Dag Sjøberg

Professor
Bilde av Dag  Sjøberg
English version of this page
Mobiltelefon +47 92604578
Rom 10464
Brukernavn

Faglige interesser

Min overordnede faglige interesse er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan utvikle IT-systemer av høy kvalitet på kort tid med lave kostnader. For å kunne forstå og forbedre eksisterende praksis, må vi anvende empiriske metoder som omfatter kontrollerte eksperimenter, case studier, aksjonsforskning, spørreskjema-undersøkelser, systematiske litteraturanalyser og meta-studier.  Slike studier danner basis for å utvikle økt kunnskap i form av teorier innen programmering og systemutvikling (software engineering). En basis for slike teorier er utvikling av fundamentale målbare begreper (konstrukter).

Undervisning

 

Bakgrunn

Jeg ble cand.scient. ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987 og PhD ved Universitetet i Glasgow i 1993. I 1999 ble jeg professor i software engineering (utvikling av IT-systemer) ved Ifi. Fra 2001 til 2008 var jeg forskningsdirektør ved Simula Research Laboratory, og etablerte og ledet avdeling for Software Engineering som ble rangert som best i verden for perioden 2004-2008 av tidsskriftet Journal of Systems and Software. Tidligere jobbet jeg som statistiker ved Rikshospitalet og systemutvikler og gruppeleder i Statistisk sentralbyrå. Jeg har vært med på å etablere og sittet i styret i tre IT-bedrifter. Jeg har også hatt en deltidsstilling ved SINTEF Digital i flere år. Jeg er nå leder for seksjonen (forskningsgruppen) Programmering og Software Engineering ved Ifi.

Emneord: Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse

Publikasjoner

Tidsskriftartikler

53. D.I.K. Sjøberg and G.R. Bergersen. Construct Validity in Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, doi: 10.1109/TSE.2022.3176725.

52. K.K. Holgeid, J. Krogstie, P. Mikalef, E.E. Saur, D.I.K. Sjøberg. Benefits management and Information Technology work distribution. IET Software, 2022

51. D.I.K. Sjøberg and G.R. Bergersen. Construct Validity in Software Engineering. 2021. https://www.techrxiv.org/articles/preprint/Construct_Validity_in_Software_Engineering/14141027/1

50. S.S. de Toledo, S. S., A. Martini, A., and D.I.K. Sjøberg. Identifying architectural technical debt, principal, and interest in microservices: A multiple-case study. Journal of Systems and Software, 177, 2021.

49. K.K Holgeid, M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and J. Krogstie: Benefits management in software development: A systematic review of empirical studies, IET Software. 15(1):1-24, 2021

48. V. Stray, N.B. Moe and D.I.K. Sjøberg. Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules. IEEE Software. 37(3): 70-77, 2020.

47. R. Feldt, T. Zimmermann, G.R. Bergersen, D. Falessi, A. Jedlitschka, N. Juristo, J.Münch, M. Oivo, P.Runeson, M.J. Shepperd, D.I.K. Sjøberg and B.Turhan. Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments. Empirical Software Engineering, 23(6): 3801-3820, 2018.

46. Y. Lindsjørn, D.I.K. Sjøberg, T. Dingsøyr, G.R. Bergersen and T. Dybå. Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams. Journal of Systems and Software, 116:274–286, December 2016.

45. M. Jørgensen, T. Dybå, K. Liestøl and D.I.K. Sjøberg. Incorrect Results in Software Engineering Experiments: How to Improve Research Practices. Journal of Systems and Software, 116:133–145, June 2016.

44. V. Stray, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. The Daily Stand-Up Meeting: A Grounded Theory Study. Journal of Systems and Software, 114:101-124, April 2016.

43. G.R. Bergersen, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. Construction and validation of an instrument for measuring programming skill. IEEE Transactions on Software Engineering, 40(12):1163-1184, December 2014. doi:10.1109/TSE.2014.2348997.

42. D.I.K. Sjøberg, A. Yamashita, B. Anda, A. Mockus and T. Dybå. Quantifying the Effect of Code Smells on Maintenance Effort. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(8):1144-1156, August 2013. pdf

(Relatert artikkel: Questioning software maintenance metrics: a comparative case study. I: ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE conference proceedings 2012 ISBN 978-1-4503-1056-7. s. 107-110, pdf)

41. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson,  Trends in the quality of human-intensive software engineering experiments – A quasi-experiment. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(7):1002-1017, July 2013.

40. D.I.K. Sjøberg, A. Johnsen and J. Solberg. Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software, 29(5):47-53, September/October 2012. pdf

39. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, D. Pfahl , O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson. Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments. Information and Software Technology 54:804–819, 2012.

38. D.I.K. Sjøberg. Confronting the Myth of Rapid Obsolescence in Computing Research, Contributed Article, Communications of the ACM 53(9):62-67, September 2010.

37. J. Hannay, E. Arisholm, H. Engvik and D.I.K. Sjøberg. Effects of Personality on Pair Programming, IEEE Transactions on Software Engineering 36(1):61-80, 2010.

36. A. Folstad, B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. The Usability Inspection Performance of Work-domain Experts: An Empirical Study. Interacting with Computers 22(2):75-87, 2010

35. B.C.D. Anda, D.I.K. Sjøberg and A. Mockus. Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of four Companies that Developed the same System, IEEE Transactions on Software Engineering 35(3):407-429, 2009.

34. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. The Effectiveness of Pair-Programming: A Meta-Analysis, Information and Software Technology 55(7):1110-1122, 2009.

33. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of quasi-experiments in software engineering, Information and Software Technology 51(1):71-82, 2009.

32. A. Karahasanovic, U.N. Hinkel, D.I.K. Sjøberg and R. Thomas. Comparing of Feedback Collection and Think-Aloud Methods in Program Comprehension Studies, Journal of Behaviour and Information Technology 28(2):139-164, 2009.

31. E. Arisholm, H.E. Gallis, T. Dybå and D.I.K. Sjøberg. Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):65-86, 2007.

30. V. Basili, M. Zelkowitz, D.I.K. Sjøberg, P. Johnson and T. Cowling. Protocols in the use of Empirical Software Engineering Artifacts, Empirical Software Engineering 12(1):107-119, 2007.

29. T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay and F. Shull. Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming, IEEE Software 24(6):12-15, 2007.

28. J.E. Hannay, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. A Systematic Review of Theory Use in Software Engineering Experiments, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):87-107, 2007.

27. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A Systematic Review of Effect Size in Software Engineering Experiments, Information and Software Technology 49(11-12):1073-1086, 2007.

26. T. Dybå, V.B. Kampenes and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of statistical power in software engineering experiments, Journal of Information and Software Technology 48(8):745-755, 2006.

25. J. Krogstie, A. Jahr and D.I.K. Sjøberg. A Longitudinal Study of General and Functional Maintenance in Norway, Information and Software Technology 48(11):993-1005, 2006.

24. B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. Investigating the Role of Use Cases in the Construction of Class Diagrams, Empirical Software Engineering 10(3):285-309, 2005.

23. A. Karahasanovic, B.C.D. Anda, E. Arisholm, S. E. Hove, M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and R. Welland. Collecting Feedback during Software Engineering Experiments, Empirical Software Engineering 10(2):113-147, 2005.

22. D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay, O. Hansen, V.B. Kampenes, A. Karahasanovic, N.K. Liborg and A.C. Rekdal. A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering, IEEE Transactions on Software Engineering 31(9):733-753, 2005.

21. E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. Evaluating the Effect of a Delegated versus Centralized Control Style on the Maintainability of Object-Oriented Software, IEEE Transactions on Software Engineering 30(8):521-534, 2004.

20. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. The impact of customer expectation on software development effort estimates, International Journal of Project Management 22(4):317-325, 2004.

19. M. Vokác, W. Tichy, D.I.K. Sjøberg, E. Arisholm and M. Aldrin. A Controlled Experiment Comparing the Maintainability of Programs Designed with and without Design Patterns - a Replication in a real Programming Environment, Empirical Software Engineering 9(3):149-195, 2004.

18. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. An effort prediction interval approach based on the empirical distribution of previous estimation accuracy, Journal of Information and Software Technology 45(3):123-136, 2003.

17. M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and U. Indahl. Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean, Journal of Systems and Software 68(3):253-262, 2003.

16. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, G. J. Carelius and Y. Lindsjørn. A Web-based Support Environment for Software Engineering Experiments, Nordic Journal of Computing 9(4):231-247, 2002.

15. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Experience on Maintenance Skills, Software Maintenance: Research and Practice 14(2):123-146, 2002.

14. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg and M. Jørgensen. Assessing the Changeability of two Object-Oriented Design Alternatives - a Controlled Experiment, Empirical Software Engineering 6(3):231-277, 2001.

13. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Effort Estimates on Software Project Work, Information and Software Technology 43(15):939-948, 2001.

12. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Software Process Improvement and Human Judgement Heuristics, Scandinavian Journal of Information Systems 13(1):99-122, 2001.

11. E. Arisholm and Sjøberg, D.I.K. Towards a Framework for Assessing Changeability Decay. Journal of Systems and Software, 53(1):3-14, 2000

10. K.K. Holgeid, J. Krogstie, D.I.K. Sjøberg: A study of development and maintenance in Norway: assessing the efficiency of information systems support using functional maintenance. Information and Software Technology 42(10):687-700, 2000.

9. A.L. Opdahl, D.I.K. Sjøberg: Programming and Software Development Environment Research in the Nordic Countries. Nordic Journal of Computing 7(2):65-66, 2000.

8. K. Bennett, E. Burd, C. Kemerer, M.M. Lehman, M. Lee, R, Madachy, C. Mair, D.I.K. Sjoberg, S. Slaughter: Empirical Studies of Evolving Systems, Empirical Software Engineering (4):368-378, December 1999.

7. M. Jørgensen, Sjøberg, D.I.K. and Conradi R. Reuse of software development experience - a case study', Telektronikk, vol. 95, no. 1, 1999, pp. 48-54.

6. D.I.K. Sjøberg, R. Welland, R. and M.P. Atkinson. Software Constraints for Large Application Systems, The Computer Journal, Vol. 40, No. 10, pp. 598-616, 1997.

5. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P. and Waite, C. Exploiting Persistence in Build Management. Software - Practice and Experience. Vol. 27, No. 4, pp. 447-480, April 1997.

4. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P., Waite, C. and Macneill, S. The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. Nordic Journal of Computing, Vol. 4, pp. 123-149, 1997.

3. Sjøberg, D., Quantifying Schema Evolution. Information and Software Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 35-44, January 1993.

2. Bendvold, E., Kravdal, Ø., Moe, N., Sjøberg, D. and Skjaeraasen, J., Marital Break-up among Couples Raising Families by Artificial Insemination by Donor. Fertility and Sterility, Vol. 51, No. 6, pp. 980-983, 1989.

1. Lindegaard, K.F., Lundar, T., Wiberg, J., Sjøberg, D., Aaslid, R. and Nornes, H., Variations in Middle Cerebral Artery Blood Flow Investigated With Noninvasive Transcranial Blood Velocity Measurements. Stroke, Vol. 18, No. 6, pp. 1025-1030, 1987.

 • Holgeid, Knut Kjetil; Krogstie, John; Mikalef, Patrick; Saur, Eirik E. & Sjøberg, Dag (2022). Benefits management and Information Technology work distribution. IET Software. ISSN 1751-8806. 16(4), s. 438–454. doi: 10.1049/sfw2.12062.
 • Sjøberg, Dag & Bergersen, Gunnar Rye (2022). Construct validity in software engineering. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. doi: 10.1109/TSE.2022.3176725.
 • Soares de Toledo, Saulo; Martini, Antonio; Nguyen, Phu Hong & Sjøberg, Dag (2022). Accumulation and Prioritization of Architectural Debt in Three Companies Migrating to Microservices. IEEE Access. ISSN 2169-3536. 10, s. 37422–37445. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3158648. Fulltekst i vitenarkiv
 • Soares de Toledo, Saulo; Martini, Antonio; Sjøberg, Dag; Przybyszewska, Agata & Skov Frandsen, Johannes (2021). Reducing Incidents in Microservices by Repaying Architectural Technical Debt, Proceedings of 2021 47th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-6654-2705-0. doi: 10.1109/SEAA53835.2021.00033. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holgeid, Knut Kjetil; Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Krogstie, John (2021). Benefits management in software development: A systematic review of empirical studies. IET Software. ISSN 1751-8806. 15(1), s. 1–24. doi: 10.1049/sfw2.12007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio & Sjøberg, Dag (2021). Identifying architectural technical debt, principal, and interest in microservices: A multiple-case study. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 177. doi: 10.1016/j.jss.2021.110968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio & I. K. Sjøberg, Dag (2020). Improving Agility by Managing Shared Libraries in Microservices. I Paasivaara, Maria & Kruchten, Philippe (Red.), Lecture Notes in Business Information Processing, vol 396. Springer Berlin/Heidelberg. ISSN 978-3-030-58857-1. s. 195–202. doi: 10.1007/978-3-030-58858-8_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Sjøberg, Dag (2020). Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules! IEEE Software. ISSN 0740-7459. 37(3), s. 70–77. doi: 10.1109/MS.2018.2875988. Fulltekst i vitenarkiv
 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio; Przybyszewska, Agata & Sjøberg, Dag (2019). Architectural Technical Debt in Microservices: A Case Study in a Large Company. I Avgeriou, Paris & Schmid, Klaus (Red.), Proceedings of the Second International Conference on Technical Debt. IEEE Press. ISSN 978-1-7281-3371-3. doi: 10.1109/TechDebt.2019.00026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøberg, Dag (2018). An empirical study of WIP in kanban teams. I Oivo, Markku; Fernández, Daniel Méndez & Mockus, Audris (Red.), Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM, Oulu, Finland — October 11 - 12, 2018. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5823-1. s. 13.1–13.8. doi: 10.1145/3239235.3239238.
 • Feldt, robert; Zimmermann, Thomas; Bergersen, Gunnar R.; Falessi, Davide; Jedlitschka, Andreas & Juristo, Natalia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 23(6), s. 3801–3820. doi: 10.1007/s10664-018-9655-0.
 • Lindsjørn, Yngve; Bergersen, Gunnar R.; Dingsøyr, Torgeir & Sjøberg, Dag (2018). Teamwork Quality and Team Performance: Exploring Differences Between Small and Large Agile Projects. I Garbajosa, Juan; Wang, Xiaofeng & Aguiar, Ademar (Red.), Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 19th International Conference, XP 2018, Proceedings. Springer. ISSN 978-3-319-91601-9. s. 267–274. doi: 10.1007/978-3-319-91602-6_19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøberg, Dag (2016). The relationship between software process, context and outcome. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 10027, s. 3–11. doi: 10.1007/978-3-319-49094-6_1.
 • Lindsjørn, Yngve; Sjøberg, Dag; Dingsøyr, Torgeir; Bergersen, Gunnar R. & Dybå, Tore (2016). Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 122, s. 274–286. doi: 10.1016/j.jss.2016.09.028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjøberg, Dag; Bergersen, Gunnar R. & Dybå, Tore (2016). Why Theory Matters. I Menzies, Tim; Williams, Laurie & Zimmermann, Thomas D. (Red.), Perspectives on Data Science for Software Engineering. Elsevier. ISSN 9780128042069. s. 29–33. doi: 10.1016/B978-0-12-804206-9.00006-4.
 • Dybå, Tore; Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2016). Evidence-Based Software Engineering. I Menzies, Tim; Williams, Laurie & Zimmermann, Thomas D. (Red.), Perspectives on Data Science for Software Engineering. Elsevier. ISSN 9780128042069. s. 149–153. doi: 10.1016/B978-0-12-804206-9.00029-5.
 • Jørgensen, Magne; Dybå, Tore; Liestøl, Knut & Sjøberg, Dag (2016). Incorrect results in software engineering experiments: How to improve research practices. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 116, s. 133–145. doi: 10.1016/j.jss.2015.03.065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2016). The Daily Stand-up Meeting: A Grounded Theory Study. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 114, s. 101–124. doi: 10.1016/j.jss.2016.01.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergersen, Gunnar R.; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2014). Construction and Validation of an Instrument for Measuring Programming Skill. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 40(12), s. 1163–1184. doi: 10.1109/TSE.2014.2348997.
