Henrik Hillestad Løvold

Universitetslektor - PROG Programmering
Bilde av Henrik Hillestad Løvold
English version of this page
Telefon +47 22852437
Mobiltelefon +47 47810167
Rom 10161
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

Bakgrunn

  • MSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2017). Studieprogram Informatikk: Tekniske og naturvitenskapelige anvendelser.
  • BSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2015). Studieprogram Informatikk: Programmering og nettverk.

Undervisning

Kurs jeg har/har hatt emneansvar for ved UiO:

Nåværende

Tidligere

Arbeid ved IFI

Ved siden av mine studier jobbet jeg i fire år som gruppelærer, hovedgruppelærer og plenumslærer i emnene INF1000 og INF1010. Gjennom jobben fikk jeg øynene opp for undervisning og didaktikk innen informatikken. For tiden jobber jeg i PSE-gruppen ved IFI, med spesielt fokus på programmering i skolen gjennom nye læreplaner. Ved siden av dette bruker jeg 40% av min arbeidstid på Centre for Computing in Science Education (CCSE) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, hvor jeg underviser etterutdanning i realfaglig programmering for lærere i videregående- og ungdomsskole (ProFag).

Faglige interesser

Jeg er svært interessert i informatikkdidaktikk og programmeringsundervisning. Gjennom studietiden arbeidet jeg som gruppelærer i introduksjonsemner i programmering, og fant fort ut at dette var noe jeg ønsket å jobbe videre med. Temaer som studentaktiv læring, ulike tilnærminger til begynneropplæring i programmering, og programmering i skolen opptar meg. For tiden skriver jeg lærebok i programmering for lærere i videregående- og ungdomsskole som utgis på Universitetsforlaget våren 2020.

Videre har jeg også interesse for maskinlæring, kunstig intelligens og feltet språkteknologi. Min masteroppgave ble skrevet ved Språkteknologigruppen ved Institutt for informatikk, og omhandlet bl.a. statistisk dependensparsing av norsk språk.

Sidegjøremål

Sted/stilling Beskrivelse

UiT – Norges arktiske universitet: Universitetslektor II

Bistilling ved UiT, arbeider med programmering i skolen ved skolelaboratoriet, som ligger under NT-fakultetet.
Universitetsforlaget: Forfatter Forfatter av boken Programmering i skolen (ISBN 9788215034287) på kontrakt med Universitetsforlaget

 

Publikasjoner

  • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. s. 298–306. doi: 10.1007/978-3-030-58858-8_31.

Se alle arbeider i Cristin

  • Haraldsrud, Andreas Drolsum; Sveinsson, Henrik Andersen & Løvold, Henrik Hillestad (2020). Programmering i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034287. 320 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses.
  • Løvold, Henrik Hillestad & Lindsjørn, Yngve (2019). Workshop – Teamwork in Software Engineering Courses.
  • Løvold, Henrik Hillestad (2019). Programmering i videregående skoler.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering dagskurs.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2016 02:07 - Sist endret 24. aug. 2020 15:47

Forskergrupper