Henrik Hillestad Løvold

Bilde av Henrik Hillestad Løvold
English version of this page
Telefon +47-22852437
Mobiltelefon +47 47810167
Rom 10161
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Bakgrunn

  • BSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2015). Studieprogram Informatikk: Programmering og nettverk.
  • MSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2017). Studieprogram Informatikk: Tekniske og naturvitenskapelige anvendelser.

Arbeid ved IFI

Ved siden av mine studier jobbet jeg i fire år som gruppelærer, hovedgruppelærer og plenumslærer i emnene INF1000 og INF1010. Gjennom jobben fikk jeg øynene opp for undervisning og didaktikk innen informatikken. For tiden jobber jeg i PSE-gruppen ved IFI, med spesielt fokus på programmering i skolen gjennom nye læreplaner. Ved siden av dette bruker jeg 40% av min arbeidstid på Centre for Computing in Science Education (CCSE) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, hvor jeg underviser etterutdanning i realfaglig programmering for lærere i videregående- og ungdomsskole (ProFag).

Faglige interesser

Jeg er svært interessert i informatikkdidaktikk og programmeringsundervisning. Gjennom studietiden arbeidet jeg som gruppelærer i introduksjonsemner i programmering, og fant fort ut at dette var noe jeg ønsket å jobbe videre med. Temaer som studentaktiv læring, ulike tilnærminger til begynneropplæring i programmering, og programmering i skolen opptar meg. For tiden skriver jeg lærebok i programmering for lærere i videregående- og ungdomsskole som utgis på Universitetsforlaget våren 2020.

Videre har jeg også interesse for maskinlæring, kunstig intelligens og feltet språkteknologi. Min masteroppgave ble skrevet ved Språkteknologigruppen ved Institutt for informatikk, og omhandlet bl.a. statistisk dependensparsing av norsk språk.

Publikasjoner

  • Løvold, Henrik Hillestad (2019). Programmering i videregående skoler.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering dagskurs.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2016 02:07 - Sist endret 9. des. 2019 17:55