Kontaktpunkter

Studier

Studentekspedisjonen i 4. et.:

  • E-post: studieinfo@ifi.uio.no
  • Besøkstid: Man-fre kl 12:00 - 15:00
  • Telefontid: Man-fre kl 9:00 - 11:30 og 12:00 til 15:00
  • Telefon: 22 85 24 10

 


Generelle henvendelser

Resepsjonen i 1. et.

Pakkelevering, kortvalidering, support for AV-utstyr i Simula og Smalltalk

Åpningstider:

  • man-fre 08:00 - 18:00

Spørsmål om studier?

IT- tjenester ved instituttet

IT-utstyr (terminaler, nettverk, osv) samt audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)

UiO Eiendomsavdelingen

Er det glatt utenfor, har lyspæren gått, mangler det dopapir eller lignende driftsoppgaver?

Meld inn

Presse- og publikumskontakt

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Universitetets vakt og alarmsentral: 22 85 66 66

Endring av personopplysninger

Feil i navn, adresse, brukernavn, telefonnummer etc.