Dag Sjøberg

Professor
Bilde av Dag  Sjøberg
English version of this page
Mobiltelefon +47 92604578
Rom 10464
Brukernavn

Faglige interesser

Min overordnede faglige interesse er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan utvikle IT-systemer av høy kvalitet på kort tid med lave kostnader. Dette inngår i empirisk software engineering som reflekterer at systemutvikling hovedsakelig er en menneskelig aktivitet som foregår i organisasjoner. Derfor må vi anvende empiriske metoder som omfatter kontrollerte eksperimenter, case studier, aksjonsforskning, spørreskjema-undersøkelser, systematiske litteraturanalyser og meta-studier for å kunne forstå og forbedre eksisterende praksis.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg ble cand.scient. ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987 og PhD ved Universitetet i Glasgow i 1993. I 1999 ble jeg professor i software engineering (utvikling av IT-systemer) ved Ifi. Fra 2001 til 2008 var jeg forskningsdirektør ved Simula Research Laboratory, og etablerte og ledet avdeling for Software Engineering som ble rangert som best i verden for perioden 2004-2008 av tidsskriftet Journal of Systems and Software. Tidligere jobbet jeg som statistiker ved Rikshospitalet og systemutvikler og gruppeleder i Statistisk sentralbyrå. Jeg har vært med på å etablere og sittet i styret i tre IT-bedrifter. Jeg har også hatt en detidsstililng ved SINTEF Digital i flere år. Jeg er nå leder for seksjonen (forskningsgruppen) Programmering og Software Engineering ved Ifi.

Emneord: Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse

Publikasjoner

Tidsskriftartikler

51. D.I.K. Sjøberg and G.R. Bergersen. Construct Validity in Software Engineering. 2021. https://www.techrxiv.org/articles/preprint/Construct_Validity_in_Software_Engineering/14141027/1

50. S.S. de Toledo, S. S., A. Martini, A., and D.I.K. Sjøberg. Identifying architectural technical debt, principal, and interest in microservices: A multiple-case study. Journal of Systems and Software, 177, 2021.

49. K.K Holgeid, M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and J. Krogstie: Benefits management in software development: A systematic review of empirical studies, IET Software. 15(1):1-24, 2021

48. V. Stray, N.B. Moe and D.I.K. Sjøberg. Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules. IEEE Software. 37(3): 70-77, 2020.

47. R. Feldt, T. Zimmermann, G.R. Bergersen, D. Falessi, A. Jedlitschka, N. Juristo, J.Münch, M. Oivo, P.Runeson, M.J. Shepperd, D.I.K. Sjøberg and B.Turhan. Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments. Empirical Software Engineering, 23(6): 3801-3820, 2018.

46. Y. Lindsjørn, D.I.K. Sjøberg, T. Dingsøyr, G.R. Bergersen and T. Dybå. Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams. Journal of Systems and Software, 116:274–286, December 2016.

45. M. Jørgensen, T. Dybå, K. Liestøl and D.I.K. Sjøberg. Incorrect Results in Software Engineering Experiments: How to Improve Research Practices. Journal of Systems and Software, 116:133–145, June 2016.

44. V. Stray, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. The Daily Stand-Up Meeting: A Grounded Theory Study. Journal of Systems and Software, 114:101-124, April 2016.

43. G.R. Bergersen, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. Construction and validation of an instrument for measuring programming skill. IEEE Transactions on Software Engineering, 40(12):1163-1184, December 2014. doi:10.1109/TSE.2014.2348997.

42. D.I.K. Sjøberg, A. Yamashita, B. Anda, A. Mockus and T. Dybå. Quantifying the Effect of Code Smells on Maintenance Effort. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(8):1144-1156, August 2013. pdf

(Relatert artikkel: Questioning software maintenance metrics: a comparative case study. I: ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. IEEE conference proceedings 2012 ISBN 978-1-4503-1056-7. s. 107-110, pdf)

41. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson,  Trends in the quality of human-intensive software engineering experiments – A quasi-experiment. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(7):1002-1017, July 2013.

40. D.I.K. Sjøberg, A. Johnsen and J. Solberg. Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software, 29(5):47-53, September/October 2012. pdf

39. B. Kitchenham, D.I.K. Sjøberg, T. Dybå, D. Pfahl , O.P. Brereton, D. Budgen, M. Höst and P. Runeson. Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments. Information and Software Technology 54:804–819, 2012.

38. D.I.K. Sjøberg. Confronting the Myth of Rapid Obsolescence in Computing Research, Contributed Article, Communications of the ACM 53(9):62-67, September 2010.

37. J. Hannay, E. Arisholm, H. Engvik and D.I.K. Sjøberg. Effects of Personality on Pair Programming, IEEE Transactions on Software Engineering 36(1):61-80, 2010.

36. A. Folstad, B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. The Usability Inspection Performance of Work-domain Experts: An Empirical Study. Interacting with Computers 22(2):75-87, 2010

35. B.C.D. Anda, D.I.K. Sjøberg and A. Mockus. Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of four Companies that Developed the same System, IEEE Transactions on Software Engineering 35(3):407-429, 2009.

34. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. The Effectiveness of Pair-Programming: A Meta-Analysis, Information and Software Technology 55(7):1110-1122, 2009.

33. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of quasi-experiments in software engineering, Information and Software Technology 51(1):71-82, 2009.

32. A. Karahasanovic, U.N. Hinkel, D.I.K. Sjøberg and R. Thomas. Comparing of Feedback Collection and Think-Aloud Methods in Program Comprehension Studies, Journal of Behaviour and Information Technology 28(2):139-164, 2009.

