English version of this page

Ofte stilte spørsmål om studier ved instituttet

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om studiene på denne nettsiden. Denne siden oppdateres fortløpende.

Hvordan melde seg opp til emner?

Alle førsteårsstudenter blir forhåndspåmeldt emner i starten av august. Da er du sikret en kollisjonsfri timeplan. Det eneste du trenger å gjøre er å lagre utdanningsplanen din i StudentWeb.

De neste semestrene må du melde deg opp i emner selv. Husk å melde deg innen den første fristen for å ha størst mulighet for å få på plass i et emne. Hvis du ikke får til å melde deg opp i emne, meld fra til studieadministrasjonen.

Er det obligatorisk oppmøte på forelesninger?

Vanligvis er det obligatorisk oppmøte på alle 1000-emner ved IFI, men dette semesteret vil det bli noe annerledes. Du finner informasjon om du har obligatorisk oppmøte på den enkelte emneside. Oppmøte på første forelesning er uansett sterkt anbefalt da det vil komme viktig informasjon om emnet.

Enkeltemnestudenter kan følge forelesninger etter å ha fått opptak til emnet.

Kan jeg bytte gruppetime?

Det er ikke mulig å bytte grupper før etter 13. september. Det kan bli mulig å bytte grupper etter dette. Det blir gitt informasjon på det enkelte emne om og i tilfelle hvordan dette gjøres. Studieadministrasjonen formidler ikke bytte av grupper.

Dersom det er ledig plass på et emne, er det mulig å bytte gruppe selv i studentweb. Dette er kun mulig før 1. september. Du ser på semestersiden og timeplanen om gruppen du har opptak til har fysisk oppmøte eller er digital. Grunnen til at man ikke kan bytte gruppe er at vi må overholde plassbegrensning i rommet på grunn av smittevern og pga smittesporing.

Hvis dette ikke er mulig må du følge med på informasjon på emnet ditt. Det er mulig å følge en digital gruppe dersom du har behov for det.

Hvordan blir undervisning med smittevernsrestriksjoner?

Undervisningen er tilpasset smittevernsreglene så lenge smittebildet krever det. Semestersidene vil bli oppdatert fortløpende med hva som gjelder for hvert enkelt emne. Som student er du forventet å holde deg oppdatert frem til undervisningen starter. Det kan bli endringer underveis i semesteret. Retningslinjene sier at man skal holde avstand. Dette fører til at kapasiteten i undervisningslokalene er begrenset.

Hva møter dere som studenter på IFI-emner:

  • Digital undervisning. Det kan være kun digital undervisning på emnet eller deler av undervisningen er digital og noe foregår fysisk. F.eks. forelesninger på zoom og gruppene fysiske.
  • Fysisk undervisning for noen og digital for andre på det samme emnet. Det vil ikke være plass til fysisk undervisning for alle i alle emner. Noen studentgrupper vil bli prioritert til fysisk undervisning, bla studenter på første semester bachelor. Hvis de fysiske gruppene blir fulle, vil de som kommer sist ikke få plass.

Hvordan blir eksamen under smittevernrestriksjoner?

Det vil være endringer i eksamensform så lenge koronarestriksjonene vedvarer. Følg med på semestersiden og emnebeskrivelsen til emnet. I utgangspunktet er det bokstavkarakterer.

Sjekkliste for deg som har meldt deg opp til emner etter fristen 1. feb/1. sep

Du må passe på følgende:

  1. Du er meldt opp til en gruppe/seminartime i emnet. Logg inn på StudentWeb, gå til aktive emner og velg det gjeldene emnet. Se at en gruppe er spesifisert under «Undervisning».
  2. Du er lagt inn i Devilry på emnet. Logg inn på https://devilry.ifi.uio.no/ og se at emnekoden dukker opp. Inni i emnemappen må du også sjekke at innleveringsmappene for obligene også dukker opp.
  3. Levere og få godkjent alle obliger som eventuelt har hatt frist før du ble oppmeldt. Sen oppmelding gir ikke fritak fra å levere obliger. Hvis du blir oppmeldt etter en frist, er det ditt ansvar å kontakte studieadministrasjonen for å avtale en ny frist for obligene du har gått glipp av.
  4. Lese igjennom informasjon og beskjeder som er lagt ut på emnesiden. Det er ditt ansvar å sette deg inn i informasjon som har blitt gitt til studenter på ditt emne før du ble meldt opp. Sjekk emnesiden/canvas og hold deg oppdatert.

Hvis du skulle mangle noe av dette, ta kontakt snarest på studieinfo@ifi.uio.no

Obligatoriske innleveringer (obliger)

Du må være meldt til undervisning i et emnet for å kunne levere obligatoriske oppgaver via innleveringssystemet Devilry.

Les mer om obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved IFI.

Les mer om Retningslinjer for obligatoriske innleveringer, som tidsfrister, retting og lignende.

Om du ikke rakk fristen for en oblig-innlevering, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

Reservasjon av lesesalsplasser og kollokvierom

Høsten 2021 er det fortsatt plassreservasjon på lesesaler, programrom og kollokvierom. Ordningen gjelder så lenge smittevernsituasjonen krever det. Her finner du mer om tilgjengelige rom og hvordan du kan reservere.

Viktige frister


Kontakt

studieinfo@ifi.uio.no

Publisert 11. jan. 2021 10:54 - Sist endret 14. sep. 2021 10:39