English version of this page

Gjennomføring av masterstudiet

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Ifi.

Masteruker og milepæler

Alle masterstudenter må gjennomføre de obligatoriske masterukene i første og andre semester.

Veileder og utdanningsplan

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres under veiledning av en forsker.

Om oppgaven

Masteroppgaven er enten lang eller kort og dette arbeidet skal resultere i en lengre forskningsrapport.

Avslutning av masterstudiet

Avslutning av masterstudiet begynner allerede i det siste semesteret.