger, dersom de ikke er reservert til andre formål. Du finner oversikt over ledige tidsrom i romtimeplanen. 

Seminarrom

 • 1454 Seminarrom Sed
 • 1456 Seminarrom Shell
 • 2269 Seminarrom Python
 • 2423 Seminarrom Java
 • 2438 Seminarrom Logo
 • 2452 Seminarrom Pascal
 • 2453 Seminarrom Perl
 • 2458 Seminarrom Postscript
 • 2465 Seminarrom Prolog