31. E. Arisholm, H.E. Gallis, T. Dybå and D.I.K. Sjøberg. Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):65-86, 2007.

30. V. Basili, M. Zelkowitz, D.I.K. Sjøberg, P. Johnson and T. Cowling. Protocols in the use of Empirical Software Engineering Artifacts, Empirical Software Engineering 12(1):107-119, 2007.

29. T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay and F. Shull. Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming, IEEE Software 24(6):12-15, 2007.

28. J.E. Hannay, D.I.K. Sjøberg and T. Dybå. A Systematic Review of Theory Use in Software Engineering Experiments, IEEE Transactions on Software Engineering 33(2):87-107, 2007.

27. V.B. Kampenes, T. Dybå, J.E. Hannay and D.I.K. Sjøberg. A Systematic Review of Effect Size in Software Engineering Experiments, Information and Software Technology 49(11-12):1073-1086, 2007.

26. T. Dybå, V.B. Kampenes and D.I.K. Sjøberg. A systematic review of statistical power in software engineering experiments, Journal of Information and Software Technology 48(8):745-755, 2006.

25. J. Krogstie, A. Jahr and D.I.K. Sjøberg. A Longitudinal Study of General and Functional Maintenance in Norway, Information and Software Technology 48(11):993-1005, 2006.

24. B.C.D. Anda and D.I.K. Sjøberg. Investigating the Role of Use Cases in the Construction of Class Diagrams, Empirical Software Engineering 10(3):285-309, 2005.

23. A. Karahasanovic, B.C.D. Anda, E. Arisholm, S. E. Hove, M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and R. Welland. Collecting Feedback during Software Engineering Experiments, Empirical Software Engineering 10(2):113-147, 2005.

22. D.I.K. Sjøberg, J.E. Hannay, O. Hansen, V.B. Kampenes, A. Karahasanovic, N.K. Liborg and A.C. Rekdal. A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering, IEEE Transactions on Software Engineering 31(9):733-753, 2005.

21. E. Arisholm and D.I.K. Sjøberg. Evaluating the Effect of a Delegated versus Centralized Control Style on the Maintainability of Object-Oriented Software, IEEE Transactions on Software Engineering 30(8):521-534, 2004.

20. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. The impact of customer expectation on software development effort estimates, International Journal of Project Management 22(4):317-325, 2004.

19. M. Vokác, W. Tichy, D.I.K. Sjøberg, E. Arisholm and M. Aldrin. A Controlled Experiment Comparing the Maintainability of Programs Designed with and without Design Patterns - a Replication in a real Programming Environment, Empirical Software Engineering 9(3):149-195, 2004.

18. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. An effort prediction interval approach based on the empirical distribution of previous estimation accuracy, Journal of Information and Software Technology 45(3):123-136, 2003.

17. M. Jørgensen, D.I.K. Sjøberg and U. Indahl. Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean, Journal of Systems and Software 68(3):253-262, 2003.

16. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg, G. J. Carelius and Y. Lindsjørn. A Web-based Support Environment for Software Engineering Experiments, Nordic Journal of Computing 9(4):231-247, 2002.

15. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Experience on Maintenance Skills, Software Maintenance: Research and Practice 14(2):123-146, 2002.

14. E. Arisholm, D.I.K. Sjøberg and M. Jørgensen. Assessing the Changeability of two Object-Oriented Design Alternatives - a Controlled Experiment, Empirical Software Engineering 6(3):231-277, 2001.

13. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Impact of Effort Estimates on Software Project Work, Information and Software Technology 43(15):939-948, 2001.

12. M. Jørgensen and D.I.K. Sjøberg. Software Process Improvement and Human Judgement Heuristics, Scandinavian Journal of Information Systems 13(1):99-122, 2001.

11. E. Arisholm and Sjøberg, D.I.K. Towards a Framework for Assessing Changeability Decay. Journal of Systems and Software, 53(1):3-14, 2000

10. K.K. Holgeid, J. Krogstie, D.I.K. Sjøberg: A study of development and maintenance in Norway: assessing the efficiency of information systems support using functional maintenance. Information and Software Technology 42(10):687-700, 2000.

9. A.L. Opdahl, D.I.K. Sjøberg: Programming and Software Development Environment Research in the Nordic Countries. Nordic Journal of Computing 7(2):65-66, 2000.

8. K. Bennett, E. Burd, C. Kemerer, M.M. Lehman, M. Lee, R, Madachy, C. Mair, D.I.K. Sjoberg, S. Slaughter: Empirical Studies of Evolving Systems, Empirical Software Engineering (4):368-378, December 1999.

7. M. Jørgensen, Sjøberg, D.I.K. and Conradi R. Reuse of software development experience - a case study', Telektronikk, vol. 95, no. 1, 1999, pp. 48-54.

6. D.I.K. Sjøberg, R. Welland, R. and M.P. Atkinson. Software Constraints for Large Application Systems, The Computer Journal, Vol. 40, No. 10, pp. 598-616, 1997.

5. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P. and Waite, C. Exploiting Persistence in Build Management. Software - Practice and Experience. Vol. 27, No. 4, pp. 447-480, April 1997.

4. Sjøberg, D.I.K., Welland, R., Atkinson, M.P., Philbrow, P., Waite, C. and Macneill, S. The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. Nordic Journal of Computing, Vol. 4, pp. 123-149, 1997.

