Jim Tørresen

Bilde av Jim Tørresen
English version of this page
Telefon +47 22852454
Mobiltelefon +47 92846669 +47 92846669
Rom 4404
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Profilbilde: Stine Moen, Studio Vest Fotografer

Bakgrunn

 • Professor i informatikk, Universitetet i Oslo, siden 2006
 • Førsteamuensis i informatikk, Universitetet i Oslo, 1999-2005
 • Maskinvareutvikling Navia Aviation, 1998-1999
 • Maskinvareutvikling NERA Telecommunications, 1996-1998
 • Dr.ing. (Ph.D.) datamaskinarkitektur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1996
 • Siv.ing. (M.Sc.) datamaskinarkitektur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1991

 

Se mer info på min andre hjemmeside.

Faglige interesser

 • Biologi-inspirerte algoritmer og kunstig intelligens
 • Programmerbar logikk (FPGA)
 • Robotikk (simulering prototyping, styring)

Populærvitenskapelig bok om kunstig intelligens

Jim Tørresen ved ROBIN har skrevet en populær-

vitenskapelig bok om kunstig intelligens som er utgitt

i "hva er"-serien til Universitetsforlaget. Hva mener vi

med kunstig intelligens og hvilke metoder er mest

utbredt og anvendelige er noe av det som omtales i

boken. Fremtidsvyer og etiske sider ved kunstig

intelligens er også beskrevet. Mer info om boken

(og mulighet for å lese forord og første kapittel) finnes her.

 

TEDx Oslo May 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over siste års mediabidrag

Liste over populærvitenskapelige oppslag 

 

 

 

Emneord: Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, AI, Rekonfigurerbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare

