Dag Sjøberg

Professor
Bilde av Dag  Sjøberg
Mobiltelefon +47 92604578
Rom 10464

Faglige interesser

Min overordnede faglige interesse er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan utvikle IT-systemer av høy kvalitet på kort tid med lave kostnader. Dette inngår i empirisk software engineering som reflekterer at systemutvikling hovedsakelig er en menneskelig aktivitet som foregår i organisasjoner. Derfor må vi anvende empiriske metoder som omfatter kontrollerte eksperimenter, case studier, aksjonsforskning, spørreskjema-undersøkelser, systematiske litteraturanalyser og meta-studier for å kunne forstå og forbedre eksisterende praksis.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg ble cand.scient. ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987 og PhD ved Universitetet i Glasgow i 1993. I 1999 ble jeg professor i software engineering (utvikling av IT-systemer) ved Ifi. Fra 2001 til 2008 var jeg forskningsdirektør ved Simula Research Laboratory, og etablerte og ledet avdeling for Software Engineering som ble rangert som best i verden for perioden 2004-2008 av tidsskriftet Journal of Systems and Software. Tidligere jobbet jeg som statistiker ved Rikshospitalet og systemutvikler og gruppeleder i Statistisk sentralbyrå. Jeg har vært med på å etablere og sittet i styret i tre IT-bedrifter. Jeg har også hatt en detidsstililng ved SINTEF Digital i flere år. Jeg er nå leder for seksjonen (forskningsgruppen) Programmering og Software Engineering ved Ifi.

Emneord: Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse

Publikasjoner

Tidsskriftartikler

47. Dag I. K. Sjøberg  and Gunnar R. Bergersen. The Price of Using Students. Published in Robert Feldt, Thomas Zimmermann, Gunnar R. Bergersen, Davide Falessi, Andreas Jedlitschka, Natalia Juristo, Jürgen Münch, Markku Oivo, Per Runeson, Martin Shepperd, Dag I. K. Sjøberg and Burak Turhan. Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments. Empirical Software Engineering, 23: 3801–3820. December, 2018.

46. Y. Lindsjørn, D.I.K. Sjøberg, T. Dingsøyr, G.R. Bergersen, Gunnar R. and T. Dybå. Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams. Journal of Systems and Software, 116:274–286, December 2016.

45. M. Jørgensen, T. Dybå, K. Liestøl and D.I.K. Sjøberg. Incorrect Results in Software Engineering Experiments: How to Improve Research Practices. Journal of Systems and Software, 116:133–145, June 2016.

44. V. Stray, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. The Daily Stand-Up Meeting: A Grounded Theory Study. Journal of Systems and Software, 114:101-124, April 2016.

43. G.R. Bergersen, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. Construction and validation of an instrument for measuring programming skill. IEEE Transactions on Software Engineering, 40(12):1163-1184, December 2014. doi:10.1109/TSE.2014.2348997.

42. D.I.K. Sjøberg, A. Yamashita, B. Anda, A. Mockus and T. Dybå. Quantifying the Effect of Code Smells on Maintenance Effort. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(8):1144-1156, August 2013. pdf

(Relatert artikkel: Questioning software maintenance metrics: a comparative case study. I: ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE conference proceedings 2012 ISBN 978-1-4503-1056-7. s. 107-110, pdf)

41. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson,  Trends in the quality of human-intensive software engineering experiments – A quasi-experiment. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(7):1002-1017, July 2013.

40. D.I.K. Sjøberg, A. Johnsen and J. Solberg. Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software, 29(5):47-53, September/October 2012. pdf

39. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, D. Pfahl , O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson. Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments. Information and Software Technology 54:804–819, 2012.

38. D.I.K. Sjøberg. Confronting the Myth of Rapid Obsolescence in Computing Research, Contributed Article, Communications of the ACM 53(9):62-67, September 2010.

37. J. Hannay, E. Arisholm, H. Engvik and D.I.K. Sjøberg. Effects of Personality on Pair Programming, IEEE Transactions on Software Engineering 36(1):61-80, 2010.

36. A. Folstad, B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. The Usability Inspection Performance of Work-domain Experts: An Empirical Study. Interacting with Computers 22(2):75-87, 2010

35. B.C.D. Anda, D.I.K. Sjøberg and A. Mockus. Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of four Companies that Developed the same System, IEEE Transactions on Software Engineering 35(3):407-429, 2009.

34. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. The Effectiveness of Pair-Programming: A Meta-Analysis, Information and Software Technology 55(7):1110-1122, 2009.

33. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of quasi-experiments in software engineering, Information and Software Technology 51(1):71-82, 2009.

32. A. Karahasanovic, U.N. Hinkel, D.I.K. Sjøberg and R. Thomas. Comparing of Feedback Collection and Think-Aloud Methods in Program Comprehension Studies, Journal of Behaviour and Information Technology 28(2):139-164, 2009.

31. E. Arisholm, H.E. Gallis, T. Dybå and D.I.K. Sjøberg. Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):65-86, 2007.

30. V. Basili, M. Zelkowitz, D.I.K. Sjøberg, P. Johnson and T. Cowling. Protocols in the use of Empirical Software Engineering Artifacts, Empirical Software Engineering 12(1):107-119, 2007.

