Organisasjon

Institutt for informatikk er organisert i fire forskningsseksjoner, en lokal IT-enhet og en administrativ enhet.