Innleveringsfrister ved IFI

Her finner du innleveringsfristene som gjelder for masterstudenter ved IFI.

Lang masteroppgave (60 sp)

Instituttet har fire faste frister i året for lang masteroppgave. Hvis fristen faller på en helge- eller helligdag blir fristen utsatt til påfølgende arbeidsdag.

For studenter som fullfører på normert tid, er fristen 1. mai. De andre fristene er for de som søker om deltid gjennom studieplanen, eller om utsettelse på innleveringen.

  Innleveringsfrist Presentasjonsperiode
Lang oppgave 1. februar 5.-20. mars
1. mai 5.-20. juni
1. august 5.-20. september
1. november 1.-15. desember

 

Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp, og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, vurderes oppgaven til stryk.

Kort masteroppgave (30 sp)

En kort masteroppgave utføres i siste semester av masterstudiet. Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av 17 uker. 

  • For vårsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 3, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 21. Avsluttende mastergradseksamen og presentasjon blir lagt til uke 24 eller 25. Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på en arbeidsdag forlenges innleveringsfristen tilsvarende.
  • For høstsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 34, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 51. Avsluttende mastergradseksamen inkl. presentasjon blir lagt til uke 3 eller 4.

Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.

Det er ikke anledning til å søke om utsatt innlevering på kort oppgave.

 

Publisert 24. feb. 2011 15:12 - Sist endret 18. des. 2018 13:11