Publikasjoner

 • Côté-Allard, Ulysse Teller Masao; Jakobsen, Petter; Stautland, Andrea; Nordgreen, Tine; Fasmer, Ole Bernt & Ødegaard, Ketil Joachim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Long-Short Ensemble Network for Bipolar Manic-Euthymic State Recognition Based on Wrist-worn Sensors. IEEE pervasive computing. ISSN 1536-1268. doi: 10.1109/MPRV.2022.3155728.
 • Hansen, Tom Frode; Erharter, Georg H.; Marcher, Thomas; Liu, Zhongqiang & Tørresen, Jim (2022). Improving face decisions in tunnelling by machine learning-based MWD analysis. Geomechanics and Tunneling. ISSN 1865-7362. 15(2), s. 222–231. doi: 10.1002/geot.202100070.
 • Jakobsen, Petter; Stautland, Andrea; Riegler, Michael; Côté-Allard, Ulysse Teller Masao; Sepasdar, Zahra & Nordgreen, Tine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Complexity and variability analyses of motor activity distinguish mood states in Bipolar Disorder. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. s. 1–19. doi: 10.1371/journal.pone.0262232.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Haug, Halvor Sogn; Kvalsund, Mia-Katrin; Krzyzaniak, Michael Joseph & Tørresen, Jim (2021). A Generative Model for Creating Musical Rhythms with Deep Reinforcement Learning. I Gioti, Artemi-Maria (Red.), The Proceedings of 2nd Conference on AI Music Creativity. 2nd Conference on AI Music Creativity. ISSN 978-3-200-08272-4.
 • Baselizadeh, Adel; Saplacan, Diana & Tørresen, Jim (2021). Adaptive Real-time Learning-based Neuro-Fuzzy Control of Robot Manipulators. I Plapper, Peter (Red.), 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA2021). IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-6654-10731. s. 20–26. doi: 10.1109/ICCMA54375.2021.9646224.
 • Barnes, Chloe M; Ekárt, Anikó; Ellefsen, Kai Olav; Glette, Kyrre; Lewis, Peter R. & Tørresen, Jim (2021). Evolving Neuromodulated Controllers in Variable Environments, 2021 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems . IEEE. ISSN 978-1-6654-1261-2. s. 164–169. doi: 10.1109/ACSOS52086.2021.00037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zicari, RV; Brusseau, James; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Christensen, Helle Collatz; Coffee, Megan & Ganapini, Marianna B [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2021). On Assessing Trustworthy AI in Healthcare: Machine Learning as a Supportive Tool to Recognize Cardiac Arrest in Emergency Calls. Frontiers in Human Dynamics. ISSN 2673-2726. 3. doi: 10.3389/fhumd.2021.673104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pham, Hoang Minh; Noori, Farzan Majeed & Tørresen, Jim (2021). Emotion Recognition using Speech Data with Convolutional Neural Network. I Bouani, Faouzi (Red.), 2021 International Conference on Signal, Control and Communication (SCC). IEEE conference proceedings. ISSN 9781728135977. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tariverdi, Abbas; Venkiteswaran, Venkatasubramanian Kalpathy; Richter, Michiel; Elle, Ole Jakob; Tørresen, Jim & Mathiassen, Kim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). A Recurrent Neural-Network-Based Real-Time Dynamic Model for Soft Continuum Manipulators. Frontiers in Robotics and AI. ISSN 2296-9144. doi: 10.3389/frobt.2021.631303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Bjørn Ivar; Ellefsen, Kai Olav; Skeie, Tor & Tørresen, Jim (2021). Known Performance Issues Are Prevalent in Consumer WiFi Routers, 17th International Conference on Network and Service Management, CNSM 2021. IEEE. ISSN 978-3-903176-36-2. s. 254–258. doi: 10.23919/CNSM52442.2021.9615514.
 • Barnes, Chloe M; Ekárt, Anikó; Ellefsen, Kai Olav; Glette, Kyrre; Lewis, Peter R. & Tørresen, Jim (2021). Behavioural Plasticity Can Help Evolving Agents in Dynamic Environments but at the Cost of Volatility. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems. ISSN 1556-4665. 15(4). doi: 10.1145/3487918. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tørresen, Jim (2021). Undertaking Research with Humans within Artificial Intelligence and Robotics: Multimodal Elderly Care Systems. Technology Architecture + Design (TAD). ISSN 2475-1448. 5(2), s. 141–145. doi: 10.1080/24751448.2021.1967052.