3. Sjøberg, D., Quantifying Schema Evolution. Information and Software Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 35-44, January 1993.

2. Bendvold, E., Kravdal, Ø., Moe, N., Sjøberg, D. and Skjaeraasen, J., Marital Break-up among Couples Raising Families by Artificial Insemination by Donor. Fertility and Sterility, Vol. 51, No. 6, pp. 980-983, 1989.

1. Lindegaard, K.F., Lundar, T., Wiberg, J., Sjøberg, D., Aaslid, R. and Nornes, H., Variations in Middle Cerebral Artery Blood Flow Investigated With Noninvasive Transcranial Blood Velocity Measurements. Stroke, Vol. 18, No. 6, pp. 1025-1030, 1987.

 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio & Sjøberg, Dag (2021). Identifying architectural technical debt, principal, and interest in microservices: A multiple-case study. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  177 . doi: 10.1016/j.jss.2021.110968 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio & I. K. Sjøberg, Dag (2020). Improving Agility by Managing Shared Libraries in Microservices, In Maria Paasivaara & Philippe Kruchten (ed.),  Lecture Notes in Business Information Processing, vol 396.  Springer Berlin/Heidelberg.  ISBN 978-3-030-58857-1.  Conference proceedings.  s 195 - 202 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Sjøberg, Dag (2020). Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules!. IEEE Software.  ISSN 0740-7459.  37(3), s 70- 77 . doi: 10.1109/MS.2018.2875988 Vis sammendrag
 • Soares De Toledo, Saulo; Martini, Antonio; Przybyszewska, Agata & Sjøberg, Dag (2019). Architectural Technical Debt in Microservices: A Case Study in a Large Company, In Paris Avgeriou & Klaus Schmid (ed.),  Proceedings of the Second International Conference on Technical Debt.  IEEE Press.  ISBN 978-1-7281-3371-3.  kapittel. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Feldt, robert; Zimmermann, Thomas; Bergersen, Gunnar R.; Falessi, Davide; Jedlitschka, Andreas; Juristo, Natalia; Münch, Jürgen; Oivo, Markku; Runeson, Per; Shepperd, Martin; Sjøberg, Dag & Turhan, Burak (2018). Four commentaries on the use of students and professionals in empirical software engineering experiments. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  23(6), s 3801- 3820 . doi: 10.1007/s10664-018-9655-0 Vis sammendrag
 • Lindsjørn, Yngve; Bergersen, Gunnar R.; Dingsøyr, Torgeir & Sjøberg, Dag (2018). Teamwork Quality and Team Performance: Exploring Differences Between Small and Large Agile Projects, In Juan Garbajosa; Xiaofeng Wang & Ademar Aguiar (ed.),  Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 19th International Conference, XP 2018, Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-319-91601-9.  Artikkel.  s 267 - 274 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjøberg, Dag (2018). An empirical study of WIP in kanban teams, In Markku Oivo; Daniel Méndez Fernández & Audris Mockus (ed.),  Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM, Oulu, Finland — October 11 - 12, 2018.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5823-1.  13.  s 13.1 - 13.8 Vis sammendrag
 • Dybå, Tore; Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2016). Evidence-Based Software Engineering, In Tim Menzies; Laurie Williams & Thomas D. Zimmermann (ed.),  Perspectives on Data Science for Software Engineering.  Elsevier.  ISBN 9780128042069.  kapittel.  s 149 - 153 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Magne; Dybå, Tore; Liestøl, Knut & Sjøberg, Dag (2016). Incorrect results in software engineering experiments: How to improve research practices. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  116, s 133- 145 . doi: 10.1016/j.jss.2015.03.065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lindsjørn, Yngve; Sjøberg, Dag; Dingsøyr, Torgeir; Bergersen, Gunnar R. & Dybå, Tore (2016). Teamwork Quality and Project Success in Software Development: A Survey of Agile Development Teams. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  122, s 274- 286 . doi: 10.1016/j.jss.2016.09.028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjøberg, Dag (2016). The relationship between software process, context and outcome. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  10027, s 3- 11 . doi: 10.1007/978-3-319-49094-6_1 Vis sammendrag
 • Sjøberg, Dag; Bergersen, Gunnar R. & Dybå, Tore (2016). Why Theory Matters, In Tim Menzies; Laurie Williams & Thomas D. Zimmermann (ed.),  Perspectives on Data Science for Software Engineering.  Elsevier.  ISBN 9780128042069.  -.  s 29 - 33 Vis sammendrag
 • Stray, Viktoria; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2016). The Daily Stand-up Meeting: A Grounded Theory Study. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  114, s 101- 124 . doi: 10.1016/j.jss.2016.01.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergersen, Gunnar R.; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2014). Construction and Validation of an Instrument for Measuring Programming Skill. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  40(12), s 1163- 1184 . doi: 10.1109/TSE.2014.2348997 Vis sammendrag
 • Kitchenham, Barbara; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Brereton, O. Pearl; Budgen, David; Höst, Martin & Runeson, Per (2013). Trends in the Quality of Human-Centric Software Engineering Experiments-A Quasi-Experiment. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  39(7), s 1002- 1017 . doi: 10.1109/TSE.2012.76 Vis sammendrag
 • Sjøberg, Dag; Yamashita, Aiko Amparo Fallas; Anda, Bente Cecilie D; Mockus, Audris & Dybå, Tore (2013). Quantifying the Effect of Code Smells on Maintenance Effort. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  39(8), s 1144- 1156 . doi: 10.1109/TSE.2012.89 Vis sammendrag
