EVISOFT: EVidence based Improvement of SOFTware engineering (avsluttet)

EVidence based Improvement of SOFTware engineering - EVISOFT - fokuserer på hvordan bedrifter som utvikler programvare skal dra økonomisk nytte av programvare prosessforbedring.

De tre forskningsinstitusjonene SINTEF, Universitetet i Oslo samt NTNU samarbeider med 10 norske mellomstore og store IKT-bedrifter for å finne de beste metodene og teknologiene til å utvikle programvare med riktig kvalitet, innen gitte tidsfrister og med riktig pris.

Prosjektet startet 1. januar 2006 og varer ut 2011. Norges forskningsråd delfinansierer prosjektet sammen med de deltakende bedriftene som bidrar med egenandel i form av anvendte timer i forbindelse med prosjektet. Geomatikk IKT AS er kontraktsansvarlig overfor Norges forskningsråd.

Publisert 7. mars 2011 13:14 - Sist endret 25. feb. 2020 10:44