English version of this page

Innleveringsfrister ved IFI

Her finner du innleveringsfristene som gjelder for masterstudenter ved IFI.

Lang masteroppgave (60 sp)

Instituttet har to faste frister i året for lang masteroppgave. Hvis fristen faller på en helge- eller helligdag blir fristen utsatt til påfølgende arbeidsdag. 

For studenter som fullfører på normert tid, er fristen 15. mai. 

For studenter som startet fra og med høsten 2019, er fristene:

  Innleveringsfrist Presentasjonsperiode
Lang oppgave
15. mai 5.-20. juni
15. november 1.-15. desember

Studenter som startet høsten 2018 eller tidligere, følger gammel ordning, og kan i tillegg ha innleveringsfrist 1. februar, med presentasjonsperiode mellom 5.-20. mars og innleveringsfrist 1. august, med presentasjonsperiode mellom 5.-20. september.

Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp, og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, vurderes oppgaven til stryk.

Kort masteroppgave (30 sp)

En kort masteroppgave utføres i siste semester av masterstudiet. Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av 17 uker. 

  • For vårsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 3, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 21. Avsluttende mastergradseksamen og presentasjon blir lagt til uke 24 eller 25. Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på en hverdag forlenges innleveringsfristen tilsvarende.
  • For høstsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 34, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 51. Avsluttende mastergradseksamen inkludert presentasjon blir lagt til uke 3 eller 4.

Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.

Det er ikke anledning til å søke om utsatt innlevering på kort oppgave.

 

Publisert 24. feb. 2011 15:12 - Sist endret 21. mai 2021 14:19