 • Noori, Farzan Majeed; Uddin, Md Zia & Tørresen, Jim (2021). Ultra-Wideband Radar-Based Activity Recognition Using Deep Learning. IEEE Access. ISSN 2169-3536. 9, s. 138132–138143. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3117667. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordgreen, Tine; Rabbi, Fazle; Tørresen, Jim; Skar, Yngvar Sigmund; Guribye, Frode & Inal, Yavuz [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Challenges and possible solutions in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health. Journal of Enabling Technologies (JET). ISSN 2398-6263. 15(4), s. 241–251. doi: 10.1108/JET-03-2021-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wallace, Benedikte; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2021). Exploring the Effect of Sampling Strategy on Movement Generation with Generative Neural Networks, EvoMUSART 2021: Artificial Intelligence in Music, Sound, Art and Design. Springer Nature. ISSN 978-3-030-72913-4. s. 344–359. doi: 10.1007/978-3-030-72914-1_23.
 • Wallace, Benedikte; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2021). Learning Embodied Sound-Motion Mappings: Evaluating AI-Generated Dance Improvisation, C&C'21: Proceedings of the 13th Conference on Creativity and Cognition. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 9781450383769. doi: 10.1145/3450741.3465245.
 • Hosseinpoor, Sadegh; Mantelli, Mathias; Pittol, Diego; Kolberg, Mariana; Maffei, Renan & Prestes, Edson [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Traversability Analysis by Semantic Terrain Segmentation for Mobile Robots. I Xie, Xiaolan & Dauzère-Pérès, Stéphane (Red.), Proceedings of the 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE2021). IEEE. ISSN 978-0-7381-2502-2. s. 1407–1413. doi: 10.1109/CASE49439.2021.9551629.
 • Khaksar, Weria; Neggers, Margot; Barakova, Emilia Ivanova & Tørresen, Jim (2021). Generation Differences in Perception of the Elderly Care Robot. I Caleb-Solly, Praminda; Ghafurian, Moojan; Johnson, Michelle & Wada, Kazuyoshi (Red.), Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication (ROMAN). IEEE. ISSN 978-1-6654-0492-1. s. 551–558. doi: 10.1109/RO-MAN50785.2021.9515534.
 • van Otterdijk, Marieke; Neggers, Margot; Tørresen, Jim & Barakova, Emilia Ivanova (2021). Preferences of Seniors for Robots Delivering a Message With Congruent Approaching Behavior, Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Advanced Robotics and Its Social Impacts (ARSO) Virtual Conference, July 8-10, 2021. IEEE Robotics and Automation Society. ISSN 978-1-6654-4952-6. doi: 10.1109/ARSO51874.2021.9542833.
 • Saplacan, Diana; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2021). On Ethical Challenges Raised by Care Robots: A Review of the Existing Regulatory-, Theoretical-, and Research Gaps, Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Advanced Robotics and Its Social Impacts (ARSO) Virtual Conference, July 8-10, 2021. IEEE Robotics and Automation Society. ISSN 978-1-6654-4952-6. s. 219–226. doi: 10.1109/ARSO51874.2021.9542844.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes. I Zhang, Dan (Red.), 2021 7th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE). IEEE. ISSN 978-0-7381-3205-1. s. 54–58. doi: 10.1109/ICMRE51691.2021.9384843. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Tønnes; Martin, Charles Patrick; Howard, David; Tørresen, Jim & Glette, Kyrre (2021). Environmental Adaptation of Robot Morphology and Control Through Real-world Evolution. Evolutionary Computation. ISSN 1063-6560. doi: 10.1162/evco_a_00291. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Tønnes; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim; Glette, Kyrre & Howard, David (2021). Real-world embodied AI through a morphologically adaptive quadruped robot. Nature Machine Intelligence. doi: 10.1038/s42256-021-00320-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mantelli, Mathias; Pittol, Diego; Maffei, Renan; Tørresen, Jim; Prestes, Edson & Kolberg, Mariana (2021). Semantic Active Visual Search System Based on Text Information for Large and Unknown Environments. Journal of Intelligent and Robotic Systems. ISSN 0921-0296. 101(2). doi: 10.1007/s10846-020-01298-7.