 • Stray, Viktoria Gulliksen; Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (2013). Obstacles to Efficient Daily Meetings in Agile Development Projects: A Case Study. I Falessi, Davide (Red.), ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. Baltimore, 10-11 Oct. 2013. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7695-5056-5. s. 95–102. doi: 10.1109/ESEM.2013.30.
 • Kitchenham, Barbara; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Brereton, O. Pearl; Budgen, David & Höst, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Trends in the Quality of Human-Centric Software Engineering Experiments-A Quasi-Experiment. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 39(7), s. 1002–1017. doi: 10.1109/TSE.2012.76.
 • Sjøberg, Dag; Yamashita, Aiko Amparo Fallas; Anda, Bente Cecilie D; Mockus, Audris & Dybå, Tore (2013). Quantifying the Effect of Code Smells on Maintenance Effort. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 39(8), s. 1144–1156. doi: 10.1109/TSE.2012.89.
 • Dybå, Tore; Sjøberg, Dag & Cruzes, Daniela Soares (2012). What works for whom, where, when, and why?: on the role of context in empirical software engineering. I Runeson, Per; Høst, Martin; Mendes, Emilia; Andrews, Anneliese Amschler & Harrison, Rachel (Red.), ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4503-1056-7. s. 19–28. doi: 10.1145/2372251.2372256.
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D & Mockus, Audris (2012). Questioning software maintenance metrics: a comparative case study. I Runeson, Per; Høst, Martin; Mendes, Emilia; Andrews, Anneliese Amschler & Harrison, Rachel (Red.), ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4503-1056-7. s. 107–110. doi: 10.1145/2372251.2372269.
 • Sjøberg, Dag; Johnsen, Anders & Solberg, Jørgen (2012). Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software. ISSN 0740-7459. 29(5), s. 47–53. doi: 10.1109/MS.2012.110.
 • Kitchenham, Barbara Ann; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Pfahl, Dietmar Alfred; Brereton, Pearl & Budgen, David [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 54(8), s. 804–819. doi: 10.1016/j.infsof.2011.11.008.
 • Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2012). Evaluating Methods and Technologies in Software Engineering with Respect to Developers’ Skill Level. I Mendes, Emilia & Genero, Marcela (Red.), Proceedings, 16th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering. IET Research Journals . ISSN 978-1-84919-541-6. s. 101–110.
 • Bergersen, Gunnar; Hannay, Jo Erskine; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore & Karahasanovic, Amela (2011). Inferring Skill from Tests of Programming Performance: Combining Time and Quality, Proceedings of International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4577-2203-5. s. 305–314. doi: 10.1109/esem.2011.39.
 • Olbrich, Steffen; Cruzes, Daniela Soares & Sjøberg, Dag (2010). Are all code smells harmful? A study of God Classes and Brain Classes in the evolution of three open source systems. Proceedings - Conferense on Software Maintenance. ISSN 1063-6773. 1, s. 1–10. doi: 10.1109/ICSM.2010.5609564.
 • Hannay, Jo Erskine; Arisholm, Erik; Engvik, Harald & Sjøberg, Dag (2010). Effects of Personality on Pair Programming. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 36(1), s. 61–80. doi: 10.1109/TSE.2009.41.
 • Sjøberg, Dag & Grimstad, Stein (2010). Software Engineering: Why - How - What - What's Next. I Tveito, Aslak; Bruaset, Are Magnus & Lysne, Olav (Red.), Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it. Springer. ISSN 978-3-642-01155-9. s. 363–368.
 • Sjøberg, Dag (2010). The Industry is our Lab – Organization and Conducting of Empirical Studies in Software Engineering at Simula. I Tveito, Aslak; Bruaset, Are Magnus & Lysne, Olav (Red.), Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it. Springer. ISSN 978-3-642-01155-9. s. 443–458.
 • Sjøberg, Dag; Odberg, Erik & Warlo, Borger (2010). The Challenge of Assessing and Controlling Complexity in a Large Portfolio of Software Systems. I Hall, Tracy; Høst, Martin; Niazi, Mahmood; Mishra, Alok & Falessi, Davide (Red.), Product Focused Software Development and Process Improvement (PROFES 2010, Limerick, Ireland, June 21-23. 2010). Universitalia. ISSN 978-88-6507-067-3. s. 75–78.
 • Kitchenham, B.; Sjøberg, Dag; Brereton, O. Pearl; Budgen, David; Dybå, Tore & Høst, Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Can we evaluate the quality of software engineering experiments? I Morisio, Maurizio (Red.), Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-4503-0039-1.
 • Sjøberg, Dag (2010). Confronting the Myth of Rapid Obsolescence in Computing Research. Communications of the ACM. ISSN 0001-0782. 53(9), s. 62–67. doi: 10.1145/1810891.1810911.
 • Følstad, Asbjørn; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2010). The usability inspection performance of work-domain experts: An empirical study. Interacting with computers. ISSN 0953-5438. 22(2), s. 75–87. doi: 10.1016/j.intcom.2009.09.001.
 • Hannay, Jo Erskine; Dybå, Tore; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2009). The effectiveness of pair programming: A meta-analysis. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 51(7), s. 1110–1122. doi: 10.1016/j.infsof.2009.02.001.
 • Yamashita, Aiko Amparo Fallas; Benestad, Hans Christian; Anda, Bente Cecilie D; Arnstad, P.E.; Sjøberg, Dag & Moonen, L. (2009). Using Concept Mapping for Maintainability Assessments. I Carver, Jeffrey (Red.), 3rd IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2009). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-4244-4842-5. s. 378–389.
 • Kampenes, Vigdis By; Dybå, T.; Hannay, Jo Erskine & Sjøberg, Dag (2009). A systematic review of quasi-experiments in software engineering. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 51(1), s. 71–82. doi: 10.1016/j.infsof.2008.04.006.
