English version of this page

Ofte stilte spørsmål om studier ved institutt for informatikk

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om studier ved institutt for informatikk. Denne siden oppdateres fortløpende.

Generelle spørsmål

Viktige frister

Oppmelding til emner

Er du ny student på et bachelorprogram? Du blir påmeldt emner (med unntak av Ex.phil som du må melde deg til selv). Du får mer informasjon til studiestart.

Alle andre studenter: Du må melde deg opp i emner selv. Husk å melde deg innen den første fristen for å ha størst mulighet for å få på plass i et emne. Dersom du ikke klarer å melde deg opp i et emne, meld fra til studieadministrasjonen.

Frister for å melde til emner

Les under Oppbygging og gjennomføring for emner tilknyttet ditt studieporgram.

Oppmelding til emner etter fristen 1. feb/1. sep

Du må passe på følgende:

 1. Du er meldt opp til en gruppe/seminartime i emnet. Logg inn på StudentWeb, gå til aktive emner og velg det gjeldene emnet. Se at en gruppe er spesifisert under «Undervisning».
 2. Du er lagt inn i Devilry på emnet. Logg inn på https://devilry.ifi.uio.no/ og se at emnekoden dukker opp. Inni i emnemappen må du også sjekke at innleveringsmappene for obligene også dukker opp.
 3. Levere og få godkjent alle obliger som eventuelt har hatt frist før du ble oppmeldt. Sen oppmelding gir ikke fritak fra å levere obliger. Hvis du blir oppmeldt etter en frist, er det ditt ansvar å kontakte studieadministrasjonen for å avtale en ny frist for obligene du har gått glipp av.
 4. Lese igjennom informasjon og beskjeder som er lagt ut på emnesiden. Det er ditt ansvar å sette deg inn i informasjon som har blitt gitt til studenter på ditt emne før du ble meldt opp. Sjekk emnesiden/canvas og hold deg oppdatert.

Hvis du skulle mangle noe av dette, ta kontakt snarest på studieinfo@ifi.uio.no

Enkeltemne i informatikk?

 • Fra 23. august 2022 kl. 9 kan du søke på emner i informatikk. Ikke alle emner er tilgjengelige for enkeltemnestudenter. Mange emner har ingen eller få plasser tilgjengelig.
 • Enkeltemneopptak stenger 1.september
 • Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang. Får du ikke plass, er det fullt.
 • Om emnet blir fullt, vil det i blant kunne dukke opp ledige plasser senere. Da må du i så fall følge med i Studentweb og prøve igjen. Instituttet har ingen mulighet til å gi beskjed hvis dette skjer, det er heller ingen venteliste på enkeltemneplasser.
 • Se hvordan du blir enkeltemnestudent ved UiO
 • Se opptak til enkeltemner på masternivå ved MN-fakultetet

Obligatorisk oppmøte

Høsten 2022 er det ikke obligatorisk oppmøte på begynneremner (1000-emner).

Andre emner kan ha obliatorisk oppmøte. Du finner informasjon om et emne har obligatorisk oppmøte på den enkelte emneside. Oppmøte på første forelesning der det ikke er obligatorisk er sterkt anbefalt, da det vil komme viktig informasjon om emnet.

Enkeltemnestudenter kan følge forelesninger etter å ha fått opptak til emnet.

Obligatoriske innleveringer (obliger)

Du må være meldt til undervisning i et emnet for å kunne levere obligatoriske oppgaver.

Les mer om obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved IFI.

Les mer om Retningslinjer for obligatoriske innleveringer, som tidsfrister, retting og lignende.

Bytte gruppetime

Se beskjeder på semestersiden eller lytt til faglærer på forelesning først.

Du kan bytte gruppe ved å høre med gruppelærer på gruppen du ønsker om det er ledig plass, normalt gjøres dette ved å møte opp på ønsket gruppe. Dersom gruppelæreren bekrefter at det er ledig plass, kan du følge den nye gruppen. Obligatoriske oppgaver må leveres til gruppelæreren på den gruppen du ble tatt opp til.

Det kan bli plasser på grupper senere i semesteret selv om det er fullt i starten. Hvilken gruppelærer som har hvilken gruppe er noe som blir bestemt samme uke som ordinær undervisning starter. Følg med på timeplanen på semestersiden for emnet det gjelder. Den oppdateres fortløpende.

Studieadministrasjonen formidler ikke bytte av grupper.

Dersom det er ledig plass på et emne, er det mulig å bytte gruppe selv i studentweb. Dette er kun mulig etter at opptak til undervisning er annonsert og før 1. februar/september og kun mulig for emner med ledig plass. 

Innpasse emner fra tidligere utdanning

Bachelorstudent

Hvordan søke?

Du kan søke om å få innpasset emner fra ekstern institusjon som en del av bachelorgraden din i informatikk.

Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo@mn.uio.no, eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes hus. Ved studiestart arrangeres det informasjonsmøte for nye bachelorstudenter som trenger å få innpasset emner, sjekk programsiden for mer informasjon.

Hvordan kan du bruke tidligere utdanning?

