Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: reklame, font, grafisk design.
Publisert 2. apr. 2020 15:04

Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Er du student eller ansatt ved Universitetet i Oslo eller i Helse Sør-Øst og har en god idé til et innovativt produkt eller tjeneste? Da kan du bli med på Idéprisen og vinne 100.000 kroner, rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

Illustrasjoner av videomøter
Publisert 1. apr. 2020 11:14

UiO har tatt i bruk videoløsningen Zoom til både digital undervisning og digitale møter, og bruken av Zoom ved UiO har hatt en enorm vekst de siste ukene. Men med bruk av nye verktøy kommer nye spørsmål. Her svarer UiOs IT-sikkerhetssjef Espen Grøndahl ut de viktigste spørsmålene.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, collage.
Publisert 31. mars 2020 13:01

De fleste jusstudentene ved UiO opplever at digital undervisning gir godt læringsutbytte, og de vil ha mer av det gode. De ønsker seg mer undervisning i sanntid og mer interaktiv digital undervisning, med flere muligheter for å stille spørsmål, diskutere og samarbeide, viser en ny rapport. Samtidig peker studentene på en rekke forhold de mener bør forbedres i den digitale undervisningen.

Bildet kan inneholde: laptop, elektronisk apparat, teknologi, datamaskin, netbook.
Publisert 28. mars 2020 15:06

Vi lever i en ny hverdag med digital undervisning og møter. Også disputaser, debatter, museumsbesøk, korsang og fredagsquiz er flyttet til nett. Nå er det ikke bare googling vi driver med – vi skyper, zoomer, facetimer og whatsapper mer enn noensinne. De fleste av oss har gjort nye erfaringer med det Frode Grytten så treffende kaller ‘internettets tynne sivilisasjon’.

Tre strekfigurer som gjør fysiske øvelser
Publisert 24. mars 2020 11:15

Nå om dagen jobber de fleste ved hjemmekontor. Dette er en midlertidig løsning, og vi vil om en tid komme tilbake til våre opprinnelige arbeidsplasser når situasjonen har bedret seg.

Inntil da kommer det noen tips til hvordan det er lurt å jobbe hjemmefra hvis man ikke har et eget kontor hjemme fra før.

portrett av begge dekaner
Publisert 20. mars 2020 15:54

"Det som særpreger digitale ressurser til undervisning, er at de kan gjenbrukes og deles mellom mange kolleger. Undervisning kan dermed bli bedre koordinert, og vi kan skape god progresjon i studentenes læring."

Bildet kan inneholde: stetoskop, ansikt, hud, stetoskop, kinn.
Publisert 19. mars 2020 16:04

Helsefagstudenter ved UiO er en verdifull ressurs i situasjonen som helsevesenet står foran. Tidligere i uken ba Helsedirektoratet all kvalifisert personell om å melde seg, og nå kan også studentene bli kontaktet direkte for å jobbe som reservepersonell i helsetjenesten. 

Bildet kan inneholde: produkt, font, merke.
Publisert 18. mars 2020 17:15

EU utsetter søknadsfristene for forskningsprosjekter til 15. april. UiO avgir personell og smittevernsutstyr til sykehusene. Det jobbes intenst med å få opp alternative eksamensformer og fredag åpner helpdesk for forelesere som skal tilby digital undervisning. 

Bildet kan inneholde: glass, arkitektur, dagslys, vindu, jern.
Publisert 14. mars 2020 12:56

Utenriksdepartementet oppfordrer i dag alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Publisert 14. mars 2020 11:07

Dette har vært en særdeles krevende uke. Dag for dag ble det mer tydelig at vi måtte øke innsatsen for å beskytte oss mot koronaviruset Covid-19. Alvoret i situasjonen ble slått fast, da Regjeringen torsdag innførte de strengeste tiltakene i fredstid noensinne. Nå må vi som universitet og som individer gjøre alt vi kan for å bidra til den store nasjonale og globale dungnad vi er en del av.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, rom, vindu, glass.
Publisert 13. mars 2020 12:59

Regjeringen har iverksatt sterke tiltak for å begrense smitte av koronavirus. Universitets bygninger er stengt, og studenter og ansatte jobber hjemme. Det kommer mer informasjon om hva dette betyr for virksomheten og den enkelte.