English version of this page

Ofte stilte spørsmål om studier ved instituttet

Fra og med 18. februar åpner universitetet igjen lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter.

 • Du får tilgang til universitetets bygninger med kort og kode.
 • Lesesalsplass reserveres på forhånd i TP: rombestilling. 
 • Arbeidsplasser i fellesarealene er stengt. 
 • Masterlesesaler åpnes fra mandag 22. februar.

NB! Fra 23. januar kl 12.00 ble undervisningen digital for alle, dette gjelder fortsatt. 

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om studiene på denne nettsiden. Denne siden oppdateres fortløpende.

NB! Viktig info for IFI-studenter

Er det obligatorisk oppmøte på forelesninger?

Vanligvis er det obligatorisk oppmøte på alle 1000-emner ved IFI, men dette semesteret vil det bli noe annerledes. Du finner informasjon om du har obligatorisk oppmøte på den enkelte emneside. Oppmøte på første forelesning er uansett sterkt anbefalt da det vil komme viktig informasjon om emnet.

Enkeltemnestudenter kan følge forelesninger etter å ha fått opptak til emnet.

Kan jeg bytte gruppetime?

Det er ikke mulig å bytte grupper via studieadministrasjonen. Dersom det er ledig plass på et emne, er det mulig å bytte gruppe selv i studentweb. Du ser på semestersiden og timeplanen om gruppen du har opptak til har fysisk oppmøte eller er digital. Grunnen til at man ikke kan bytte gruppe er at vi må overholde plassbegrensning i rommet på grunn av smittevern.

Dersom dette ikke er mulig må du følge med på informasjon på emnet ditt. Det er mulig å følge en digital gruppe dersom du skulle få behov for det.

Hvordan blir undervisning med smittevernsrestriksjoner?

Undervisningen blir tilpasset smittevernsreglene så lenge smittebildet krever det. Semestersidene vil bli oppdatert fortløpende med hva som gjelder for hvert enkelt emne. Som student er du forventet å holde deg oppdatert frem til undervisningen starter. Det kan bli endringer underveis i semesteret. Retningslinjene sier at man skal holde avstand. Dette fører til at kapasiteten i undervisningslokalene er begrenset.

Hva møter dere som studenter på IFI-emner:

 • Digital undervisning. Det kan være kun digital undervisning på emnet eller deler av undervisningen er digital og noe foregår fysisk. F.eks. forelesninger på zoom og gruppene fysiske.
 • Fysisk undervisning for noen og digital for andre på det samme emnet. Det vil ikke være plass til fysisk undervisning for alle i alle emner. Noen studentgrupper vil bli prioritert til fysisk undervisning, bla studenter på første semester bachelor. Hvis de fysiske gruppene blir fulle, vil de som kommer sist ikke få plass.

Hvordan blir eksamen under smittevernrestriksjoner?

Det vil være endringer i eksamensform så lenge koronarestriksjonene vedvarer. Følg med på semestersiden og emnebeskrivelsen til emnet. I utgangspunktet er det bokstavkarakterer.

Hvordan melde seg opp til emner?

Alle førsteårsstudenter blir forhåndspåmeldt emner i starten av august. Da er du sikret en kollisjonsfri timeplan. Det eneste du trenger å gjøre er å lagre utdanningsplanen din i StudentWeb.

De neste semestrene må du melde deg opp i emner selv. Husk å melde deg innen den første fristen for å ha størst mulighet for å få på plass i et emne. Hvis du ikke får til å melde deg opp i emne, meld fra til studieadministrasjonen.

Obligatoriske innleveringer (obliger)

Du må være meldt til undervisning i et emnet for å kunne levere obligatoriske oppgaver via innleveringssystemet Devilry.

Les mer om obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved IFI.

Les mer om Retningslinjer for obligatoriske innleveringer, som tidsfrister, retting og lignende.

Om du ikke rakk fristen for en oblig-innlevering, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

Enkeltemne i informatikk?

 • Fra 12. januar kl. 9 kan du søke på emner i informatikk. Ikke alle emner er tilgjengelige for enkeltemnestudenter. Mange emner har ingen eller få plasser tilgjengelig, spesielt nå når vi har plassbegrensninger for å sikre godt smittevern.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang. Får du ikke plass, er det fullt.
 • Om emnet blir fullt, vil det i blant være noen som melder seg av slik at det blir ledig plass. Da må du i så fall følge med i Studentweb og prøve igjen.
 • Se hvordan du blir enkeltemnestudent ved UiO

Lesesalsplasser og bruk av IFIs lokaler

Reservasjon av lesesalsplasser og kollokvierom

Fra høsten 2020 innfører vi reservasjon av lesesalsplasser og kollokvierom. Ordningen gjelder så lenge smittevernsituasjonen krever det. Her finner du mer om tilgjengelige rom og reservasjon i studentarealene i Ole-Johan Dahls hus.

Bruk av IFIs datamaskiner

Alle mus og tastaturer er fjernet på termstuene. Du bør skaffe deg mus og tastatur selv hvis du ønsker å bruke en stasjonær maskin i OJD eller du skal ha undervisning i en termstue. Det er mulig å ha med egen bærbar maskin. Det er et begrenset antall mus og tastatur for utlån, ta kontakt med resepsjonen i 1. etasje for nærmere informasjon.

