Henrik Hillestad Løvold

Universitetslektor - Programming
Image of Henrik Hillestad Løvold
Norwegian version of this page
Phone +47 22852437
Mobile phone +47 47810167
Room 10161
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postal address Postboks 1080 0316 Oslo

Bakgrunn

  • BSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2015). Studieprogram Informatikk: Programmering og nettverk.
  • MSc fra Institutt for Informatikk, UiO (2017). Studieprogram Informatikk: Tekniske og naturvitenskapelige anvendelser.

Faglige interesser

Masteroppgaven min ble skrevet for gruppen for språkteknologi ved IFI, og hadde tittelen Tuning word embeddings for neural dependency parsing of Norwegian. Temaet i oppgaven var bruk av kunstig intelligens (nevrale nettverk) som verktøy i statistisk dependensparsing av norsk språk. Jeg har stor interesse for språkteknologi og moderne metoder innen maskinlæring.

Arbeid ved IFI

Ved siden av mine studier jobbet jeg i fire år som gruppelærer, hovedgruppelærer og plenumslærer i emnene INF1000 og INF1010. Gjennom jobben fikk jeg øynene opp for undervisning og didaktikk innen informatikken. For tiden jobber jeg i PSE-gruppen ved IFI, med spesielt fokus på digitalt læringsmiljø og digitale ressurser til bruk innen undervisningen i førsteårsemner i informatikk. Jeg har også noe undervisning på tvers av førsteårsemnene på IFI.

Publications

  • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. p. 298–306. doi: 10.1007/978-3-030-58858-8_31.

View all works in Cristin

  • Haraldsrud, Andreas Drolsum; Sveinsson, Henrik Andersen & Løvold, Henrik Hillestad (2020). Programmering i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034287. 320 p.

View all works in Cristin

  • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses.
  • Løvold, Henrik Hillestad & Lindsjørn, Yngve (2019). Workshop – Teamwork in Software Engineering Courses.
  • Løvold, Henrik Hillestad (2019). Programmering i videregående skoler.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering dagskurs.

View all works in Cristin

Published Mar. 9, 2016 2:07 AM - Last modified May 20, 2019 5:11 PM