English version of this page

Ofte stilte spørsmål om studier ved institutt for informatikk

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om studier ved institutt for informatikk. Denne siden oppdateres fortløpende.

Enkeltemne i informatikk?

 • Fra 18. januar 2022 kl. 9 kan du søke på emner i informatikk. Ikke alle emner er tilgjengelige for enkeltemnestudenter. Mange emner har ingen eller få plasser tilgjengelig, spesielt nå når vi har plassbegrensninger for å sikre godt smittevern.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang. Får du ikke plass, er det fullt.
 • Om emnet blir fullt, vil det i blant kunne dukke opp ledige plasser senere. Da må du i så fall følge med i Studentweb og prøve igjen.
 • Se hvordan du blir enkeltemnestudent ved UiO
 • Se opptak til enkeltemner på masternivå ved MN-fakultetet

Våren 2022

Hvordan blir undervisning under smittevernsrestriksjonene?

Undervisningen er tilpasset smittevernsreglene så lenge smittebildet krever det. Semestersidene vil bli oppdatert fortløpende med hva som gjelder for hvert enkelt emne. Det kan bli endringer underveis i semesteret.

Hva møter dere som studenter på IFI-emner våren 2022:

 • Digital undervisning i uke 3 og 4. Timeplanen til emnet er oppdatert.
 • Målet er så mye som mulig fysisk undervisning etter dette.
 • Det er unntak i ENT4360 og IN5590(har ikke undervisning i januar, men vil ha fysisk ved fortsatt nedstengt) og IN5120/IN9120 (vil ha fysisk hvis det gjennomføres).
 • Foreløpig kan man ikke bytte gruppetimer. Uke 3 og 4 er undervist digitalt og man kan gå på alle digitale grupper. Siden blir oppdatert med ny informasjon om bytte av gruppe etter uke 4.

Utsatt eksamen (utsatt fra høsten 2021)

Utsatt eksamen vil i all hovedsak være digital muntlig eksamen eller hjemmeeksamen. Du må melde deg til utsatt eksamen innen fristen. Les mer om eksamensavvikling ved MN-fakultetet 2021.

Utsatt eksamen for høstsemesteret 2021 ble avholdt 13. og 14. januar 2022. Muntlige eksamener legges til andre datoer.  Du vil få beskjed om endelig tidspunkt og eksamensform for din utsatte eksamen i uke 2

Alle som er kvalifisert til å få ny eksamen vil få melding på e-post om dette før oppmeldingsperioden starter. Etter at du har fått e-post, kan du melde deg opp til ny eksamen i Studentweb. 

Eksamensform på utsatt eksamen, kan være en annen enn på ordinær eksamen.

 • Utsatt eksamen vil bli digital eller hjemmeeksamen for de emnene som hadde digital eller hjemmeeksamen til ordinær eksamen. 
 • Utsatt eksamen kan bli fysisk for de emnene som hadde fysisk eksamen. Eksamen kan bli avholdt i Silurveien. I Silurveien er det strenge smitteverntiltak

Emner som potensielt kan gå med utsatt eksamen i Silurveien: 

 • IN2020
 • IN1050
 • IN2040
 • IN2060 - allerede bestemt muntlig
 • IN2120
 • IN2010 - allerede bestemt skriftlig i Silurveien
 • IN4080 
 • IN1900 
 • IN5130

Hvor kan jeg sitte i Ole-Johan Dahls hus?

Reservasjon av lesesalsplasser og kollokvierom

Våren 2022 er det plassreservasjon på lesesaler, programrom og kollokvierom.

Her finner du mer om tilgjengelige rom og hvordan du kan reservere.

Bruk av arbeidsplassene i gangen i 3. etasje

Kan benyttes med 1 meters avstand.

Plassene i gangen i 3. etasje kan ellers benyttes fritt, så lenge smittevernreglene overholdes.

Generelle spørsmål

Oppmelding til emner

Du må melde deg opp i emner selv. Husk å melde deg innen den første fristen for å ha størst mulighet for å få på plass i et emne. Dersom du ikke klarer å melde deg opp i et emne, meld fra til studieadministrasjonen.