29. T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay and F. Shull. Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming, IEEE Software 24(6):12-15, 2007.

28. J.E. Hannay, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. A Systematic Review of Theory Use in Software Engineering Experiments, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):87-107, 2007.

27. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A Systematic Review of Effect Size in Software Engineering Experiments, Information and Software Technology 49(11-12):1073-1086, 2007.

26. T. Dybå, V.B. Kampenes and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of statistical power in software engineering experiments, Journal of Information and Software Technology 48(8):745-755, 2006.

25. J. Krogstie, A. Jahr and D.I.K. Sjøberg. A Longitudinal Study of General and Functional Maintenance in Norway, Information and Software Technology 48(11):993-1005, 2006.

24. B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. Investigating the Role of Use Cases in the Construction of Class Diagrams, Empirical Software Engineering 10(3):285-309, 2005.

23. A. Karahasanovic, B.C.D. Anda, E. Arisholm, S. E. Hove, M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and R. Welland. Collecting Feedback during Software Engineering Experiments, Empirical Software Engineering 10(2):113-147, 2005.

22. D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay, O. Hansen, V.B. Kampenes, A. Karahasanovic, N.K. Liborg and A.C. Rekdal. A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering, IEEE Transactions on Software Engineering 31(9):733-753, 2005.

21. E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. Evaluating the Effect of a Delegated versus Centralized Control Style on the Maintainability of Object-Oriented Software, IEEE Transactions on Software Engineering 30(8):521-534, 2004.

20. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. The impact of customer expectation on software development effort estimates, International Journal of Project Management 22(4):317-325, 2004.

19. M. Vokác, W. Tichy, D.I.K. Sjøberg, E. Arisholm and M. Aldrin. A Controlled Experiment Comparing the Maintainability of Programs Designed with and without Design Patterns - a Replication in a real Programming Environment, Empirical Software Engineering 9(3):149-195, 2004.

18. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. An effort prediction interval approach based on the empirical distribution of previous estimation accuracy, Journal of Information and Software Technology 45(3):123-136, 2003.

17. M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and U. Indahl. Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean, Journal of Systems and Software 68(3):253-262, 2003.

16. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, G. J. Carelius and Y. Lindsjørn. A Web-based Support Environment for Software Engineering Experiments, Nordic Journal of Computing 9(4):231-247, 2002.

15. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Experience on Maintenance Skills, Software Maintenance: Research and Practice 14(2):123-146, 2002.

14. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg and M. Jørgensen. Assessing the Changeability of two Object-Oriented Design Alternatives - a Controlled Experiment, Empirical Software Engineering 6(3):231-277, 2001.

13. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Effort Estimates on Software Project Work, Information and Software Technology 43(15):939-948, 2001.

12. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Software Process Improvement and Human Judgement Heuristics, Scandinavian Journal of Information Systems 13(1):99-122, 2001.

11. E. Arisholm and Sjøberg, D.I.K. Towards a Framework for Assessing Changeability Decay. Journal of Systems and Software, 53(1):3-14, 2000

10. K.K. Holgeid, J. Krogstie, D.I.K. Sjøberg: A study of development and maintenance in Norway: assessing the efficiency of information systems support using functional maintenance. Information and Software Technology 42(10):687-700, 2000.

9. A.L. Opdahl, D.I.K. Sjøberg: Programming and Software Development Environment Research in the Nordic Countries. Nordic Journal of Computing 7(2):65-66, 2000.

8. K. Bennett, E. Burd, C. Kemerer, M.M. Lehman, M. Lee, R, Madachy, C. Mair, D.I.K. Sjoberg, S. Slaughter: Empirical Studies of Evolving Systems, Empirical Software Engineering (4):368-378, December 1999.

7. M. Jørgensen, Sjøberg, D.I.K. and Conradi R. Reuse of software development experience - a case study', Telektronikk, vol. 95, no. 1, 1999, pp. 48-54.

6. D.I.K. Sjøberg, R. Welland, R. and M.P. Atkinson. Software Constraints for Large Application Systems, The Computer Journal, Vol. 40, No. 10, pp. 598-616, 1997.

5. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P. and Waite, C. Exploiting Persistence in Build Management. Software - Practice and Experience. Vol. 27, No. 4, pp. 447-480, April 1997.

4. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P., Waite, C. and Macneill, S. The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. Nordic Journal of Computing, Vol. 4, pp. 123-149, 1997.

3. Sjøberg, D., Quantifying Schema Evolution. Information and Software Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 35-44, January 1993.

2. Bendvold, E., Kravdal, Ø., Moe, N., Sjøberg, D. and Skjaeraasen, J., Marital Break-up among Couples Raising Families by Artificial Insemination by Donor. Fertility and Sterility, Vol. 51, No. 6, pp. 980-983, 1989.

1. Lindegaard, K.F., Lundar, T., Wiberg, J., Sjøberg, D., Aaslid, R. and Nornes, H., Variations in Middle Cerebral Artery Blood Flow Investigated With Noninvasive Transcranial Blood Velocity Measurements. Stroke, Vol. 18, No. 6, pp. 1025-1030, 1987.

Publisert 4. nov. 2010 14:17 - Sist endret 7. nov. 2019 16:51