Organisasjon

Institutt for informatikk er organisert i fem forskningsseksjoner, en lokal IT-enhet og en administrativ enhet.

Råd og utvalg

Organisasjonskart

Institutt for informatikk opprettet fem nye forskningsseksjoner 1. januar 2020.