English version of this page

Undervisning i IT (ITU)

Rekruttering til IT/informatikk av stor betydning for samfunnet. ITU forsker på bakgrunn, motivasjon, interesser, kompetanse og gjennomføringsevne blant informatikkstudenter og elever i den videregående skole som velger IT.

Gruppen forsker også på hvordan man best mulig underviser i programmering og andre IT-aspekter både i skolen og i høyere utdanning.

ITU bidrar i undervisningen på følgende emner:

Bacheloremner

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering
IN1010 – Objektorientert programmering
IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser
IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid
IN2030 – Prosjektoppgave i programmering

Masteremner

IN5140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling

Etter- og videreutdanning

ProFag – Etterutdanning i realfaglig programmering for lærere

ITLED4220 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (nedlagt)

Studiestartundersøkelsen

Invitasjonsbrev til studiestartundersøkelsen

Rapporter

Trivselsundersøkelsen 2021 Minirapport

Intern side

Publisert 11. feb. 2020 13:58 - Sist endret 22. jan. 2022 15:02