English version of this page

Gjennomføring av masterstudiet på institutt for informatikk

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon for alle masterstudenter på Institutt for informatikk

Førsteåret: masteruker og frister

Alle masterstudenter må gjennomføre de obligatoriske masterukene i første og andre semester. Her finner du en oversikt hva som skjer og frister du må forholde deg til det første året som masterstudent.

Organisering av masterstudiet

Masterprogrammet består av å skrive oppgave med hjelp fra en veileder og å ta teoretiske emner. I det første semesteret skal du planlegge ditt studieløp i en studieplan

Om selve masteroppgaven

Du kan enten skrive lang masteroppgave (60 sp) eller kort masteroppgave (30 sp). Det er ulike frister og krav knyttet til de ulike programmene og til kort og lang oppgave. 

Avslutning av masterstudiet

Avslutning av masterstudiet består av innlevering, sensur av oppgaven og muntlig eksamen.