English version of this page

Gjennomføring av masterstudiet på institutt for informatikk

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon for alle masterstudenter på Institutt for informatikk

Studiestart høsten 2021

Studiestart for nye masterstudenter er onsdag 18. august. Her finner du en oversikt over hva som skjer ved studiestart og hva du bør forberede deg på.

Førsteåret som masterstudent

Alle masterstudenter må gjennomføre de obligatoriske masterukene i første og andre semester. Her finner du en oversikt hva som skjer og frister du må forholde deg til det første året som masterstudent.

Organisering av masterstudiet

Masterprogrammet består av å skrive oppgave med hjelp fra en veileder og å ta teoretiske emner. I det første semesteret skal du planlegge ditt studieløp i en studieplan.

Om selve masteroppgaven

Masteroppgaven er enten lang (60 studiepoeng) eller kort (30 studiepoeng). Det er ulike frister og krav knyttet til kort og lang oppgave.

Avslutning av masterstudiet

Avslutning av masterstudiet består av innlevering, sensur av oppgaven og muntlig eksamen.