EPiCS: Engineering Proprioception in Computing Systems (avsluttet)

EPICS er et internasjonalt tverrfaglig forskningsprosjekt som tar sikte på å legge grunnlaget for "novel class of proprioceptive computing systems"

EPICS er gjennomført av et konsortium av åtte institusjoner (inkludert Universitetet i Oslo).

Les mer om prosjektet på den engelske prosjektsiden.

Publisert 17. feb. 2011 09:35 - Sist endret 8. jan. 2018 14:45