BioSys: Biological-Inspired Design of Systems for Complex Real-World Applications (avsluttet)

Populærvitenskapelig sammendrag

I prosjektet er det studert hvordan kunstig evolusjon av maskinvare kan gjøres mer effektivt for å bedre løse virkelige problemer. Da må en både se på hva som er anvendelig fra tradisjonelt design og utvikle nye metoder å gjøre evolusjon på. En måte vi har sett på er å integrere hele evolusjonen inne på en krets. De regnekrevende delene realiseres i dedikert maskinvare, mens de mindre regnetunge delene realiseres som programvare på en prosessor på samme kretsen. Ytelsen viser seg å bli relativt høy sett i forhold til den totale maskinvaren som anvendes.

 

Startdato: 01.04.2004

Sluttdato: 02.09.2008
 

Publisert 7. mars 2011 13:18 - Sist endret 6. aug. 2013 14:27