 • Stray, Viktoria Gulliksen; Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (2013). Obstacles to Efficient Daily Meetings in Agile Development Projects: A Case Study, In Davide Falessi (ed.),  ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. Baltimore, 10-11 Oct. 2013.  IEEE.  ISBN 978-0-7695-5056-5.  Artikkel 10.  s 95 - 102 Vis sammendrag
 • Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2012). Evaluating Methods and Technologies in Software Engineering with Respect to Developers’ Skill Level, In Emilia Mendes & Marcela Genero (ed.),  Proceedings, 16th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering.  IET Research Journals.  ISBN 978-1-84919-541-6.  Main track.  s 101 - 110
 • Dybå, Tore; Sjøberg, Dag & Cruzes, Daniela Soares (2012). What works for whom, where, when, and why?: on the role of context in empirical software engineering, In Per Runeson; Martin Høst; Emilia Mendes; Anneliese Amschler Andrews & Rachel Harrison (ed.),  ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4503-1056-7.  artikkel.  s 19 - 28 Vis sammendrag
 • Kitchenham, Barbara Ann; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Pfahl, Dietmar Alfred; Brereton, Pearl; Budgen, David; Høst, Martin & Runeson, Per (2012). Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  54(8), s 804- 819 . doi: 10.1016/j.infsof.2011.11.008
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D & Mockus, Audris (2012). Questioning software maintenance metrics: a comparative case study, In Per Runeson; Martin Høst; Emilia Mendes; Anneliese Amschler Andrews & Rachel Harrison (ed.),  ESEM '12. Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4503-1056-7.  4.  s 107 - 110
 • Sjøberg, Dag; Johnsen, Anders & Solberg, Jørgen (2012). Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study. IEEE Software.  ISSN 0740-7459.  29(5), s 47- 53 . doi: 10.1109/MS.2012.110
 • Bergersen, Gunnar; Hannay, Jo Erskine; Sjøberg, Dag; Dybå, Tore & Karahasanovic, Amela (2011). Inferring Skill from Tests of Programming Performance: Combining Time and Quality, In  Proceedings of International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4577-2203-5.  Session 14.  s 305 - 314 Vis sammendrag
 • Følstad, Asbjørn; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2010). The usability inspection performance of work-domain experts: An empirical study. Interacting with computers.  ISSN 0953-5438.  22(2), s 75- 87 . doi: 10.1016/j.intcom.2009.09.001
 • Hannay, Jo Erskine; Arisholm, Erik; Engvik, Harald & Sjøberg, Dag (2010). Effects of Personality on Pair Programming. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  36(1), s 61- 80 . doi: 10.1109/TSE.2009.41
 • Kitchenham, B.; Sjøberg, Dag; Brereton, O. Pearl; Budgen, David; Dybå, Tore; Høst, Martin; Pfahl, Dietmar Alfred & Runeson, Per (2010). Can we evaluate the quality of software engineering experiments?, In Maurizio Morisio (ed.),  Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement.  IEEE.  ISBN 978-1-4503-0039-1.  2.
 • Olbrich, Steffen; Cruzes, Daniela Soares & Sjøberg, Dag (2010). Are all code smells harmful? A study of God Classes and Brain Classes in the evolution of three open source systems. Proceedings - Conferense on Software Maintenance.  ISSN 1063-6773.  1, s 1- 10 . doi: 10.1109/ICSM.2010.5609564
 • Sjøberg, Dag (2010). Confronting the Myth of Rapid Obsolescence in Computing Research. Communications of the ACM.  ISSN 0001-0782.  53(9), s 62- 67 . doi: 10.1145/1810891.1810911
 • Sjøberg, Dag (2010). The Industry is our Lab – Organization and Conducting of Empirical Studies in Software Engineering at Simula, In Aslak Tveito; Are Magnus Bruaset & Olav Lysne (ed.),  Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it.  Springer.  ISBN 978-3-642-01155-9.  29.  s 443 - 458
 • Sjøberg, Dag & Grimstad, Stein (2010). Software Engineering: Why - How - What - What's Next, In Aslak Tveito; Are Magnus Bruaset & Olav Lysne (ed.),  Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it.  Springer.  ISBN 978-3-642-01155-9.  24.  s 363 - 368
 • Sjøberg, Dag; Odberg, Erik & Warlo, Borger (2010). The Challenge of Assessing and Controlling Complexity in a Large Portfolio of Software Systems, In Tracy Hall; Martin Høst; Mahmood Niazi; Alok Mishra & Davide Falessi (ed.),  Product Focused Software Development and Process Improvement (PROFES 2010, Limerick, Ireland, June 21-23. 2010).  Universitalia.  ISBN 978-88-6507-067-3.  Artikkel.  s 75 - 78
 • Kampenes, Vigdis By; Dybå, T.; Hannay, Jo Erskine & Sjøberg, Dag (2009). A systematic review of quasi-experiments in software engineering. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  51(1), s 71- 82 . doi: 10.1016/j.infsof.2008.04.006
 • Anda, Bente Cecilie D; Sjøberg, Dag & Mockus, Audris (2009). Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of Four Companies that Developed the Same System. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  35(3), s 407- 429 . doi: 10.1109/TSE.2008.89
 • Hannay, Jo Erskine; Dybå, Tore; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2009). The effectiveness of pair programming: A meta-analysis. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  51(7), s 1110- 1122 . doi: 10.1016/j.infsof.2009.02.001
 • Karahasanovic, Amela; Hinkel, Unni Nyhamar; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2009). Comparing of feedback-collection and think-aloud methods in program comprehension studies. Behaviour and Information Technology.  ISSN 0144-929X.  28(2), s 139- 164 . doi: 10.1080/01449290701682761
 • Yamashita, Aiko Amparo Fallas; Benestad, Hans Christian; Anda, Bente Cecilie D; Arnstad, P.E.; Sjøberg, Dag & Moonen, L. (2009). Using Concept Mapping for Maintainability Assessments, In Jeffrey Carver (ed.),  3rd IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2009).  IEEE.  ISBN 978-1-4244-4842-5.  36.  s 378 - 389
