English version of this page

ML Maskinlæring

Maskinlæring er en retning innen informatikk som virkelig har skutt fart på utviklingen de siste årene, blant annet innen data science og kunstig intelligens. Kort oppsummert bidrar maskinlæring til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, utlede generaliseringer, samt gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder.

Seksjonen består av fem spesialiserte forskningsgrupper, med anerkjent ekspertise innen biomedisinsk informatikk, bilde- og signalbehandling, språkteknologier, nanoelektronikk og robotikk. Det er rundt hundre forskere og ingeniører som jobber i seksjonen (tidlig i 2020).

Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB)

DSB forsker på signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.


Språkteknologigruppen (LTG)

Språkteknologi består av teoretisk og anvendt informatikk som kan gjøre det mulig for datamaskiner å bruke og forstå menneskelig språk.


Biomedisinsk informatikk (BMI)

Forskningsgruppen fokuserer på informatiske og biostatistiske anvendelser innen medisin og biologi. Fagområdene bioinformatikk og statistisk genomikk dekker til sammen de fleste aktivitetene våre.


Robotikk og intelligente systemer (ROBIN)

ROBIN jobber ut i fra et ønske om å bidra i utviklingen av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.


Nanoelektronikk (NANO)

Gruppen spesialiserer seg på innovativ design og testing av ASIC-kretser (applikasjonsspesifikk integrert krets) i avanserte CMOS-teknologier (komplementær metalloksid silisium), inkludert elektronikk prototyp PCB-montering.

Kontakt

Postadresse Postboks 1080, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 15153000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150545 Vortex, FS m.m.