Administrasjonen

Instituttadministrasjonen bistår i den daglige drift ved instituttet og har blant annet ansvar for:

  • Studieadministrasjon
  • Forskningsadministrasjon
  • Personalsaker
  • Web og kommunikasjon
  • Økonomi

Se alle ansatte i studieadministrasjonen og resten av staben.

Kontakt

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0316 Oslo Telefon: +47 22852410

Enhetskoder

Koststed 15150500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150510 Vortex, FS m.m.