 • Sjøberg, Dag; Dybå, T.; Anda, Bente Cecilie D & Hannay, Jo Erskine (2008). Building Theories in Software Engineering, In Forrest Shull; Janice Singer & Dag Sjøberg (ed.),  Advanced Topics in Empirical Software Engineering.  Springer.  ISBN 978-1-84800-043-8.  Kapittel.
 • Hannay, Jo Erskine; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2007). A Systematic Review of Theory Use in Software Engineering Experiments. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  33(2), s 87- 107
 • Arisholm, Erik; Gallis, Hans; Dybå, Tore & Sjøberg, Dag (2007). Evaluating Pair Programming with Respect to System Complexity and Programmer Expertise. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  333(2), s 65- 86
 • Basili, Victor R.; Zelkowitz, Marvin V.; Sjøberg, Dag & Johnson, Philip (2007). Protocols in the use of Empirical Software Engineering Artifacts. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  12(1), s 107- 119
 • Dybå, Tore; Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Hannay, J.E. & Shull, Forrest (2007). Are Two Heads Better than One? On the Effectiveness of Pair Programming. IEEE Software.  ISSN 0740-7459.  24(6), s 12- 15
 • Kampenes, Vigdis By; Dyba, T; Hannay, Jo Erskine & Sjøberg, Dag (2007). A systematic review of effect size in software engineering experiments. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  49, s 1073- 1086 . doi: 10.1016/j.infsof.2007.02.015
 • Sjøberg, Dag (2007). Documenting Theories, In  Empirical Software Engineering Issues: Critical Assessment and Future Directions.  Springer.  ISBN 978-3-540-71300-5.  Kap. 4.  s 111 - 114
 • Sjøberg, Dag (2007). Knowledge Acquisition in Software Engineering Requires Sharing of Data and Artifacts, In  Empirical Software Engineering Issues: Critical Assessment and Future Directions.  Springer.  ISBN 978-3-540-71300-5.  Kap. 2.  s 77 - 82
 • Sjøberg, Dag; Dybå, Tore & Jørgensen, Magne (2007). The Future of Empirical Methods in Software Engineering Research, In Lionel Briand & Alexander Wolf (ed.),  Future of Software Engineering.  IEEEE-CS.  ISBN 0-7695-2829-5.  chap. 8.  s 358 - 378
 • Conradi, Reidar; Dybå, Tore; Sjøberg, Dag I. K. & Ulsund, Tor (2006). Lessons Learned and Recommendations from two Large Norwegian SPI Programmes, In Reidar Conradi; Tore Dybå; Dag I. K. Sjøberg & Tor Ulsund (ed.),  Software Process Improvement: Results and Experience from the Field.  Springer.  ISBN 3-540-32178-0.  1.  s 3 - 18 Vis sammendrag
 • Dybå, Tore; Kampenes, Vigdis By & Sjøberg, Dag (2006). A systematic review of statistical power in software engineering experiments. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  48(8), s 745- 755
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2006). Expert Estimation of Software Development Work, In Nazim Madhavji; Juan Fernandez-Ramli & Dewayne Perry (ed.),  Software Evolution and Feedback: Theory and Practice.  IEEE Press.  ISBN 0-470-87180-6.  Chap. 25.  s 523 - 527
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, Annita; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2006). Revealing object-oriented comprehension by feedback collection, In Annita Fjuk; Amela Karahasanovic & Jens Johan Kaasbøll (ed.),  Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective.  Informing Science Press.  ISBN 83-922337-4-3.  Del av bok.  s 111 - 130
 • Krogstie, John; Jahr, Arthur & Sjøberg, Dag I. K. (2006). A longitudinal study of development and maintenance in Norway: Report from the 2003 investigation. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  48, s 993- 1005
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2005). Investigating the Role of Use Cases in the Construction of Class Diagrams. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  10(3), s 285- 309
 • Benestad, Hans Christian; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2005). How to Recruit Professionals as Subjects in Software Engineering Experiments, In E. Hustad; B.E. Munkvold; K Rolland & L.S. Flak (ed.),  IRIS (Information Systems Research in Scandinavia).  Department of Information Systems.  ISBN 82-7117-554-8.  Kapittel.
 • Karahasanovic, Amela; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Hove, SE; Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Welland, R. (2005). Collecting Feedback during Software Engineering Experiments. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  10(2), s 113- 147
 • Sjøberg, Dag; Hannay, J.E.; Kampenes, V.B.; Hansen, O; Karahasanovic, Amela; Rekdal, A.C. & Liborg, Nils-K. (2005). A Survey of Controlled Experiments in Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  31(9), s 733- 753
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2004). Evaluating the Effect of a Delegated versus Centralized Control Style on the Maintainability of Object-Oriented Software. IEEE Transactions on Software Engineering.  ISSN 0098-5589.  30(8), s 521- 534
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). Generalization and Theory-Building in Software Engineering Research, In Stephen Linkman (ed.),  Empirical Assessment in Software Engineering (EASE2004).  IEEE.  ISBN 0-7695-2163-0.  Kapittel.  s 29 - 36
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). The impact of customer expectation on software development effort estimates. International Journal of Project Management.  ISSN 0263-7863.  22(4), s 317- 325
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, A; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2004). A Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool, In M Khosrowpour (ed.),  Information Resources Management Association International Conference (IRMA'04), Computer Interaction Track.  Idea Group Publishing.  Kapittel.  s 1033 - 1034