 • Martin, Charles Patrick & Tørresen, Jim (2020). Data-Driven Analysis of Tiny Touchscreen Performance with MicroJam . Computer Music Journal. ISSN 0148-9267. 43(4), s. 41–57. doi: 10.1162/comj_a_00536.
 • Lunsæter, Sivert Frang; Iwashita, Yumi; Stoica, Adrian & Tørresen, Jim (2020). Terrain Classification from an Aerial Perspective. I Gabbar, Hossam A. & Trajkovic, Ljiljana (Red.), Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) . IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-7281-8527-9. s. 173–177. doi: 10.1109/SMC42975.2020.9283333.
 • Barnes, Chloe M; Ekárt, Anikó; Ellefsen, Kai Olav; Glette, Kyrre; Lewis, Peter R. & Tørresen, Jim (2020). Coevolutionary Learning of Neuromodulated Controllers for Multi-Stage and Gamified Tasks, 2020 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems (ACSOS). IEEE. ISSN 978-1-7281-7278-1. s. 129–138. doi: 10.1109/ACSOS49614.2020.00034.
 • Tariverdi, Abbas; Venkiteswaran, Venkatasubramanian Kalpathy; Martinsen, Ørjan Grøttem; Elle, Ole Jacob; Tørresen, Jim & Misra, Sarthak (2020). Dynamic modeling of soft continuum manipulators using lie group variational integration. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15:e0236121(7), s. 1–29. doi: 10.1371/journal.pone.0236121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Uddin, Md Zia; Noori, Farzan Majeed & Tørresen, Jim (2020). In-Home Emergency Detection Using an Ambient Ultra-Wideband Radar Sensor and Deep Learning. I Noori, Farzan Majeed (Red.), IEEE 10th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS). IEEE. ISSN 978-1-7281-7314-6. s. 1089–1093. doi: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252708.
 • Jakobsen, Petter; Garcia-Ceja, Enrique; Riegler, Michael; Stabell, Lena Antonsen; Nordgreen, Tine & Tørresen, Jim [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Applying machine learning in motor activity time series of depressed bipolar and unipolar patients compared to healthy controls. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15:e0231995(8), s. 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0231995. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martin, Charles Patrick; Glette, Kyrre; Nygaard, Tønnes & Tørresen, Jim (2020). Understanding Musical Predictions With an Embodied Interface for Musical Machine Learning. Frontiers in Artificial Intelligence. ISSN 2624-8212. 3(6). doi: 10.3389/frai.2020.00006.
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Towards Playing in the 'Air': Modeling Motion-Sound Energy Relationships in Electric Guitar Performance Using Deep Neural Networks. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. s. 177–184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saplacan, Diana; Herstad, Jo; Tørresen, Jim & Pajalic, Zada (2020). A Framework on Division of Work Tasks between Humans and Robots in the Home. Multimodal Technologies and Interaction. ISSN 2414-4088. 4(3). doi: 10.3390/mti4030044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Noori, Farzan; Riegler, Michael; Uddin, Md Zia & Tørresen, Jim (2020). Human Activity Recognition from Multiple Sensors Data Using Multi-Fusion Representations and CNNs. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP). ISSN 1551-6857. 16(2). doi: 10.1145/3377882.
 • Woll, Anita & Tørresen, Jim (2020). Bridging the User Barriers of Home Telecare. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. 1069, s. 816–835. doi: 10.1007/978-3-030-32520-6_59.
 • Martin, Charles Patrick & Tørresen, Jim (2019). Data Driven Analysis of Tiny Touchscreen Performance with MicroJam. Computer Music Journal. ISSN 0148-9267. 43(4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Casagrande, Flavia Dias; Tørresen, Jim & Zouganeli, Evi (2019). Comparison of Probabilistic Models and Neural Networks on Prediction of Home Sensor Events. I Jayne, Chrisina & Somogyvári, Zoltán (Red.), 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) . IEEE. ISSN 978-1-7281-1985-4. doi: 10.1109/IJCNN.2019.8851746. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Barone, Dante & Tørresen, Jim (2021). Some ethics considerations about AI.
 • Maffei, Renan; Mantelli, Mathias & Tørresen, Jim (2021). Mobile Robotics.