Frister for å melde til emner

Les under Oppbygging og gjennomføring for emner tilknyttet ditt studieporgram.

Oppmelding til emner etter fristen 1. feb/1. sep

Du må passe på følgende:

 1. Du er meldt opp til en gruppe/seminartime i emnet. Logg inn på StudentWeb, gå til aktive emner og velg det gjeldene emnet. Se at en gruppe er spesifisert under «Undervisning».
 2. Du er lagt inn i Devilry på emnet. Logg inn på https://devilry.ifi.uio.no/ og se at emnekoden dukker opp. Inni i emnemappen må du også sjekke at innleveringsmappene for obligene også dukker opp.
 3. Levere og få godkjent alle obliger som eventuelt har hatt frist før du ble oppmeldt. Sen oppmelding gir ikke fritak fra å levere obliger. Hvis du blir oppmeldt etter en frist, er det ditt ansvar å kontakte studieadministrasjonen for å avtale en ny frist for obligene du har gått glipp av.
 4. Lese igjennom informasjon og beskjeder som er lagt ut på emnesiden. Det er ditt ansvar å sette deg inn i informasjon som har blitt gitt til studenter på ditt emne før du ble meldt opp. Sjekk emnesiden/canvas og hold deg oppdatert.

Hvis du skulle mangle noe av dette, ta kontakt snarest på studieinfo@ifi.uio.no

Bytte gruppetime

Det er ikke bestemt hvordan bytte av grupper vil bli praktisert våren 2022. Dette vil bli oppdatert. Studieadministrasjonen formidler ikke bytte av grupper.

Uke 3 og 4 er undervist digitalt og man kan gå på alle digitale grupper. 

Dersom det er ledig plass på et emne, er det mulig å bytte gruppe selv i studentweb. Dette er kun mulig etter at opptak til undervisning er annonsert og før 1. februar og kun mulig for emner med ledig plass. 

Obligatorisk oppmøte

Vanligvis er det obligatorisk oppmøte på første forelesning på alle 1000-emner ved IFI, men så lenge pandemien fortsetter vil det bli noe annerledes. Du finner informasjon om du har obligatorisk oppmøte på den enkelte emneside. Oppmøte på første forelesning der det ikke er obligatorisk er sterkt anbefalt, da det vil komme viktig informasjon om emnet.

Enkeltemnestudenter kan følge forelesninger etter å ha fått opptak til emnet.

Obligatoriske innleveringer (obliger)

Du må være meldt til undervisning i et emnet for å kunne levere obligatoriske oppgaver via innleveringssystemet Devilry.

Les mer om obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved IFI.

Les mer om Retningslinjer for obligatoriske innleveringer, som tidsfrister, retting og lignende.

Om du ikke rakk fristen for en oblig-innlevering, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

Innpasse emner fra tidligere utdanning

Bachelorstudent:

 • Hvordan søke:

Du kan søke om å få innpasset emner fra ekstern institusjon som en del av bachelorgraden din i informatikk.

Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo@mn.uio.no, eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes hus.

 • Hvordan kan du bruke tidligere utdanning:

Du kan få fritak for emner som inngår i graden

Masterstudent:

Hvis du er masterstudent og ønsker å innpasse masteremner fra tidligere i graden din, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

Eksamen

Eksamen under smittevernrestriksjoner

Følg med på beskjeder på emnet ditt dersom det gjøres endringer i ordinær eksamen våren 2022.

Jeg skal ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren

Hvis du har alle obligatoriske innleveringer (obliger) registrert godkjent fra før, kan du ta eksamen på nytt uten å levere obliger igjen. Du melder deg kun til eksamen i emnet. Se lenke til retningslinjer for obliger lenger opp på siden. Hvis du ønsker å levere obligene dine på nytt, må du melde deg opp både til undervisning og eksamen.

Jeg skal kun melde meg opp til eksamen

Hvis du kun skal ta en eksamen på nytt, trenger du bare å melde deg opp til eksamen.

Permisjon, deltidsstudier og sykdom

Syk på eksamen?

Se følgende veiledning fra UiO, dersom du er syk på eksamen.

Permisjon eller deltidsstudier

Du kan søke permisjon fra studiet eller deltidsstudier dersom du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk.