 • Karahasanovic, Amela; Hinkel, Unni Nyhamar; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2009). Comparing of feedback-collection and think-aloud methods in program comprehension studies. Behaviour and Information Technology. ISSN 0144-929X. 28(2), s. 139–164. doi: 10.1080/01449290701682761.
 • Anda, Bente Cecilie D; Sjøberg, Dag & Mockus, Audris (2009). Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of Four Companies that Developed the Same System. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 35(3), s. 407–429. doi: 10.1109/TSE.2008.89.
 • Sjøberg, Dag; Dybå, T.; Anda, Bente Cecilie D & Hannay, Jo Erskine (2008). Building Theories in Software Engineering. I Shull, Forrest; Singer, Janice & Sjøberg, Dag (Red.), Advanced Topics in Empirical Software Engineering. Springer. ISSN 978-1-84800-043-8.
 • Sjøberg, Dag; Dybå, Tore & Jørgensen, Magne (2007). The Future of Empirical Methods in Software Engineering Research. I Briand, Lionel & Wolf, Alexander (Red.), Future of Software Engineering. IEEEE-CS. ISSN 0-7695-2829-5. s. 358–378.
 • Sjøberg, Dag (2007). Knowledge Acquisition in Software Engineering Requires Sharing of Data and Artifacts, Empirical Software Engineering Issues: Critical Assessment and Future Directions. Springer. ISSN 978-3-540-71300-5. s. 77–82.
 • Sjøberg, Dag (2007). Documenting Theories, Empirical Software Engineering Issues: Critical Assessment and Future Directions. Springer. ISSN 978-3-540-71300-5. s. 111–114.
 • Basili, Victor R.; Zelkowitz, Marvin V.; Sjøberg, Dag & Johnson, Philip (2007). Protocols in the use of Empirical Software Engineering Artifacts. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 12(1), s. 107–119.
 • Dybå, Tore; Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Hannay, J.E. & Shull, Forrest (2007). Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming. IEEE Software. ISSN 0740-7459. 24(6), s. 12–15.
 • Arisholm, Erik; Gallis, Hans; Dybå, Tore & Sjøberg, Dag (2007). Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 333(2), s. 65–86.
 • Kampenes, Vigdis By; Dyba, T; Hannay, Jo Erskine & Sjøberg, Dag (2007). A systematic review of effect size in software engineering experiments. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 49, s. 1073–1086. doi: 10.1016/j.infsof.2007.02.015.
 • Hannay, Jo Erskine; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2007). A Systematic Review of Theory Use in Software Engineering Experiments. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 33(2), s. 87–107.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2006). Expert Estimation of Software Development Work. I Madhavji, Nazim; Fernandez-Ramli, Juan & Perry, Dewayne (Red.), Software Evolution and Feedback: Theory and Practice. IEEE Press. ISSN 0-470-87180-6. s. 523–527.
 • Dybå, Tore; Kampenes, Vigdis By & Sjøberg, Dag (2006). A systematic review of statistical power in software engineering experiments. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 48(8), s. 745–755.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, Annita; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2006). Revealing object-oriented comprehension by feedback collection. I Fjuk, Annita; Karahasanovic, Amela & Kaasbøll, Jens Johan (Red.), Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective. Informing Science Press. ISSN 83-922337-4-3. s. 111–130.
 • Conradi, Reidar; Dybå, Tore; Sjøberg, Dag I. K. & Ulsund, Tor (2006). Lessons Learned and Recommendations from two Large Norwegian SPI Programmes. I Conradi, Reidar; Dybå, Tore; Sjøberg, Dag I. K. & Ulsund, Tor (Red.), Software Process Improvement: Results and Experience from the Field. Springer. ISSN 3-540-32178-0. s. 3–18.
 • Krogstie, John; Jahr, Arthur & Sjøberg, Dag I. K. (2006). A longitudinal study of development and maintenance in Norway: Report from the 2003 investigation. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 48, s. 993–1005.
 • Benestad, Hans Christian; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2005). How to Recruit Professionals as Subjects in Software Engineering Experiments. I Hustad, E.; Munkvold, B.E.; Rolland, K & Flak, L.S. (Red.), IRIS (Information Systems Research in Scandinavia). Department of Information Systems. ISSN 82-7117-554-8.
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2005). Investigating the Role of Use Cases in the Construction of Class Diagrams. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 10(3), s. 285–309.
 • Karahasanovic, Amela; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Hove, SE; Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Collecting Feedback during Software Engineering Experiments. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 10(2), s. 113–147.
 • Sjøberg, Dag; Hannay, J.E.; Kampenes, V.B.; Hansen, O; Karahasanovic, Amela & Rekdal, A.C. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 31(9), s. 733–753.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, A; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2004). A Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool. I Khosrowpour, M (Red.), Information Resources Management Association International Conference (IRMA'04), Computer Interaction Track. Idea Group Publishing. s. 1033–1034.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). Generalization and Theory-Building in Software Engineering Research. I Linkman, Stephen (Red.), Empirical Assessment in Software Engineering (EASE2004). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 0-7695-2163-0. s. 29–36.
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2004). Evaluating the Effect of a Delegated versus Centralized Control Style on the Maintainability of Object-Oriented Software. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. 30(8), s. 521–534.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). The impact of customer expectation on software development effort estimates. International Journal of Project Management. ISSN 0263-7863. 22(4), s. 317–325.