 • Iwashita, Yumi; Stoica, Adrian & Tørresen, Jim (2021). Sensing for autonomy navigation.
 • Tørresen, Jim (2021). Plans for exploitation Bipolar Case. The INTROMAT closing seminar 2021.
 • Tørresen, Jim (2021). Training Personalised Mental Health Intervention Systems. The INTROMAT closing seminar 2021.
 • Tørresen, Jim (2021). Introducing a Multimodal Elderly Care Safety Alarm Robot.
 • Tørresen, Jim (2021). Tutorial: Ethical Considerations in the Development and Use of Neural Information Processing Systems.
 • Tørresen, Jim (2021). Training Personalised Mental Health Intervention Systems.
 • Jakobsen, Petter; Stautland, Andrea; Riegler, Michael; Côté-Allard, Ulysse Teller Masao; Sepasdar, Zahra & Nordgreen, Tine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Motor activity analyses distinguish manic and euthymic mood states in bipolar disorder. Bipolar Disorders. ISSN 1398-5647. 23. doi: 10.1111/bdi.13098.
 • Jakobsen, Petter; Stautland, Andrea; Riegler, Michael; Côté-Allard, Ulysse; Sepasdar, Zahra & Nordgreen, Tine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Motor activity analyses distinguish manic and euthymic mood states in bipolar disorder.
 • Tørresen, Jim (2021). How to achieve ethical artificial intelligence (AI) research and development?
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Haug, Halvor Sogn; Kvalsund, Mia-Katrin; Krzyzaniak, Michael Joseph & Tørresen, Jim (2021). A Generative Model for Creating Musical Rhythms with Deep Reinforcement Learning.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2021). How to write a scientific paper.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2021). Deep Neural Networks.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2021). Deep reinforcement learning.
 • Tørresen, Jim; Saplacan, Diana; Lintvedt, Mona Naomi; Mahler, Tobias & Fosch-Villaronga, Eduard (2021). Tutorial: Ethical and Legal Assessments Related to Robots and Systems .
 • Tørresen, Jim (2021). Tutorial: Intelligent System Research – AI Ethical Challenges and Opportunities.
 • Tørresen, Jim (2021). Tutorial: Ethical Considerations in User Modeling and Personalization.
 • Tørresen, Jim (2021). Tutorial: Ethical Considerations in Robotics and Automation.
 • Tørresen, Jim (2021). Tutorial: Explainability, Trust and Ethics for Robots and Autonomous Systems.
 • Tørresen, Jim (2021). INTROMAT: INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology.
 • Tørresen, Jim (2021). Kunstig intelligens – allsidig i metoder og anvendelser.
 • Saplacan, Diana; Tørresen, Jim; Mahler, Tobias & Fosch-Villaronga, Eduard (2021). Robots and Society: Ethical, Legal, and Technical Perspectives on Integrating Robots in the Home- and Healthcare Systems and Services (RO-SO).
 • Saplacan, Diana; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2021). On Ethical Challenges Raised by Care Robots: A Review of the Existing Regulatory-, Theoretical-, and Research Gaps.
 • Saplacan, Diana; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2021). On Ethical Challenges Raised by Care Robots: A Review of the Existing Regulatory-, Theoretical-, and Research Gaps.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.
 • Tørresen, Jim (2020). Ethical Consideration in Robotics and Intelligent Systems Research.
 • Tørresen, Jim (2020). Tutorial: Ethical Challenges and Opportunities within Computational Intelligence System Development.
 • Tørresen, Jim (2020). Addressing ethical challenges within evolutionary computation applications: GECCO 2020 tutorial. I Coello Coello, Carlos A. (Red.), GECCO '20: Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-7127-8. s. 1206–1223. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.1145/3377929.3389894.
 • Tørresen, Jim (2020). Ethical Considerations in User Modeling and Personalization: ACM UMAP 2020 Tutorial. I Kuflik, Tsvi; Torre, Ilaria & Burke, Robin (Red.), Proceedings of the 28th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-6861-2. s. 390–391.
 • Jakobsen, Petter; Garcia-Ceja, Enrique; Riegler, Michael; Stabell, Lena Antonsen; Nordgreen, Tine & Tørresen, Jim [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Applying Machine Learning in Motor Activity Time Series of Depressed Bipolar and Unipolar Patients. .