Dersom du har fått opptak til studieprogram og ikke kan starte på grunn av for eksempel førstegangstjeneste, kan du søke utsatt studiestart. Til info er en vanlig jobb ikke god nok grunn til å få dette innvilget.

Send gyldig dokumentasjon innen 1. september/1. februar og søknad til studieinfo@ifi.uio.no, eller i posten: Pb. 1080 Blindern, 0316 Oslo.

Les mer om hvordan du kan søke om utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste.

Spesielt for masterstudenter

Dersom du ønsker å søke deltidsstudier, eller langsommere progresjon i studiet enn 30 stp i semesteret, må du legge ved søknad på slutten av søknaden om studieplan. Hvis du allerede har levert studieplanavtalen din, kan du bruke følgende nettskjema for å endre studieplanen din.

Du kan be om inntil 50 prosent deltid. For søknad om mer enn dette, må du legge ved gyldig dokumentasjon.

Dokumentasjon ved sykdom

Om du skal søke om permisjon eller redusert studieprogresjon, må du be om en attest fra din lege om at du er studieufør.

Denne må være skrevet til UiO/IFI, være tydelig på varighet (fra og til dato) og angi i hvilken prosent man er sykmeldt fra studiene. Diagnose trenger du ikke opplyse om.

For sykdom ved eksamen er det andre krav.

For masterstudenter ved IFI

Valg av masteremner første semester

De aller fleste nye masterstudenter trenger hjelp til å velge emner det første semesteret. Du vil møte representanter for forskningsgruppene som er tilknyttet ditt studieprogram og få hjelp til å velge emner i løpet av den obligatoriske masteruken.

Valg av masteroppgave

Du velger selv hva som skal være tema for masteroppgaven din. Alle de forskjellige forskningsgruppene vil holde informasjonsmøter om mulige valg av masteroppgaver i september og oktober. Da har du muligheten til å bli en del av et større forskningsprosjekt. Liste over ledige masteroppgaver. Du kan også selv ta kontakt med en av forskningsgruppelederne eller faglærer hvis du trenger litt mer veiledning om hva slags problemstilling du bør velge.

Informasjon om masterstudier ved IFI

Se følgende nettside for masterstudenter ved IFI.

IT-relatert

Bruk av IFIs datamaskiner

Alle mus og tastaturer er fjernet på termstuene. Du bør skaffe deg mus og tastatur selv hvis du ønsker å bruke en stasjonær maskin i OJD eller du skal ha undervisning i en termstue. Det er mulig å ha med egen bærbar maskin. Det er et begrenset antall mus og tastatur for utlån, ta kontakt med resepsjonen i 1. etasje for nærmere informasjon.

Problemer med egen maskin/programmer

Dersom du har litt vanskeligheter med å komme i gang med programmene som skal brukes til fag eller lurer på hva du burde installere/gjøre for å komme i gang med IT studiene kan du ta en titt på sidene til sidene til IT-vaktene eller ta en tur innom resepsjonen i 1. etasje.

Egen laptop

Ja, fra høsten 2020 forutsetter UiO at studenter har tilgjengelig bærbar maskin og nett.

Koronaviruset har ført til omfattende digitalisering av UiOs utdanninger. Studenter blir derfor avhengig av å ha tilgang til bærbar datamaskin og internettilkobling for å kunne følge undervisning og avlegge eksamen. Derfor har UiO innført et krav om egen bærbar datamaskin for studenter.

Kjøpsråd og anbefalinger for egen laptop

Det er ingen spesielle krav til maskinvare eller hva slags type maskin du trenger, men her er noen kjøpsråd og anbefalinger: Kjøpsråd fra USIT.

I tillegg har Institutt for informatikk utformet egne anbefalinger, som kan være nyttige for studier på IFI: Kjøpsråd fra IFI

Startpakke for IFI-studenter - kom i gang på egen maskin

IT-drift har laget en oversikt over programmer som er nødvendig for førsteårsstudenter ved IFI. Se IFIs startpakke

Viktige frister


Kontakt

studieinfo@ifi.uio.no

Publisert 11. jan. 2021 10:54 - Sist endret 19. jan. 2022 09:56