 • Vokác, Marek; Tichy, Walter; Sjøberg, Dag I. K.; Arisholm, Erik & Aldrin, Magne (2004). A Controlled Experiment Comparing the Maintainability of Programs Designed with and without Design Patterns -- a Replication in a real Programming Environment. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 9(3), s. 149–195. doi: 10.1023/B%3AEMSE.0000027778.69251.1f.
 • Syversen, Erik; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2003). An Evaluation of Applying Use Cases to Construct Design versus Validate Design. I Dennis, Eileen (Red.), Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-36). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 0-7695-1874-5. s. 327–340.
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2003). Applying use cases to design versus validate class diagrams - a controlled experiment using a professional modeling tool. I Cantone, C. (Red.), ISESE 2003 - International Symposium on Empirical Software Engineering. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 0-7695-2002-2. s. 50–60.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Indahl, Ulf Geir (2003). Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 68(3), s. 252–262.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2003). Journal of Information and Software Technology. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 45(3), s. 123–136.
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Dybå, Tore; Jørgensen, Magne & Karahasanovic, Amela [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Challenges and Recommendations When Increasing the Realism of Controlled Software Engineering Experiments. I Conradi, Reidar & Wang, Alf Inge (Red.), Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET. Springer. ISSN 3-540-40672-7. s. 24–38.
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Carelius, Gunnar J. & Lindsjørn, Yngve (2002). A Web-based Support Environment for Software Engineering Experiments. Nordic Journal of Computing. ISSN 1236-6064. s. 231–247.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2002). Impact of Experience on Maintance Skills. Software Maintenance: Research and Practice. s. 123–146.
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Assessing the Changeability of two Object-Oriented Design Alternatives - a Controlled Experiment. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. 6(3), s. 231–277.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2001). Software Process Improvement and Human Judgement Heuristics. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN 0905-0167. 13, s. 99–122.
 • Sjøberg, Dag; Welland, R.; Atkinson, M. P.; Philbrow, P. & Waite, C. (2000). The Persistent Workshop -a Programming Environment for Napier88. I Atkinson, M. P. & Welland, R. (Red.), Fully Integrated Data Environment. Springer. s. 523–527.
 • Opdahl, Andreas L. & Sjøberg, Dag (2000). Programming and Software Development Environment Research in the Nordic Countries, Special Issue on Programming Environments. Nordic Journal of Computing. ISSN 1236-6064. 7(2), s. 65–66.
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2000). Towards a Framework for Empirical Assessment of Changeability Decay. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 53, s. 3–14.
 • Holgeid, K.K.; Krogstie, J. & Sjøberg, Dag (2000). A Study of Development and Maintenance in Norway: Assessing the Efficiency of Information Systems Support Using Functional Maintenance. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 42(10), s. 687–700.
 • Sjøberg, Dag; Welland, R.; Atkinson, M. P.; Philbrow, P.; Waite, C. & Macneill, S. (1999). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. I Atkinson, M. P. & Welland, R. (Red.), Fully Integrated Data Environment. Springer. s. 523–527.
 • Bennet, K.; Burd, E.; Kemerer, C.; Lehman, M. M.; Lee, Maan Gee & Madachy, R. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1999). Empirical Studies of Evolving Systems. Empirical Software Engineering. ISSN 1382-3256. s. 370–380.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Conradi, Reidar (1999). Reuse of software development experience - a case study. Telektronikk. ISSN 0085-7130. 95(1), s. 48–54.
 • Sjøberg, Dag (1997). Software Constraints for Large Application Systems. Computer journal. ISSN 0010-4620. 40(10), s. 598–616.
 • Sjøberg, Dag (1997). Exploiting Persistence in Build Management. Software, Practice & Experience. ISSN 0038-0644. 27(4), s. 447–480.
 • Sjøberg, Dag; Welland, Atkinson & Philbrow, Wait (1997). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. Nordic Journal of Computing. ISSN 1236-6064. 4, s. 123–149.
 • Sjøberg, Dag & Christophersen, Nils Damm (1996). Den menneskefiendtlige informasjonsteknologien ­ og andre myter, Schola.
 • Sjøberg, Dag; Atkinson, Malcolm; Lopes, J. & Trinder, P.W. (1994). Building an Integrated Persistent Application. I Beeri, C. (Red.), Database Programming Languages, 6th International Workshop, DBPL-6. Springer. ISSN 3-540-19853-9. s. 359–375.
 • Atkinson, Malcolm; Sjøberg, Dag & Morrison, Ron (1993). Managing Change in Persistent Object Systems. I Nishio, S. & Yonezawa, A. (Red.), First JSSST International Symposium on Object Technologies for Advanced Software. Springer. ISSN 3-540-57342-9. s. 315–338.
 • Sjøberg, Dag (1993). Quantifying Schema Evolution. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. s. 35–44.
 • Bendvold, E.; Kravdal, Ø.; Moe, Narve; Sjøberg, Dag & Skjæraasen, Julie S. (1989). Marital Break-up among Couples Raising Families by Artificial Insemination by Donor. Fertility and Sterility. ISSN 0015-0282. 51(6), s. 980–983.
 • Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (1988). Database consepts discussed in an object-oriented perspective. Ukjent.
 • Lindegaard, K.F.; Lundar, Tryggve; Wiberg, Jan; Sjøberg, Dag; Aaslid, R. & Nornes, Helge (1987). Variations in Middle Cerebral Artery Blood Flow Investigated With Noninvasive Transcranial Blood Velocity Measurements. Stroke. ISSN 0039-2499. 18(6), s. 1025–1030.