 • Vokác, Marek; Tichy, Walter; Sjøberg, Dag I. K.; Arisholm, Erik & Aldrin, Magne (2004). A Controlled Experiment Comparing the Maintainability of Programs Designed with and without Design Patterns -- a Replication in a real Programming Environment. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  9(3), s 149- 195 . doi: 10.1023/B:EMSE.0000027778.69251.1f Vis sammendrag
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Dybå, Tore; Jørgensen, Magne; Karahasanovic, Amela & Vokac, Marek (2003). Challenges and Recommendations When Increasing the Realism of Controlled Software Engineering Experiments, In Reidar Conradi & Alf Inge Wang (ed.),  Empirical Methods and Studies in Software Engineering: Experiences from ESERNET.  Springer.  ISBN 3-540-40672-7.  Del av bok.  s 24 - 38
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2003). Applying use cases to design versus validate class diagrams - a controlled experiment using a professional modeling tool, In C. Cantone (ed.),  ISESE 2003 - International Symposium on Empirical Software Engineering.  IEEE.  ISBN 0-7695-2002-2.  Chap. 5.  s 50 - 60
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2003). Journal of Information and Software Technology. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  45(3), s 123- 136
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Indahl, Ulf Geir (2003). Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  68(3), s 252- 262
 • Syversen, Erik; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2003). An Evaluation of Applying Use Cases to Construct Design versus Validate Design, In Eileen Dennis (ed.),  Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-36).  IEEE.  ISBN 0-7695-1874-5.  chap. 9.  s 327 - 340
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Carelius, Gunnar J. & Lindsjørn, Yngve (2002). A Web-based Support Environment for Software Engineering Experiments. Nordic Journal of Computing.  ISSN 1236-6064.  s 231- 247
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2002). Impact of Experience on Maintance Skills. Software Maintenance: Research and Practice.  s 123- 146
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Assessing the Changeability of two Object-Oriented Design Alternatives - a Controlled Experiment. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  6(3), s 231- 277
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2001). Software Process Improvement and Human Judgement Heuristics. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).  ISSN 0905-0167.  13, s 99- 122
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2000). Towards a Framework for Empirical Assessment of Changeability Decay. Journal of Systems and Software.  ISSN 0164-1212.  53, s 3- 14
 • Holgeid, K.K.; Krogstie, J. & Sjøberg, Dag (2000). A Study of Development and Maintenance in Norway: Assessing the Efficiency of Information Systems Support Using Functional Maintenance. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  42(10), s 687- 700
 • Opdahl, Andreas L. & Sjøberg, Dag (2000). Programming and Software Development Environment Research in the Nordic Countries, Special Issue on Programming Environments. Nordic Journal of Computing.  ISSN 1236-6064.  7(2), s 65- 66
 • Sjøberg, Dag; Welland, R.; Atkinson, M. P.; Philbrow, P. & Waite, C. (2000). The Persistent Workshop -a Programming Environment for Napier88, In M. P. Atkinson & R. Welland (ed.),  Fully Integrated Data Environment.  Springer.  s 523 - 527
 • Bennet, K.; Burd, E.; Kemerer, C.; Lehman, M. M.; Lee, Maan Gee; Madachy, R.; Mair, C.; Sjøberg, Dag & Slaughter, S. (1999). Empirical Studies of Evolving Systems. Empirical Software Engineering.  ISSN 1382-3256.  s 370- 380
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Conradi, Reidar (1999). Reuse of software development experience - a case study. Telektronikk.  ISSN 0085-7130.  95(1), s 48- 54
 • Sjøberg, Dag; Welland, R.; Atkinson, M. P.; Philbrow, P.; Waite, C. & Macneill, S. (1999). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88, In M. P. Atkinson & R. Welland (ed.),  Fully Integrated Data Environment.  Springer.  s 523 - 527
 • Sjøberg, Dag (1997). Exploiting Persistence in Build Management. Software, Practice & Experience.  ISSN 0038-0644.  27(4), s 447- 480
 • Sjøberg, Dag (1997). Software Constraints for Large Application Systems. Computer journal.  ISSN 0010-4620.  40(10), s 598- 616
 • Sjøberg, Dag; Welland, Atkinson & Philbrow, Wait (1997). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88. Nordic Journal of Computing.  ISSN 1236-6064.  4, s 123- 149
 • Sjøberg, Dag & Christophersen, Nils Damm (1996). Den menneskefiendtlige informasjonsteknologien ­ og andre myter, I:  Schola
 • Sjøberg, Dag; Atkinson, Malcolm; Lopes, J. & Trinder, P.W. (1994). Building an Integrated Persistent Application, In C. Beeri (ed.),  Database Programming Languages, 6th International Workshop, DBPL-6.  Springer.  ISBN 3-540-19853-9.  Chap. 15.  s 359 - 375
 • Atkinson, Malcolm; Sjøberg, Dag & Morrison, Ron (1993). Managing Change in Persistent Object Systems, In S. Nishio & A. Yonezawa (ed.),  First JSSST International Symposium on Object Technologies for Advanced Software.  Springer.  ISBN 3-540-57342-9.  chap. 9.  s 315 - 338
 • Sjøberg, Dag (1993). Quantifying Schema Evolution. Information and Software Technology.  ISSN 0950-5849.  s 35- 44
 • Bendvold, E.; Kravdal, Ø.; Moe, Narve; Sjøberg, Dag & Skjæraasen, Julie S. (1989). Marital Break-up among Couples Raising Families by Artificial Insemination by Donor. Fertility and Sterility.  ISSN 0015-0282.  51(6), s 980- 983
 • Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (1988). Database consepts discussed in an object-oriented perspective. Ukjent.
 • Lindegaard, K.F.; Lundar, Tryggve; Wiberg, Jan; Sjøberg, Dag; Aaslid, R. & Nornes, Helge (1987). Variations in Middle Cerebral Artery Blood Flow Investigated With Noninvasive Transcranial Blood Velocity Measurements. Stroke.  ISSN 0039-2499.  18(6), s 1025- 1030

