Kontaktpunkter

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Universitetets vakt og alarmsentral: 22 85 66 66

Ole-Johan Dahls hus

Besøksadresse:
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo


Telefon: 22 85 24 10

Våre telefontider er: 

  • Mandag 9.00 - 10.30 og 12.00 til 15.00
  • Tirsdag 9.00 - 10.00 og 12.00 til 15.00
  • Onsdag til fredag 9.00 - 15.00

Bygningens åpningstider

Resepsjonen i 1. et.

Pakkelevering, kortvalidering, support for AV-utstyr i Simula og Smalltalk

Åpningstider:

  • man-fre 08:00 - 18:00

Hvem kontakter jeg?

Administrasjonen

Studentekspedisjonen i 4. et.:

  • man-fre kl 12:00 - 15:00

studieinfo@ifi.uio.no


Generelle henvendelser

Presse- og publikumskontakt

IT- tjenester ved instituttet

IT-utstyr (terminaler, nettverk, osv) samt audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)

Drift og vedlikehold

Endring av personopplysninger

Feil i navn, adresse, brukernavn, telefonnummer etc.