Trivselsundersøkelsen for førsteårsstudenter ved Ifi 2017-2021

Minirapport Korona: Hovedfunn

ved Børge Kile Gjelsten, Gunnar Rye Bergersen, Siri Annethe Moe Jensen og Dag Sjøberg
Undervisning i IT (ITU), Ifi, UiO1. Introduksjon

I løpet av andre semester blir det gjennomført en undersøkelse av studiemiljøet blant førsteårsstudentene ved Ifi. Undersøkelsen er en nettundersøkelse og foregår via Nettskjema. En invitasjon blir sendt ut til alle førsteårsstudenter. Undersøkelsen er en forlengelse av studiestartundersøkelsen som studentene besvarte ved studiestart i første semester. Mange av spørsmålene er likelydende og dreier omkring motivasjon, sosiale forhold, ønsker og foreventninger til studiet. For de av studentene som ved studiestart takket ja til å bli med i forskningsprosjektet «Forutsetninger og progresjon hos studenter i førsteårs programmeringsemner» kan svarene i undersøkelsene kobles til data fra FS. Det er også mulig å svare anonymt, da gjøres ingen kobling.Datagrunnlag2. Hovedobservasjoner for 2020-kullet

Koronasituasjonen har, ikke overraskende, merkbar effekt på en del av spørsmålene:


Mindre endringer:


Følgende temaer har stort sett uendret respons:


Figurene nedenfor viser mer detaljer.
3. Tydelige endringer for studieåret 2020/2021Andel tid brukt på ulike studieformerTrives som studentHar god studiehverdagNye venner på IfiTilfreds med sosialt studentmiljøTilfreds med faglig miljø blant studenterTilfreds med miljøet mellom faglige ansatte og studenterTilfreds med lokaler for undervisning og studiearbeidTilfreds med utstyr og hjelpemidler i undervisningTilfreds med bibliotekTilfreds med IKT tjenester