Organisasjon

Institutt for informatikk er organisert i tretten forsknings-grupper, en lokal IT-enhet og en administrativ enhet.

Instituttets ledes av instituttleder, kontorsjef og instituttstyret. Til rådgivning benyttes følgende regelmessige møter:

  • Gruppeledermøte 1-2 ganger per mnd. Møtet består av forskningsgruppelederne, leder for "Studielaben",undervisningsleder og leder for Phd-utvalget, instituttleder, kontorsjef, adm.nestleder og seksjonsledere i administrativ og teknisk enhet etter behov.
  • Driftsmøte, en gang per uke. Består av instituttleder, stedfortreder for instituttleder, kontorsjef, undervisningsleder, leder for "Studielaben" og seksjonslederne i administrativ og teknisk enhet.

I tillegg finnes en rekke råd og utvalg.

Publisert 10. feb. 2011 14:08 - Sist endret 5. juli 2018 15:09