Bruk av arbeidsplassene i gangen i 3 etg

NB! Stengt inntil videre. Det er kun reserverbare lesesalsplasser som ble gjenåpnet 18. februar.

Obligatorisk smittevernskurs

Husk at alle studenter må gjennomføre et 15 minutters online smittevernkurs før oppmøte.

  Innpasse emner fra tidligere utdanning i graden din?

  Du kan søke om å få innpasset emner fra ekstern institusjon som en del av bachelorgraden din i informatikk. Hvis du er masterstudent og ønsker å innpasse masteremner fra tidligere i graden din, må du sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no.

  Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo@mn.uio.no, eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes hus.

  Forbedre karakter?

  Jeg skal ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren

  Hvis du har alle obligatoriske innleveringer (obliger) registrert godkjent fra før, kan du ta eksamen på nytt uten å levere obliger igjen. Du melder deg kun til eksamen i emnet. Se lenke til retningslinjer for obliger lenger opp på siden. Hvis du ønsker å levere obligene dine på nytt, må du melde deg opp både til undervisning og eksamen.

  Jeg skal kun melde meg opp til eksamen

  Hvis du kun skal ta en eksamen på nytt, trenger du bare å melde deg opp til eksamen.

  Permisjon, deltidsstudier og sykdom

  Syk på eksamen?

  Se følgende veiledning fra UiO, dersom du er syk på eksamen.

  Hvordan søke om permisjon eller deltidsstudier?

  Du kan søke permisjon fra studiet eller deltidsstudier dersom du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk.

  Dersom du har fått opptak til studieprogram og ikke kan starte på grunn av for eksempel førstegangstjeneste, kan du søke utsatt studiestart. Til info er en vanlig jobb ikke god nok grunn til å få dette innvilget.

  Send gyldig dokumentasjon innen 1. september/1. februar og søknad til studieinfo@ifi.uio.no, eller i posten: Pb. 1080 Blindern, 0316 Oslo.

  Les mer om hvordan du kan søke om utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste.

  Hva slags dokumentasjon trenger jeg ved sykdom?

  Om du skal søke om permisjon eller redusert studieprogresjon, må du be om en attest fra din lege om at du er studieufør.

  Denne må være skrevet til UiO/IFI, være tydelig på varighet (fra og til dato) og angi i hvilken prosent man er sykmeldt fra studiene. Diagnose trenger du ikke opplyse om.

  For sykdom ved eksamen er det andre krav.

  Spesielt for masterstudenter ved IFI

  Hvilke masteremner skal jeg velge det første semesteret?

  De aller fleste nye masterstudenter trenger hjelp til å velge emner det første semesteret. Du vil møte representanter for forskningsgruppene som er tilknyttet ditt studieprogram og få hjelp til å velge emner i løpet av den obligatoriske masteruken.

  Hva skal jeg skrive masteroppgave om?

  Du velger selv hva som skal være tema for masteroppgaven din. Alle de forskjellige forskningsgruppene vil holde informasjonsmøter om mulige valg av masteroppgaver i september og oktober. Da har du muligheten til å bli en del av et større forskningsprosjekt. Liste over ledige masteroppgaver. Du kan også selv ta kontakt med en av forskningsgruppelederne eller faglærer hvis du trenger litt mer veiledning om hva slags problemstilling du bør velge.

  Hvor finner jeg mer informasjon om masterstudier ved IFI?

  Se følgende nettside for masterstudenter ved IFI.

  IT-relatert og hjelp med egen maskin

  Problemer med egen maskin/programmer?

  Dersom du har litt vanskeligheter med å komme i gang med programmene som skal brukes til fag eller lurer på hva du burde installere/gjøre for å komme i gang med IT studiene kan du ta en titt på sidene til sidene til IT-vaktene eller ta en tur innom resepsjonen i 1. etasje.

  Må jeg ha egen laptop?

  Ja, fra høsten 2020 forutsetter UiO at studenter har tilgjengelig bærbar maskin og nett.

  Koronaviruset har ført til omfattende digitalisering av UiOs utdanninger. Studenter blir derfor avhengig av å ha tilgang til bærbar datamaskin og internettilkobling for å kunne følge undervisning og avlegge eksamen. Derfor har UiO innført et krav om egen bærbar datamaskin for studenter.

  Kjøpsråd og anbefalinger for egen laptop

  Det er ingen spesielle krav til maskinvare eller hva slags type maskin du trenger, men her er noen kjøpsråd og anbefalinger: Kjøpsråd fra USIT.

  I tillegg har Institutt for informatikk utformet egne anbefalinger, som kan være nyttige for studier på IFI: Kjøpsråd fra IFI

  Startpakke for IFI-studenter - kom i gang på egen maskin

  IT-drift har laget en oversikt over programmer som er nødvendig for førsteårsstudenter ved IFI. Se IFIs startpakke

  Publisert 11. jan. 2021 10:54 - Sist endret 18. feb. 2021 09:21