Dag Sjøberg

Professor
Bilde av Dag  Sjøberg
English version of this page
Mobiltelefon +47 92604578
Rom 10464
Brukernavn

Faglige interesser

Min overordnede faglige interesse er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan utvikle IT-systemer av høy kvalitet på kort tid med lave kostnader. Dette inngår i empirisk software engineering som reflekterer at systemutvikling hovedsakelig er en menneskelig aktivitet som foregår i organisasjoner. Derfor må vi anvende empiriske metoder som omfatter kontrollerte eksperimenter, case studier, aksjonsforskning, spørreskjema-undersøkelser, systematiske litteraturanalyser og meta-studier for å kunne forstå og forbedre eksisterende praksis.

Undervisning

 

Bakgrunn

Jeg ble cand.scient. ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987 og PhD ved Universitetet i Glasgow i 1993. I 1999 ble jeg professor i software engineering (utvikling av IT-systemer) ved Ifi. Fra 2001 til 2008 var jeg forskningsdirektør ved Simula Research Laboratory, og etablerte og ledet avdeling for Software Engineering som ble rangert som best i verden for perioden 2004-2008 av tidsskriftet Journal of Systems and Software. Tidligere jobbet jeg som statistiker ved Rikshospitalet og systemutvikler og gruppeleder i Statistisk sentralbyrå. Jeg har vært med på å etablere og sittet i styret i tre IT-bedrifter. Jeg har også hatt en detidsstililng ved SINTEF Digital i flere år. Jeg er nå leder for seksjonen (forskningsgruppen) Programmering og Software Engineering ved Ifi.

Emneord: Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Publisert 4. nov. 2010 14:17 - Sist endret 9. sep. 2021 08:45

Forskergrupper