Ofte stilte spørsmål om studier ved instituttet

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om studiene på denne nettsiden.

Ny programstudent?

Oppmelding til emner

Alle førsteårsstudenter blir forhåndspåmeldt emner i starten av august. Da er du sikret en kollisjonsfri timeplan. Det eneste du trenger å gjøre er å lagre utdanningsplanen din i StudentWeb.

De neste semestrene må du melde deg opp i emner selv. Husk å melde deg innen den første fristen for å ha størst mulighet for å få på plass i et emne. Hvis du ikke får til å melde deg opp i emne, meld fra til studieadministrasjonen i 4. etasje.

Timeplan

Du finner den personlig timeplanen din på "Mine studier". På "Mine studier" finner du også beskjeder om emner og studieprogrammet ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning i alle IN1xxx-emner

Fritak fra obligatorisk oppmøte:

  • På emnesidene er det opplyst om et emne har obligatorisk oppmøte eller ikke.
  • Fritak fra obligatorisk oppmøte gis kun etter skriftlig søknad til studieadministrasjonen ved f. eks. sykdom/kolliderende obligatorisk undervisning ved UiO.
  • Søknad sendes til studieinfo@ifi.uio.no.
  • Dersom du ikke kan møte på første forelesning av andre grunner, etteranmelder du deg i StudentWeb.

NB! Hvis du får innvilget fritak, må du skaffe informasjonen som ble gitt på forelesningen. Viktig informasjon om undervisningen gis vanligvis på den første forelesningen i alle emner.

Enkeltemnestudenter møter opp på første forelesning og må vente til etteranmeldingen starter med å melde seg opp.

Fra studieåret 2018/19 er det ikke lenger obligatorisk oppmøte på gruppetimene i førsteårsemner.

Bytte av øvingsgruppe

Du kan bytte gruppe ved personlig oppmøte på den gruppen du ønsker å ta etter at gruppeundervisningen har startet. Dersom gruppelæreren bekrefter at det er ledig plass, kan du følge den nye gruppen. Obligatoriske oppgaver må leveres til gruppelæreren på den gruppen du ble tatt opp til.

Det kan bli plasser på grupper senere i semesteret selv om det er fullt i starten. Hvilken gruppelærer som har hvilken gruppe er noe som blir bestemt samme uke som ordinær undervisning starter. Følg med på timeplanen på semestersiden for emnet det gjelder. Det blir oppdatert fortløpende.

Om levering av obliger

Du må være meldt til undervisning i et emnet for å kunne levere obligatoriske oppgaver via innleveringssystemet Devilry.

Informasjon om obligatoriske oppaver og aktiviteter ved instituttet finnes her.

Retningslinjer om obligatoriske innleveringer, tidsfrister, retting og lignende finnes her.

Enkeltemnestudent?

Hvordan bli enkeltemnestudent i informatikk?

  • Søknadsfrist: Begynnelsen av august/januar (for bachelor- og masterstudenter) 
  • Siste frist for å søke på emner i Studentweb: 1. September/1. februar
  • Enkeltemnestudenter møter opp på første forelesning og må vente til etteranmeldingen starter (dagen etter første forelesning) med oppmeldingen. Gjelder kun emner med ledige plasser etter det første emneopptaket. 

Mer informasjon om enkeltemneopptak.

Ekstern utdanning?

Har du en utdanning fra før?

Du kan søke om få godkjent utdanningen din du har fra før som en del av bachelorgraden din i informatikk, Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo@mn.uio.no, eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes hus. Informasjonsmøte for nye studenter med ekstern utdanning

Merk at i studiestartsuka arrangeres et eget informasjonsmøte I Ole-Johan Dahls hus for deg som har utdanning fra før.

Forbedre karakter?

Jeg skal ta eksamen på nytt i et emne for å forbedre karakteren min

Det er obligatorisk oppmøte på INF1xxx-emner for alle som vil beholde undervisningsmeldingen sin. Det er ikke forfallsgrunn at man har fulgt kurset tidligere. Hvis du ønsker å levere obligene dine på nytt, må du melde deg opp både til undervisning og eksamen.

Kun melde meg opp til eksamen

Hvis du kun skal ta en eksamen på nytt, trenger du bare å melde deg opp til eksamen.

Permisjon eller deltidsstudier?

Jeg har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk

Du kan søke permisjon fra studiet, eller eventuelt deltidsstudier, en periode dersom du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk. Send gyldig dokumentasjon innen 1. september/1. februar og søknad til studieinfo@ifi.uio.no, eller i posten: Pb. 1080 Blindern, 0316 Oslo.

Les mer om hvordan du kan søke om utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste.

Studentarealer

Arbeidsplasser for studenter

Trenger du et sted å jobbe med studiene dine? Her finner du mer om tilgjengelige rom i studentarealene i Ole-Johan Dahls hus.

Åpen sone

Sonen er et prosjektbasert møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter, en annerledes læringsomgivelse og et kreativt lekerom.

For masterstudenter

Hvilke masteremner skal jeg velge det første semesteret?

De aller fleste nye masterstudenter trenger hjelp til å velge emner det første semesteret. Du vil møte representanter for forskningsgruppene som er tilknyttet ditt studieprogram og få hjelp til å velge emner i løpet av den obligatoriske masteruken.

Hva skal jeg skrive masteroppgave om?

Du velger selv hva som skal være tema for masteroppgaven din. Alle de forskjellige forskningsgruppene vil holde informasjonsmøter om mulige valg av masteroppgaver i september og oktober. Da har du muligheten til å bli en del av et større forskningsprosjekt. Liste over ledige masteroppgaver. Du kan også selv ta kontakt med en av forskningsgruppelederne eller faglærer hvis du trenger litt mer veiledning om hva slags problemstilling du bør velge.

 

Dokumentasjon

Hva slags dokumentasjon trenger jeg ved sykdom? 

Ved sykdom bør du be om en attest fra din lege om at du er studieufør. Denne må være skrevet til UiO/Ifi, være tydelig på varihet (fra og til dato) og angi i hvilken prosent man er sykmeldt fra studiene. Diagnose trenger du ikke opplyse om.

IT-relatert

Må man ha egen maskin? Er det krav til maskinvare?

Ved IFI har vi nok maskiner til alle, så det er strengt tatt ikke nødvendig med egen maskin i det hele tatt. Men mange synes det er nyttig. Det er ingen spesielle krav til maskinvare, men det finnes en anbefaling fra USIT som man kan lese her: https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/anskaffelse/kjopsrad.html

Publisert 31. juli 2013 10:47 - Sist endret 6. feb. 2020 10:27