Du kan få fritak for emner som inngår i graden

Masterstudent

Hvis du er masterstudent og ønsker å innpasse masteremner fra tidligere i graden din, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

Eksamen

Jeg skal ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren

Hvis du har alle obligatoriske innleveringer (obliger) registrert godkjent fra før, kan du ta eksamen på nytt uten å levere obliger igjen. Du melder deg kun til eksamen i emnet. Se lenke til retningslinjer for obliger lenger opp på siden. Hvis du ønsker å levere obligene dine på nytt, må du melde deg opp både til undervisning og eksamen.

Jeg skal kun melde meg opp til eksamen

Hvis du kun skal ta en eksamen på nytt, trenger du bare å melde deg opp til eksamen.

Permisjon, deltidsstudier og sykdom

Syk på eksamen?

Se følgende veiledning fra UiO, dersom du er syk på eksamen.

Permisjon eller deltidsstudier

Alle programstudenter kan søke om permisjon.

Dersom du har fått opptak til studieprogram og ikke kan starte på grunn av for eksempel førstegangstjeneste, kan du søke utsatt studiestart. 

Hvordan søker du? 

Gå til Mine studier, finn studieprogrammet ditt og følg lenken for å søke om permisjon. Du kan laste opp dokumetasjon i det digitale søknadsskjemaet. 

Les mer om hvordan du kan søke om utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste.

Spesielt for masterstudenter

Dersom du ønsker å søke deltidsstudier, eller langsommere progresjon i studiet enn 30 stp i semesteret, må du legge ved søknad på slutten av søknaden om studieplan. Hvis du allerede har levert studieplanavtalen din, kan du bruke følgende nettskjema for å endre studieplanen din.

Du kan be om inntil 50 prosent deltid. For søknad om mer enn dette, må du legge ved gyldig dokumentasjon.

Dokumentasjon ved sykdom

Om du skal søke om permisjon eller redusert studieprogresjon, må du be om en attest fra din lege om at du er studieufør.

Denne må være skrevet til UiO/IFI, være tydelig på varighet (fra og til dato) og angi i hvilken prosent man er sykmeldt fra studiene. Diagnose trenger du ikke opplyse om.

For sykdom ved eksamen er det andre krav.

For masterstudenter ved IFI

Valg av masteremner første semester

De aller fleste nye masterstudenter trenger hjelp til å velge emner det første semesteret. Du vil møte representanter for forskningsgruppene som er tilknyttet ditt studieprogram og få hjelp til å velge emner i løpet av den obligatoriske masteruken.

Du finner informasjon om gjennomføring av masterstudier

Valg av masteroppgave

Du velger selv hva som skal være tema for masteroppgaven din. Alle de forskjellige forskningsgruppene vil holde informasjonsmøter om mulige valg av masteroppgaver i september og oktober. Da har du muligheten til å bli en del av et større forskningsprosjekt. Liste over ledige masteroppgaver. Du kan også selv ta kontakt med en av forskningsgruppelederne eller faglærer hvis du trenger litt mer veiledning om hva slags problemstilling du bør velge.

Informasjon om masterstudier ved IFI

Se følgende nettside for masterstudenter ved IFI.

IT-relatert

Bruk av IFIs datamaskiner

Mange av undervisningsrommene og lesesalene ved IFI har faste maskiner tilgjengelig for studentene, både med Windows og Linux (RHEL8). I tillegg er mange av rommene ustyrt med såkalt laptop-plasser med tilgjengelig skjerm, tastatur og evt. mus som kan kobles til medbragt datamasin. NB. Det er ikke tillatt å koble skjerm/tastatur/mus fra en fast IFI-maskin.

Problemer med egen maskin/programmer

Dersom du har litt vanskeligheter med å komme i gang med programmene som skal brukes til fag eller lurer på hva du burde installere/gjøre for å komme i gang med IT studiene kan du ta en titt på sidene til sidene til IT-vaktene eller ta en tur innom resepsjonen i 1. etasje. Student-IT i 2. etg. i Vilhelm Bjerknes' hus er også tilgjengelig for alle MN-studenter.

Egen laptop

Ja, fra høsten 2020 forutsetter UiO at studenter har tilgjengelig bærbar maskin og nett.

Kjøpsråd og anbefalinger for egen laptop

Det er ingen spesielle krav til maskinvare eller hva slags type maskin du trenger, men her er noen kjøpsråd og anbefalinger: Kjøpsråd fra USIT.

I tillegg har Institutt for informatikk utformet egne anbefalinger, som kan være nyttige for studier på IFI: Kjøpsråd fra IFI

Startpakke for IFI-studenter - kom i gang på egen maskin

IT-drift har laget en oversikt over programmer som er nødvendig for førsteårsstudenter ved IFI. Se IFIs startpakke

Hvor kan jeg sitte i Ole-Johan Dahls hus?

Lesesalsplasser og kollokvierom

Her finner du mer om tilgjengelige rom og hvordan du kan reservere.

Bruk av arbeidsplassene i gangen i 3. etasje

Plassene i gangen i 3. etasje kan ellers benyttes fritt, så lenge smittevernreglene overholdes.


  Kontakt

  studieinfo@ifi.uio.no

  Publisert 11. jan. 2021 10:54 - Sist endret 2. nov. 2022 09:29