English version of this page

Seksjon for Programmering (PROG)

Programvare utgjør kjernen i alle IT-systemer. Seksjon for Programmering forsker og underviser i hvordan man utvikler programvare av høy kvalitet som løser samfunnsbehov og som er nyttige for både enkeltindivider og organisasjoner.

Software engineering (SE)

SE fokuserer på metoder og teknikker for at utviklingsteam skal kunne lage IT-systemer med kvalitet innenfor gitte kostnads- og tidsrammer.

Programmeringsteknologi (PT)

PT arbeider med verktøy og programmeringsspråk som utgjør det teknologiske fundamentet for IT-systemer.

Undervisning i IT (ITU)

ITU forsker på hvordan man best mulig underviser i programmering og andre IT-aspekter både i skolen og i høyere utdanning.

Analytiske systemer og resonnering (ASR)

ASR bruker matematiske og logiske metoder for å løse komplekse problemer i virkeligheten, ved å lage nøyaktige modeller, analysere dem, og bruke dem til å styre programvaresystemer.

Pålitelige systemer (PSY)

PSY bruker matematiske metoder for å utvikle programvare som fungerer som spesifisert og er feilfri.