Ekspertliste ved Institutt for informatikk

Se liste over fagfelt fra A til Å.

Navn Forskningsgruppe Fagfelt

Ole Christian Lingjærde
Professor
Biomedisinsk informatikk (BMI)
 • Medisinsk informatikk
 • Statistisk genomikk
 • Evolusjon i kreft
 • Kreftforskning
 • Brystkreft
 • Big Data
 • Biomarkører

Gisle Hannemyr
Universitetslektor
Design av informasjonssystemer
 • Internett
 • Web
 • Webdesign
 • Sosiale medier
 • Personvern på nett
 • Digital makt

Tone Bratteteig
Professor
Design av informasjonssystemer
 • Design av IT for og med brukere
  ("participatory design")
 • Bruk av IT - individ, gruppe, samfunn
 • Menneske-maskin interaksjon
 • Velferdsteknologi i praksis

Sverre Holm
Professor
Digital signalbehandling og bildeanalyse
 • Medisinsk ultralydavbildning
 • Elastografi i medisinsk avbildning
 • Lydkvalitet i digital radio, mp3/aac og CD, samt på vinylplater
 • Ultralyd i luft for innendørs posisjonering

Philipp Häfliger
Førsteamanuensis
Nanoelektronikk
 • Nanoelektronikk
 • Biomedisinske Mikroimplantater
 • Bioinspierte/Nevromorfe Integrerte Kretser

Audun Jøsang
Professor
 
Nettverk og distribuerte systemer
 • Informasjonssikkerhet

Roman Vitenberg
Professor
 
Nettverk og distribuerte systemer
 • Distribuerte systemer
 • Blockchain
 • Teknologi for sosiale nettverk
 • Tor og personvern
 • Cloud og fog systemer
 • Pålitelighet

Michael Welzl
Professor
Nettverk og distribuerte systemer
 • Internett-transportlaget: TCP (Transmission Control Protocol)

Dag Sjøberg
Professor
Programmering & Software Engineering
 • Offentlige IKT-prosjekter
 • Utvikling av IT-systemer

Jim Tørresen
Professor
Robotikk og intelligente systemer
 • Robotikk
 • Intelligente systemer
 • Kunstig intelligens
 • Hardware / maskinvare

Arild Waaler
Professor

David Cameron
Seniorrådgiver
Sirius Labs (SFI)
 • Digitalisering
 • Industri 4.0
 • Informatikk i olje- og gassindustrien
 • Standardisering og interoperabiliitet

Alfabetisk sortering etter fagfelt

Publisert 18. mai 2017 10:41 - Sist endret 25. feb. 2020 10:45