Studier

Velkommen til studiestart ved IFI

Studenter ved studiestart

Velkommen til forkurs i informatikk, fadderordningen og en rekke arrangementer utover i uken.

Ny bachelorstudent?
Ny masterstudent?   

Emner

Sortert etter fagområde:

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle informatikkemner og entreprenørskapemner.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved institutt for informatikk.

Masterstudier ved Institutt for informatikk

Frister, formelle krav, skriving og levering av masteroppgave, sensur og offentlig presentasjon

 

 

Alumni