Se alle arbeider i Cristin

 • Shull, Forrest; Singer, Janice & Sjøberg, Dag (2008). Advanced Topics in Empirical Software Engineering. Springer. ISBN 978-1-84800-043-8. 388 s.
 • Conradi, Reidar; Dybå, Tore; Sjøberg, Dag I. K. & Ulsund, Tor (2006). Software Process Improvement: Results and Experience from the Field. Springer. ISBN 3-540-32178-0. 413 s.
 • Kirby, G.N.C.; Dearle, A. & Sjøberg, Dag (2001). Persistent Object Systems. LNCS 2135, Springer-Verlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjøberg, Dag (2022). Keynote: Construct Validity in Software Engineering.
 • Gjelsten, Børge Kile; Bergersen, Gunnar R.; Sjøberg, Dag & Cutts, Quintin (2021). No Gender Difference in CS1 Grade for Students with Programming from High School: An Exploratory Study .
 • Sjøberg, Dag (2021). Utenlandske forskere: Jobbene nordmenn ikke vil ha. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2018). Forskning er skriving. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 43–43.
 • Tobiassen, Markus; Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2016). Ser butikk i it-flauser. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sjøberg, Dag (2016). Programmering i skolen er hverken frelse eller rør. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2015). Programmering bør være allmennkunnskap. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sjøberg, Dag (2015). Bruk av IT-konsulenter i offentlig sektor. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Sjøberg, Dag (2015). Vil ikke forske på it. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Sjøberg, Dag (2014). Spekulativ sykkelforskning. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Sjøberg, Dag (2013). Viktigste faktorer for å redusere teknisk gjeld.
 • Sjøberg, Dag (2013). Smidig må finne sin form. [Avis]. Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2013). Kjemper innbitt mot stammespråket. [Avis]. Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2012). Organisering av offentlige IT-prosjekter. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012). Har brukt 425 millioner på IT-konsulenter. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012). Smidig forskning. [Avis]. Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2012). Smidig utvikling krever opplæring. [Avis]. Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2012). Skandalene er kommet for å bli. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012). Kompleksiteten vil bli enorm dersom man skal samle alt på ett sted. [Avis]. Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2011). En kvantitativ studie av Kanban versus Scrum.
 • Sjøberg, Dag (2011). Suksess med Kanban. [Avis]. Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2011). Empirical software research: an interview with Dag Sjøberg, University of Oslo, Norway. ACM Ubiquity. ISSN 1530-2180. doi: 10.1145/1998372.1998374.
 • Mockus, Audris; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2010). Experiences from Replicating a Case Study to Investigate Reproducibility of Software Development.
 • Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Conradi, Reidar; Hoff, Per Morten & Gundersen, Christer (2010). Derfor trenger Norge mer IKT-forskning. ComputerWorld Norge. ISSN 1501-6595. s. 24–24.
 • Sjøberg, Dag (2010). IT-forskningen er treg. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 32–33.
 • Sjøberg, Dag (2010). Universitetet i Oslo satser på Smidig. [Avis]. ComputerWorld.
 • Benestad, Hans Christian; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2005). How to Recruit Professionals as Subjects in Software Engineering Experiments.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). Generalization and Theory-Building in Software Engineering Research.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, A; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2004). A Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, Annita; Sjøberg, Dag & Thomas, Richard (2004). Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool, Information Resources Management Association International Conference IRMA'04, Human Computer Interaction Track, New Orleans, Louisiana, USA, Idea Group Publishing, 1033-1034 / 2004.
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Carelius, Gunnar J. & Lindsjørn, Yngve (2002). SESE - an Experiment Support Environment for Evaluating Software Engineering Technologies.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2002). A simple effort prediction interval approach.
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2002). Towards an Inspection Technique for Use Case Models.
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Dybå, Tore; Jørgensen, Magne & Karahasanovic, Amela [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Conducting Realistic Experiments in Software Engineering.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (2002). Visualising Impacts of Change in Evolving Object-Oriented Systems: An Explorative Study.
