English version of this page

Gjennomføring av masterstudiet

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Ifi.

Studiestart høsten 2020

Studiestart er onsdag 12. august. Her finner du en oversikt over alt du trenger å vite og gjøre før studiestart og i masteruken.

Førsteåret

Alle masterstudenter må gjennomføre de obligatoriske masterukene i første og andre semester.

Veileder og utdanningsplan

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres under veiledning av en forsker.

Om oppgaven

Masteroppgaven er enten lang eller kort og dette arbeidet skal resultere i en lengre forskningsrapport.

Avslutning av masterstudiet

Avslutning består av innlevering, sensur av oppgaven og muntlig eksamen.