Se alle arbeider i Cristin

 • Shull, Forrest; Singer, Janice & Sjøberg, Dag (ed.) (2008). Advanced Topics in Empirical Software Engineering. Springer.  ISBN 978-1-84800-043-8.  388 s.
 • Conradi, Reidar; Dybå, Tore; Sjøberg, Dag I. K. & Ulsund, Tor (ed.) (2006). Software Process Improvement: Results and Experience from the Field. Springer.  ISBN 3-540-32178-0.  413 s. Vis sammendrag
 • Kirby, G.N.C.; Dearle, A. & Sjøberg, Dag (2001). Persistent Object Systems. LNCS 2135, Springer-Verlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjøberg, Dag (2018). Forskning er skriving. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (2), s 43- 43
 • Sjøberg, Dag (2016, 29. juni). Programmering i skolen er hverken frelse eller rør.  Aftenposten.
 • Tobiassen, Markus; Bergersen, Gunnar R. & Sjøberg, Dag (2016, 05. mai). Ser butikk i it-flauser.  Dagens Næringsliv.
 • Bergersen, Gunnar R.; Sjøberg, Dag & Dybå, Tore (2015). Measuring programming skill. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1669.
 • Sjøberg, Dag (2015, 21. desember). Bruk av IT-konsulenter i offentlig sektor.  Bergens Tidende.
 • Sjøberg, Dag (2015, 04. juni). Programmering bør være allmennkunnskap.  Dagens Næringsliv.
 • Sjøberg, Dag (2015, 24. april). Vil ikke forske på it.  Dagens Næringsliv.
 • Sjøberg, Dag (2014). Spekulativ sykkelforskning. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. . doi: http://www.forskning.no/artikler/2014/februar/381212
 • Sjøberg, Dag (2013, 25. oktober). Kjemper innbitt mot stammespråket.  Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2013, 08. november). Smidig må finne sin form.  Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2013). Viktigste faktorer for å redusere teknisk gjeld.
 • Sjøberg, Dag (2012, 16. november). Har brukt 425 millioner på IT-konsulenter.  Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012, 11. april). Kompleksiteten vil bli enorm dersom man skal samle alt på ett sted.  Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012, 18. desember). Organisering av offentlige IT-prosjekter.  Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012, 25. september). Skandalene er kommet for å bli.  Aftenposten.
 • Sjøberg, Dag (2012, 09. november). Smidig forskning.  Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2012, 26. oktober). Smidig utvikling krever opplæring.  Computerworld.
 • Sjøberg, Dag (2011). Empirical software research: an interview with Dag Sjøberg, University of Oslo, Norway. ACM Ubiquity.  ISSN 1530-2180.  (June 2011) . doi: 10.1145/1998372.1998374
 • Sjøberg, Dag (2011). En kvantitativ studie av Kanban versus Scrum.
 • Sjøberg, Dag (2011, 25. november). Suksess med Kanban.  Computerworld.
 • Sjøberg, Dag; Dybå, Tore; Conradi, Reidar; Hoff, Per Morten & Gundersen, Christer (2010). Derfor trenger Norge mer IKT-forskning. ComputerWorld Norge.  ISSN 1501-6595.  (39), s 24- 24 Vis sammendrag
 • Mockus, Audris; Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2010). Experiences from Replicating a Case Study to Investigate Reproducibility of Software Development.
 • Sjøberg, Dag (2010). IT-forskningen er treg. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  s 32- 33
 • Sjøberg, Dag (2010, 23. november). Universitetet i Oslo satser på Smidig.  ComputerWorld.
 • Benestad, Hans Christian; Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (2005). How to Recruit Professionals as Subjects in Software Engineering Experiments.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2004). Generalization and Theory-Building in Software Engineering Research.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, A; Sjøberg, Dag & Thomas, R. (2004). A Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool.
 • Karahasanovic, Amela; Fjuk, Annita; Sjøberg, Dag & Thomas, Richard (2004). Controlled Experiment to Evaluate the Reactivity and Usefulness of the Think-Aloud Tool, Information Resources Management Association International Conference IRMA'04, Human Computer Interaction Track, New Orleans, Louisiana, USA, Idea Group Publishing, 1033-1034 / 2004.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (2002). Visualising Impacts of Change in Evolving Object-Oriented Systems: An Explorative Study.
 • Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D; Arisholm, Erik; Dybå, Tore; Jørgensen, Magne; Karahasanovic, Amela; Koren, Espen F. & Vokác, Marec (2002). Conducting Realistic Experiments in Software Engineering.
 • Anda, Bente Cecilie D & Sjøberg, Dag (2002). Towards an Inspection Technique for Use Case Models.