 • Jørgensen, Magne; Indahl, Ulf & Sjøberg, Dag (2001). Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean.
 • Anda, Bente Cecilie D; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Quality and Understandability in Use Case Models.
 • Sjøberg, Dag; Arisholm, Erik & Jørgensen, Magne (2001). Conducting Experiments on Software Evolution.
 • Anda, Bente Cecilie D; Dreiem, D.; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Estimating Software Development Effort Based on Use Cases - Experiences from Industry.
 • Karahasanovic, Amela; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Data Collection in Software Engineering Experiments.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (2001). Visualizing Impacts of Database Schema Changes -- A Controlled Experiment.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2001). Anchoring Effects: An Important Cause of Too Optimistic Effort Estimates in Software Development Projects.
 • Sjøberg, Dag (2000). Læring av erfaring - Estimering.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Kirkebøen, Geir (2000). The prediction ability of experienced software maintainers.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2000). Empirical studies on effort estimation in software development projects.
 • Jørgensen, Magne; Kirkebøen, Geir; Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D & Bratthall, Lars (2000). Human judgement in effort estimation of software projects.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2000). The importance of NOT Learning from Experience.
 • Arneberg, G.; Sagli, K. & Sjøberg, Dag (1999). Configuration Management in Component-Based Development Projects.
 • Sjøberg, Dag (1999). Software Constraints in Integrated Data Environments.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Conradi, Reidar (1999). Reuse of software development experience at Telenor Telecom Software.
 • Grimstad, S.; Sjøberg, Dag; Atkinson, M. P. & Welland, R. (1999). Evaluating Usability Aspects of PJama based on Source Code Measurements.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (1999). Supporting Database Schema Evolution by Impact Analysis.
 • Arisholm, Erik; Anda, Bente Cecilie D; Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (1999). Guidelines on Conducting Software Process Improvement Studies in Industry.
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (1999). Empirical Assessment of Changeability Decay in Object-Oriented Software.
 • Arisholm, Erik; Skandsen, Jon; Sagli, K. & Sjøberg, Dag (1999). Improving an Evolutionary Development Process - A Case Study,
 • Holgeir, K. K.; Krogstie, J. & Sjøberg, Dag (1999). A Longitudinal Study of Software Maintenance in Norway.
 • Sjøberg, Dag & Arnstad, P.E. (1997). Komponenter - basis for utvikling etter ferdighusprinsippter. ComputerWorld Norge. ISSN 1501-6595.
 • Sjøberg, Dag & Arnstad, P.E. (1997). Driftsrevolusjonen. ComputerWorld Norge. ISSN 1501-6595.
 • Sjøberg, Dag (1997). Empirical Analysis based on Automatic Tool Logging.
 • Sjøberg, Dag (1996). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88.
 • Sjøberg, Dag; Jørgensen, Magne & Maus, Arne (1996). Evaluating Software Maintenance Technology.
 • Lysne, Olav & Sjøberg, Dag (1995). Internett -- ikke livsnødvendig. Internett -- ikke livsnødvendig.
 • Sjøberg, Dag (1995). Analysing Persistent Language Applications.
 • Sjøberg, Dag (1995). Towards a Methodology for Evaluating Software Maintenance Technology.
 • Sjøberg, Dag (1994). Building an Integrated Persistent Application.
 • Sjøberg, Dag (1994). Managing Change in Information Systems: Technological Challenges.
 • Sjøberg, Dag (1994). Software Constraint Models ­ A Means to Improve Maintainability and Consistency.
 • Sjøberg, Dag (1994). Thesaurus-Based Software Environments.
 • Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (1988). Database Concepts Described in an Object-Oriented Perspective.
 • Bergersen, Gunnar R.; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2015). Measuring programming skill. Akademika forlag. ISSN 1501-7710.
 • Dybå, Tore; Wedde, Kari Juul; Moe, Nils Brede; Conradi, Reidar; Dingsøyr, Torgeir & Sjøberg, Dag [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2000). SPIQ - Metodehåndbok. Ifi, Uio. ISSN 82-7368-230-7.
 • Dearle, A.; Kirby, G.N.C. & Sjøberg, Dag (2000). Preprints of Ninth International Workshop on Persistent Object Systems. Preprint Report 2000. No.288.
 • Mughal, K. A.; Opdahl, Andreas L. & Sjøberg, Dag (2000). Proceedings of NWPER'2000 - The Ninth Nordic Workshop on Programming and Software Development Environment Research. Conference proceedings (Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk). ISSN 82-7368-231-5. 283.
 • Sjøberg, Dag (1993). Thesaurus-Based Methodologies and Tools for Maintaining Persistent Application Systems. University of Glasgow.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:17 - Sist endret 1. sep. 2022 21:14

Forskergrupper