English version of this page

Undervisning i IT (ITU)

Rekruttering til IT/informatikk av stor betydning for samfunnet. ITU forsker på bakgrunn, motivasjon, interesser, kompetanse og gjennomføringsevne blant informatikkstudenter og elever i den videregående skole som velger IT.

Gruppen forsker også på hvordan man best mulig underviser i programmering og andre IT-aspekter både i skolen og i høyere utdanning.

ITU bidrar i undervisningen på følgende emner:

Bacheloremner

Masteremner

Etter- og videreutdanning

ProFag – Etterutdanning i realfaglig programmering for lærere

Studiestartundersøkelsen

Invitasjonsbrev til studiestartundersøkelsen

Rapporter

Intern side

Publisert 11. feb. 2020 13:58 - Sist endret 23. nov. 2022 10:42