 • Jakobsen, Petter; Riegler, Michael; Nordgreen, Tine; Tørresen, Jim; Fasmer, Ole Bernt & Ødegaard, Ketil Joachim (2020). Complexity analysis of motor activity shows differences for patients with bipolar I disorder in manic and euthymic phases.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2020). Write a Scientific Paper.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2020). Deep reinforcement learning.
 • da Silva, Bruno Castro & Tørresen, Jim (2020). Deep Neural Networks.
 • Noori, Farzan Majeed; Uddin, Md Zia & Tørresen, Jim (2020). Presentation on In-Home Emergency Detection Using an Ambient Ultra-Wideband Radar Sensor and Deep Learning.
 • Tørresen, Jim; Kurazume, Ryo & Prestes, Edson (2020). Guest Editorial: Special Issue on Elderly Care Robotics – Technology and Ethics . Journal of Intelligent and Robotic Systems. ISSN 0921-0296. 98, s. 3–4. doi: 10.1007/s10846-020-01148-6.
 • Tørresen, Jim (2020). Sensing Human State with Application in Older People Care and Mental Health Treatment.
 • Tørresen, Jim (2020). A collaboration journey to Japan that started for more than 25 years ago.
 • Tørresen, Jim (2020). Intelligent Robots and Systems for Foundational and Applied Healthcare Research.
 • Tørresen, Jim (2020). Interdisciplinary Research Collaboration in Rhythm, Time and Motion.
 • Tørresen, Jim (2020). Tutorial: Ethical Considerations in User Modeling and Personalization.
 • Tørresen, Jim (2020). Tutorial: Addressing Ethical Challenges within Evolutionary Computation Applications.
 • Tørresen, Jim (2020). Addressing Ethical Challenges for Care Giving Robots.
 • Wallace, Benedikte; Nymoen, Kristian; Martin, Charles Patrick & Tørresen, Jim (2020). Towards Movement Generation with Audio Features.
 • Tørresen, Jim (2019). Slik skal kunstig intelligens lære å huske. [Internett]. DIGI.NO.
 • Tørresen, Jim (2019). Kunstig intelligens endrer din verden . [Fagblad]. APOLLON.
 • Ingjerd, Helene; Mikkelsen, Øyvind & Tørresen, Jim (2019). Hva vil vi bruke kunstig intelligens til? [Avis]. Aftenposten.
 • Eijsink, Henrik; Tørresen, Jim & Endestad, Tor (2021). Analyzing Brain Signals for Control. Universitetet i Oslo.
 • Nergård, Katrine Linnea; Tørresen, Jim & Endestad, Tor (2021). Analyzing Brain Signals for Robot Control. Universitetet i Oslo.
 • Orten, Mathias Kramer & Tørresen, Jim (2021). Machine Ethics for Autonomous systems – Learning verifiable rules from the environment. Universitetet i Oslo.
 • Wang, Lina; Tørresen, Jim & Noori, Farzan Majeed (2021). Emergency Monitoring of Older People Using Multiple Sensors with Privacy in Consideration. Universitetet i Oslo.
 • Valer, Rafael; Tørresen, Jim & Nedel, Luciana (2020). Musical Brush: Development and Exploration of a Tool that Supports Creativity by Combining Music with Drawing. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
 • Primstad, Pål; Tørresen, Jim & Iwashita, Yumi (2020). A Thermal and RGB feature extraction system for use in autonomous navigation. Universitetet i Oslo.
 • Akhsarbek, Gozoev; Tørresen, Jim & Iwashita, Yumi (2020). Ultra-Low Image Resolution Human Identification. Universitetet i Oslo.
 • Camelo, Guilherme Antonio; Tørresen, Jim & Vicari, Rosa Maria (2019). Human path prediction through machine learning trained with 2D video data and estimated 3D pose data. Federal University of Rio Grande do Sul.
 • Lunsæter, Sivert Frank; Tørresen, Jim & Iwashita, Yumi (2019). Terrain Classification from an Aerial Perspective in Real-time using Machine Learning. Universitetet i Oslo.
 • Wong, Key Lung; Tørresen, Jim & Kurazume, Ryo (2019). Emotion Recognition using Physiological Sensors. Universitetet i Oslo.
 • Hosseinpoor, Sadegh; Tørresen, Jim & Mantelli, Mathias (2019). Semantic Terrain Segmentation with an Original RGB Data Set, Targeting Elevation Differences. Universitetet i Oslo.
 • Thorstensen, Magnus; Tørresen, Jim & Barone, Dante (2019). Brain Computer Interface with Convolutional Neural Networks. Universitetet i Oslo.
 • Carlsen, Per Antoine; Tørresen, Jim & Riek, Laurel (2019). Real-Time Person Re-Identification for Mobile Robots to Improve Human-Robot Interaction. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:23 - Sist endret 17. mars 2021 13:01