 • Arisholm, Erik; Sjøberg, Dag; Carelius, Gunnar J. & Lindsjørn, Yngve (2002). SESE - an Experiment Support Environment for Evaluating Software Engineering Technologies.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2002). A simple effort prediction interval approach.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (2001). Visualizing Impacts of Database Schema Changes -- A Controlled Experiment. Vis sammendrag
 • Karahasanovic, Amela; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Data Collection in Software Engineering Experiments.
 • Anda, Bente Cecilie D; Dreiem, D.; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Estimating Software Development Effort Based on Use Cases - Experiences from Industry.
 • Anda, Bente Cecilie D; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2001). Quality and Understandability in Use Case Models.
 • Jørgensen, Magne; Indahl, Ulf & Sjøberg, Dag (2001). Software Effort Estimation by Analogy and Regression Toward the Mean.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2001). Anchoring Effects: An Important Cause of Too Optimistic Effort Estimates in Software Development Projects.
 • Sjøberg, Dag; Arisholm, Erik & Jørgensen, Magne (2001). Conducting Experiments on Software Evolution.
 • Mughal, K. A.; Opdahl, Andreas L. & Sjøberg, Dag (2000). Proceedings of NWPER'2000 - The Ninth Nordic Workshop on Programming and Software Development Environment Research.
 • Dearle, A.; Kirby, G.N.C. & Sjøberg, Dag (2000). Preprints of Ninth International Workshop on Persistent Object Systems.
 • Dybå, Tore; Wedde, Kari Juul; Moe, Nils Brede; Conradi, Reidar; Dingsøyr, Torgeir; Sjøberg, Dag & Jørgensen, Magne (2000). SPIQ - Metodehåndbok.
 • Jørgensen, Magne; Kirkebøen, Geir; Sjøberg, Dag; Anda, Bente Cecilie D & Bratthall, Lars (2000). Human judgement in effort estimation of software projects.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2000). Empirical studies on effort estimation in software development projects.
 • Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (2000). The importance of NOT Learning from Experience.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Kirkebøen, Geir (2000). The prediction ability of experienced software maintainers.
 • Sjøberg, Dag (2000). Læring av erfaring - Estimering.
 • Holgeir, K. K.; Krogstie, J. & Sjøberg, Dag (1999). A Longitudinal Study of Software Maintenance in Norway.
 • Jørgensen, Magne; Sjøberg, Dag & Conradi, Reidar (1999). Reuse of software development experience at Telenor Telecom Software.
 • Karahasanovic, Amela & Sjøberg, Dag (1999). Supporting Database Schema Evolution by Impact Analysis.
 • Arisholm, Erik; Anda, Bente Cecilie D; Jørgensen, Magne & Sjøberg, Dag (1999). Guidelines on Conducting Software Process Improvement Studies in Industry.
 • Arisholm, Erik & Sjøberg, Dag (1999). Empirical Assessment of Changeability Decay in Object-Oriented Software.
 • Arisholm, Erik; Skandsen, Jon; Sagli, K. & Sjøberg, Dag (1999). Improving an Evolutionary Development Process - A Case Study,.
 • Arneberg, G.; Sagli, K. & Sjøberg, Dag (1999). Configuration Management in Component-Based Development Projects.
 • Grimstad, S.; Sjøberg, Dag; Atkinson, M. P. & Welland, R. (1999). Evaluating Usability Aspects of PJama based on Source Code Measurements.
 • Sjøberg, Dag (1999). Software Constraints in Integrated Data Environments.
 • Sjøberg, Dag (1997). Empirical Analysis based on Automatic Tool Logging.
 • Sjøberg, Dag & Arnstad, P.E. (1997). Driftsrevolusjonen. ComputerWorld Norge.  ISSN 1501-6595.
 • Sjøberg, Dag & Arnstad, P.E. (1997). Komponenter - basis for utvikling etter ferdighusprinsippter. ComputerWorld Norge.  ISSN 1501-6595.
 • Sjøberg, Dag (1996). The Persistent Workshop - a Programming Environment for Napier88.
 • Sjøberg, Dag; Jørgensen, Magne & Maus, Arne (1996). Evaluating Software Maintenance Technology.
 • Lysne, Olav & Sjøberg, Dag (1995). Internett -- ikke livsnødvendig. Internett -- ikke livsnødvendig.
 • Sjøberg, Dag (1995). Analysing Persistent Language Applications.
 • Sjøberg, Dag (1995). Towards a Methodology for Evaluating Software Maintenance Technology.
 • Sjøberg, Dag (1994). Building an Integrated Persistent Application.
 • Sjøberg, Dag (1994). Managing Change in Information Systems: Technological Challenges.
 • Sjøberg, Dag (1994). Software Constraint Models ­ A Means to Improve Maintainability and Consistency.
 • Sjøberg, Dag (1994). Thesaurus-Based Software Environments.
 • Sjøberg, Dag (1993). Thesaurus-Based Methodologies and Tools for Maintaining Persistent Application Systems.
 • Lindsjørn, Yngve & Sjøberg, Dag (1988). Database Concepts Described in an Object-Oriented Perspective.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:17 - Sist endret 18. mai 2021 14:50

Forskergrupper